01-margrethelund_hero.jpg

Margrethelund Plejecenter

Nybyg og totalrenovering af Margrethelund plejecenter i Dronninglund med demensafsnit. Med respekt for byggeriets iboende kvaliteter, skabes nye fremtidssikrede rammer for beboere, personale og besøgende.


info

beliggenhed:

Margrethelund 6, Dronninglund

bygherre:

Brønderslev Kommune

areal:

6.268 m²

år:

2022

samarbejdspartnere:

Færch & Co., Viggo Madsen

rolle:

Arkitektrådgiver
02-kort.jpg

Vores forslag

Projektet har fokus på at sikre det gode hjem, den gode arbejdsplads og det gode fællesskab. Der er skabt en aktivitets by med pladser, torve og strøg som de kendte typologier og rumdannede elementer til at samle ”byens borgere” - det er her det tilfældige møde opstår, og det er her man trækker hen for at sidde og kigge på livet, mennesker der passerer forbi eller deltager i et af de planlagt arrangementer.

03-vinterhave_margrethelund.jpg
04-vinterhave_margrethelund.jpg

Vi ser kvaliteten og værdierne i det eksisterende - det vil vi fremhæve og skabe ud fra.

Boligenheder

Vores forslag optimerer det eksisterende planforslag, og giver en højere grad af fleksibilitet, en bedre rumlig oplevelse, mere dagslys, samt et optimalt arbejdsmiljø for personalet. Disse ændringer muliggør ligeledes at byggeprocessen bliver mindre omfattende idet vi kan bevare store dele af den eksisterende facade. Alt teknisk kan tilgås fra fordelingsarealerne, så vedligehold mv. kan ske uden at forstyrre den enkelte beboer.
 

05-eksterioer_margrethelund.jpg
06_opstalt_margrethelund.jpg

Fællesrum og fordelingsarealer

De store fælles opholdsrum inviterer til mange forskellige typer samvær, og den åbne plandisponering giver mulighed for differentierede indretningsløsninger i alt efter behov i de enkelte fløje.

Dele af den eksisterende ydervæg bevares, og giver både afskærmning fra fordelingsarealet, en højere grad af privathed samt et klarere skel mellem fællesrum og bolig.

Fordelingsarealet kan beboerne selv være med til at give et personligt præg, og de kan opbevare fx billeder, møbler og planter, og på den måde inkludere de fælles opholdsarealer i deres hjem. Dette hjælper med wayfinding, og giver beboerne en højere grad af ejerskab

07-faellesrum_margrethelund.jpg

Fællesrum

Vinterhaven

Når man ser Vinterhaven for den første gang, er det tydeligt hvilke kvaliteter der er til stede. Rummet er stort og åbent med højt til loftet. Solens stråler skinner ned igennem tagvinduerne, og den tætte grønne bevoksning tilføjer rummet en følelse af, at man befinder sig i en botanisk have. Det fine stengulv samt tegldetaljerne på gangens vægge er med til at give rummet karakter.

Vores koncept bevarer og fremhæver de vigtigste eksisterende kvaliteter, mens det samtidig indarbejder de ønskede funktioner i byggeprogrammet.

08-vinterhave_margrethelund.jpg

Brønderslev Kommune ønsker et plejecenter hvor boligerne, fællesarealerne og servicedelen fremstår som en naturlig del af det hjem, den arbejdsplads og det fællesskab, som kan forventes af et moderne plejecenter.

09a-diagram_margrethelund.jpg
09b-diagram_margrethelund.jpg
10-situationsplan_margrethelund.jpg