01-brahes-bakke-boliger-landskab.jpg

Boliger på Brahes Bakke

Boligbyggeriet på Brahes Bakke repræsenterer en boform, som i højere grad fordrer fællesskabet, end de klassiske parcel- og rækkehuskvarterer gør.

Den vilde natur er et af områdets helt store kvaliteter. Artsrige grønne lommer trækkes med helt ind i rummene mellem husene, og den samlede bebyggelse omkranses af vildtvoksende enge.

Nomineret til Horsens Kommunes Arkitekturpris 2022 for Bedste nybyggeri.

info

beliggenhed:

Horsens

bygherre:

PBU, Domea og Danhaus Bolig

areal:

13.500 m2

år:

2018 - 2021

samarbejdspartnere:

Dansk Boligbyg og Oluf Jørgensen

rolle:

Arkitektrådgivning, helhedsplan

kort-boliger-paa-brahes-bakke.jpg

Et mangfoldigt bo-kvarter

Det er til alle tider en udfordrende opgave at tiltrække en bred vifte af forskellige målgrupper, når nye boligområder skal udvikles. Med Brahes Bakke har fokus været at skabe et boligområde, der underbygger og inviterer til en mangfoldig beboersammensætning. Dette imødekommes med blandede ejerformer og forskellige størrelser boliger i en blandet bebyggelse.

Vi ser netop mangfoldigheden som grundlaget for det gode hverdagsliv med sammenhængskraft på tværs af forskellige målgrupper og ejerformer.

disponering
02-brahes-bakke-boliger-landskab-diagram-01.jpg
02-brahes-bakke-boliger-landskabdiagram-02.jpg
02-brahes-bakke-boliger-landskabdiagram-03.jpg
02-brahes-bakke-boliger-landskab-diagram-04.jpg
02-brahes-bakke-boliger-landskab-diagram-05.jpg
02-brahes-bakke-boliger-landskab-diagram-06.jpg
05-brahes-bakke-boliger-landskab-01.jpg
05-brahes-bakke-boliger-landskab-02.jpg

Et bud på en ny boform

Vi har brudt med den traditionelle kvartervej med fortove og kantsten og i stedet organiseret bebyggelsen i klynger holdt sammen af rum til ankomst og samvær. Herved opstår et indre areal mellem boligerne, som beboerne deler – og som i højere grad indbyder til meningsgivende naboskaber.

Boligbyggeriet er omkranset af natur og udgør en skov af punkthuse, hvor en roteret bebyggelsesdisponering sikrer landskabskig fra alle boliger og maksimal kontakt mellem offentlige rum og omkringliggende naturarealer.

06-brahes-bakke-boliger-landskab.jpg

”De 40 nye almene boliger bliver endnu skønnere, end vi havde regnet med. De forskelligartede boliger tiltrækker en blandet beboersammensætning - både de unge og de ældre, som alle har det tilfælles, at de ønsker at bo i naturen, men tæt på byen. Og det kan vi i den grad give dem på Brahes Bakke”

– ⁠ Jane Clausen, projektleder, Domea.

07-brahes-bakke-boliger-landskab-materialer-mursten-01.jpg
06-brahes-bakke-boliger-landskab-materialer-traebeklaedning-02.jpg

Bebyggelsens karakter

Bebyggelsens facader er disponeret med store enkle glaspartier med skøn udsigt til områdets grønne miljøer. Altanerne roterer sig om den kvadratiske bygningsform, hvilket giver et dynamisk udtryk – og samtidig bidrager til et bedre lysindfald i de enkelte boliger. Bygningerne står som monolitter i landskabet i flere typer teglsten og naturskifer i spændet fra lys til mørk. Taghældning på de enkle huse roterer sig uafhængigt af hinanden, hvilket er med til at skabe variation i bebyggelsen.

04-brahes-bakke-boliger-snit.jpg

Landskabet bidrager til beboeroplevelsen

Det karakteristiske og oplevelsesrige landskab ved Bygholm er fra start blevet tillagt et stort potentiale i udviklingen af det nye kvarter. Med et begrænset fodaftryk i den dynamiske natur følger bebyggelsen det faldende landskab ned mod Bygholm Sø – og forstærker landskabets åbne vidder med sin åbne bebyggelsesstruktur.

11-brahes-bakke-boliger-landskab-regnvandsbassin-01.jpg
11-brahes-bakke-boliger-landskab-regnvandsbassin-02.jpg

 

Synlige regnvandsbassiner

Alt regnvand håndteres synligt på overfladen via åbne render, grønne grøfter og bassiner og bidrager derved til områdets naturpræg. Vandet ledes og opstuves i regnvandsbassin på grundens laveste koter, hvorfra det nedsives og fordampes. Regnvandsbassinet indgår som et rekreativt areal, der bidrager til områdets flora og faunaliv.

"Projektet er flot tilpasset til landskabet, og der er offentlig adgang med kvalitetsfyldte grønne rum med gennemarbejdet vandhåndtering på terræn. Indbyder til fællesskab og adgang til grønne områder gennem dette område. Skala, gode materialer, og forskellige typologier og boformer inden for samme område".

– ⁠ Dommerkomiteen, nominering til Horsens Kommunes Arkitekturpris 2022 i kategorien Bedste nybyggeri.

09-brahes-bakke-boliger-landskab-situationsplan.jpg