brahes-bakke-drone.jpg

Skalarig arkitektur

Arkitekturen har altid været en kompleks størrelse, der må favne de udefra givet lavpraktiske bygge-behov – men samtidigt har potentialet til at skabe livsberigende rammer, der tilfører arkitektonisk værdi til et givent sted. Vi har som medskaber i byggebranchen et ansvar for, at ”business” ikke bliver ”as usual”.

Hos skala architecture tror vi på, at arkitekturen er samfundsforankret og derigennem holistisk sammensat – i størrelse og tilgang. Alt for ofte udebliver den meningsgivende sammenhæng, hvor det menneskelige udgangspunkt forsvinder i de større planstrategier på bekostning af bestræbelser langs egen sokkel. I stedet tilstræber vi en arkitektur, der favner spændet fra by, til byrum, bygning og bygningsdel.

Det skalarige er både målet og processen, hvor skalaspring fra stort til småt er uløseligt forbundet. For os er det essentielt, at selv det mindste projekt rummer by-arkitektoniske ambitioner, og at planlægning i storskala rummer visioner med bygningsdelen for øje.

Med udgangspunkt i arkitekturens tradition for mennesket i centrum definerer vi alle skalatrin ud fra et foranstående 1-tal. Hvor 1 repræsenterer det menneskelige forhold. Arkitekturen uden mennesket som katalysator er meningsløst, og ligeledes er sproget, hvorigennem det skabes. Derfor har vi som fælles rettesnor nytænkt den klassiske målestok med udgangspunkt i:

1:by 

1:byrum

1:bygning

1:bygningsdel

Det er på disse, at vores arkitektoniske overbevisning hviler. Hvert skalatrin repræsenterer et arkitektonisk stoleben, hvor alle bærer, og hvor mening og merværdi tipper uden alle repræsenteret.

Vores vision er indlejret i vores navn. I alt, vi udvikler, søger vi en skalarig arkitektur. For os er menneskets skala, bygningens skala, byens skala og samfundets skala alt sammen en del af det at skabe levende arkitektur. 

Det er det, vi kalder skalarig arkitektur.

08-det-gule-pakhus-platform-k-kulturhus-containere-baeredygtig-tilbygning-interior-02.jpg
07-behandlingscenter-ny-kaervang-courtyard.jpg
1:by

Hos skala architecture tror vi på, at der på byens skuldre, og hos dem der former den, følger et ansvar for samfundets bedste – nu og i fremtiden. En by bygges over tid, og et bidrag hertil er blot en del af rejsen.

Vi er kontekstualister, men tror også på, at kontekst er mere end blot nærmeste nabos facader. Derfor værner vi om ideen om byer i byen. Vi bryder med det monotone forudsigelige og tror på, at styrken i variationen skal findes i relationen til skala og sammenhængskraften herimellem. 

Vi tror på den blandede by som det stærkeste fundament for sunde robuste byer. At byer i fremtiden ikke er til på bekostning af naturen. At det ikke hedder "enten eller" – men at en tættere relation mellem by og landskab tilmed er afgørende for fælles trivsel.

skalarig-arkitektur-overbevisning-by-mikado--.jpg
skalarig-arkitektur-overbevisning-by-mikado.jpg
1:byrum

Hos skala architecture tror vi på, at arealerne, vi deler, rummer de største potentialer. Mennesker er ikke ens, og vores tilgang til byrummet grundfæstes i dette. Vi betragter byrummet som rummelige scener i byens struktur og favner både det stille og det dynamiske, det store og det intime, det højtidelige og det legesyge. Byrum er ikke en metervare, byrum er et fælles anliggende, alles ret og bedst i kraft af egenart og selvforståelse.

Byrummet er ikke forbeholdt byen, men spænder fra det urbane til det landlige og fra det tætte til det åbne. Vi lader byrum indgå i bygning og bygning indgå i byrum. Skellet er ikke hårdt, og vi tror på byrummet som kontinuerlig i størrelse med potentiale i både midlertidighed og foranderlighed. Byrummet starter på papiret, men lever i den 
hverdag, der indtager dem.

skalarig-arkitektur-overbevisning-byrum-det-aktive-torv.jpg
skalarig-arkitektur-overbevisning-byrum-det-aktive-torv-.jpg
1:bygning

Hos skala architecture tror vi på, at enhver bygning har potentiale til at række ud over egen matrikel. At der i kraft af bygningers bestandige natur altid ligger en forpligtigelse til at give tilbage. Vi betragter bygninger ud over egen matrikel og er bevidste om det sted og landskab, de sættes i, hvor rum til mennesker samt social 
tilgængelighed kommer foran alt andet. 

Vi mener, at bæredygtighed kan koges ned til ansvarlighed. De bedste bygninger er dem, der varer ved; dem som opføres med en indlejret fleksibilitet og relevans og formår at stå ved over tid og trends. Vi tror på, at dette understøttes bedst igennem ærlige, enkle og robuste bygninger, der indeholder en stærk, vedvarende og relevant lyrisk fortælling. 

skalarig-arkitektur-overbevisning-bygning-trygfondens-familiehus.jpg
1:bygningsdel

Hos skala architecture tror vi på, at de enkelte bygningsdele er meget mere end lavpragmatisme og tilvalgte byggeklodser. Vi sætter en stolthed i helheden, hvor konstruktion, funktion og æstetik følges ad. Et godt byggeri markerer tektonisk kraft og vilje. Detaljen hænger derved uløseligt sammen med helheden. Vi tror på kvaliteten i det langsigtede og spørger altid os selv, hvem materialet skal være noget for, og hvordan det kan appellere med sanselig stoflighed. 

Smuk formgivning starter ved detaljen og materialitet. Vores foretrukne materiale er foranderligt fra hus til hus; det rette i rette rammer, i den rette tid og på det rette sted, og vælges med sundhed, beskaffenhed og stedbundenhed for øje. Vi tror på det æstetiske som lag i tid og fejrer det fælles farverige.  

skalarig-arkitektur-overbevisning-bygningsdel-seniorboliger-paa-nyborg-havn.jpg
skalarig-arkitektur-overbevisning-details.jpg
skalarig-arkitektur-overbevisning-bygningsdel-ranunkelhaven-materiale.jpg