01-kanalbyen-fredericia-boligbyggeri-facade.jpg

Kanalbyen

Bebyggelsen i Kanalbyen afspejler sig i det omkringliggende områdes bygningsmasse og er udspændt mellem Fredericias maleriske lille skala, som man kender den fra den historiske del af byen  – til den større og mere robuste skala, som opleves i havnemiljøet, på havnefronten, voldene og den industrielle del af byen.


info

beliggenhed:

Frederiks Kanal i Kanalbyen, Fredericia

bygherre:

Boligkontoret Fredericia & STB Byg

areal:

7.811 m2

år:

2017-2019

samarbejdspartnere:

Niras

rolle:

Arkitekt & landskabsarkitekt
kort-kanalbyen-fredericia-boligbyggeri.jpg

Åbenhed og variation

Det bærende princip i byggeriet er åbenhed og variation, hvad angår skala, bygningstyper og arkitektur. Dette har til formål at skabe spændende og varierede byrum, der udfolder sig fra det åbne til det intime, i kraft af sin åbne karréstruktur.

Arkitekturen indbyder til et aktivt og varieret byliv med plads til alle.

02-kanalbyen-fredericia-boligbyggeri-facade-materialer-01.jpg
02-kanalbyen-fredericia-boligbyggeri-facade.jpg
05-kanalbyen-fredericia-boligbyggeri-facade-snit-.jpg

En samlet oplevelse af byen og bygningen

Disponeringen af bygninger og formgivningen af facader skaber en helhed, som bidrager til den samlede oplevelse af byen. Facaderne er varieret, så de enkelte bygninger får hver sin karakteristika. 

Disse kommer til udtryk i individuelle bygningskroppe, der tilfører byen karakter og et gademiljø med variation i bebyggelseshøjde, som spænder mellem 3-5 etager.

03-kanalbyen-fredericia-boligbyggeri-facade-vinduer.jpg
04-kanalbyen-fredericia-boligbyggeri-facade-materialer-01.jpg
04-kanalbyen-fredericia-boligbyggeri-facade-materialer-02-.jpg
06-kanalbyen-fredericia-boligbyggeri-gaardrum.jpg

Grønne gårdrum og tagterrasser med udsigt

Karréens gårdrum er indrettet med intime opholdsrum, fællesfunktioner, mødesteder samt forskellige aktiviteter og er i åben forbindelse fra gården ud i gaden og omvendt.

På bygningens tage er der haver og terrasser, der tjener som halvprivate opholdsområder og grønne oaser med udsigt ud over Lillebælt, kanaler og Fredericia by.

07-kanalbyen-fredericia-boligbyggeri-gaardrum.jpg
10-kanalbyen-fredericia-boligbyggeri-gaardrum-view.jpg