Karetmagerlunden low-res 37.jpg

Karetmagerlunden

Den gamle Lastas-grund på Emil Møllers Gade, centralt i Horsens, er omdannet til et frodigt og inspirerende boligområde. Grønne rekreative og multifunktionelle arealer, der fletter sig ind mellem bygningskroppene, en grøn kile med legeplads samt et regnvandsbassin, der skifter udseende i takt med årstiderne, kendetegner det nye boligområde.


info

beliggenhed:

Emil Møllers Gade

bygherre:

Jens K. Larsen

areal:

13.994 m2

år:

2018-2023

samarbejdspartnere:

Dansk Boligbyg A/S, Rønslev Aps, Green Sustainable Landscape Aps

rolle:

Arkitektrådgiver
02_kort_emil-moellers-gade_21-030.jpg

Nyt attraktivt boligområde

Det nye boligområde består af syv bygningskroppe som stangbebyggelse i varierende udstrækning. Mod Emil Møllers Gade er der opført to fire-etagers bygninger på hver side af den eksisterende bebyggelse. Disse to bygninger optræder som markører mod gaden samtidig med, at de møder Emil Møllers Gade i gadens bygningshøjde, der varierer fra 3-5 etager. De øvrige bygninger stiger i højde jo længere ind på grunden, man kommer, til maksimalt 6 etager.

Bygningerne er flettet og roteret mod hinanden, så  man ikke kigger direkte ind på en foranliggende bygning, men derimod får udkig og lysindfald ind mellem bygningerne.

Karetmagerlunden low-res 13.jpg

Facade

Karetmagerlunden low-res 4.jpg

Materialer

Karetmagerlunden low-res 45.jpg

Facader og lysindfald

Bygningernes retning er øst-vestgående, hvilket betyder, at de længste facader har retning mod nord og syd, hvor eftermiddags- og aftensolen kan nydes. Disse facader er disponeret, så nordfacaden er lukket i sit udtryk, mens sydfacaden åbnes op med glasfacade og altaner til hver lejlighed. Altanerne er forsynet med flytbare glaspartier og lamelpartier, der er skudt til siderne i skinner, så man selv bestemmer graden af privathed og lysindfald.

Karetmagerlunden low-res 8.jpg
Karetmagerlunden low-res 40.jpg

Landskab med inspiration fra nærområdet

Landskabet på grunden trækker naturreferencer til den nærliggende Bygholm Park. Midt på grunden er der etableret en landskabelig ’grøn kile’ med visuel kontakt til Bygholm Park – som et ekko af parkens grønne områder. Der er skabt en naturlegeplads samt forskellige opholdssteder til fælles brug for beboerne. Endvidere er der etableret regnvandsbassiner, som er koblet på hinanden med små overløbskanaler. Regnvandsbassinerne tilfører området stor foranderlighed, idet de skifter udseende efter årstiderne og mængden af nedbør.

Parkeringspladserne er placeret primært i terræn og etableret med græsarmering. De fletter sig ind imellem bygningskroppene og langs skel, for at undgå store golde parkeringsområder i terræn. Kørevejen er opført i belægningssten eller asfalt, som er afgrænset af p-pladserne og græsarealer. Derudover er der opført cykelparkering i to etager.

 

Karetmagerlunden low-res 18.jpg

Køkken-alrum

Karetmagerlunden low-res 22.jpg

Badeværelse

Karetmagerlunden low-res 1.jpg