01-nyborg-havn-midtermolen-boliger.jpg

Midtermolen på Nyborg Havn

Det nye boligbyggeri på Nyborg Havn indskriver sig respektfuldt i den eksisterende havnekontekst og understøtter havneområdets fortælling gennem sit maritime udtryk og en høj arkitektonisk kvalitet.


info

beliggenhed:

Nyborg Havn

bygherre:

PBU - Pædagogernes Pension

areal:

6.500 m²

år:

2017-2019

samarbejdspartnere:

Pædagogernes Pension (PBU) som investor og Kuben Management som projektudvikler og bygherrerådgiver

rolle:

Arkitektrådgiver
kort-nyborg-havn-midtermolen.jpg

To bygningskroppe

Byggeriet på Nyborg Havns Midtermole består af to bygningskroppe, der er omringet af havnebassin på tre sider. Som en repetitiv rytme ligger de 62 boliger side om side i henholdsvis tre og fire etager. Disponeringen af de to bygningskroppe giver alle beboerne tilhørsforhold samt en naturlig adgang til vandet.

02-nyborg-havn-midtermolen-boliger-01.jpg

boligbyggeriet i tre etager – orienteret mod havnebassinet og med udsigt til den fremtidige lystbådehavn i Nyborg samt kig til Storebælt i modsat retning.

02-nyborg-havn-midtermolen-boliger-02.jpg

boligbyggeriet i fire etager – disponeret yderst på Midterpieren, så der er kig til både Nyborg by og Storebælt med et uforstyrret panorama mod syd.

hovedgreb

Det arkitektoniske greb refererer til de skandinaviske havnehuse, der oprindeligt havde til formål at opbevare sejlbåde og havnemateriel. Byggeriets repetitive gavle er således en nyfortolkning af det klassiske bådhusmotiv.

Gavlene vender front til havnen, hvor glasværn og glasfacader sikrer transparens og giver et åbent facadeudtryk i to niveauer. Ud mod p-pladsen fremstår bygningen mere lukket med mindre kvadratiske vinduer i boligerne og cirkulære åbninger i opgangene med klare referencer til det maritime miljøs koøje.

03-nyborg-havn-midtermolen-boliger-facade.jpg

Havneboligerne er opført i en enkle, stoflige materialer. Glas mod vandet og sortstrøgne teglsten med sorte fuger mod ankomsten. På terrasserne giver gråpatineret træbeklædning stoflighed og varme.

04-nyborg-havn-midtermolen-boliger-materialer-01.jpg
04-nyborg-havn-midtermolen-boliger-materialer-.jpg