01-ranunkelhaven-facade-foto.jpg

Ranunkelhaven

Ranunkelhaven i Middelfart er 40 nye, almene familieboliger med storslået udsigt udover Lillebælt. Det bæredygtige boligbyggeri er certificeret til DGNB Guld og DGNB Hjerte.

Projektet er udviklet med stort fokus på boligernes sunde indeklima, adgang til lys, luft og natur samt indeklimamærkede byggematerialer. Et lavt ressourceforbrug gør CO2-aftrykket 40% lavere end ved traditionelt boligbyggeri.


info

beliggenhed:

Middelfart

bygherre:

CIVICA

areal:

4400 m2

år:

2019 - 2021

samarbejdspartnere:

BM Byggeindustri og Dominia

rolle:

Arkitektrådgivning
kort-ranunkelhaven-boligbyggeri.jpg

Cirkulært boligbyggeri i Middelfart

De fremtidssikrede boliger i Middelfart indkapsler bæredygtigt byggeri i en miljømæssig såvel som social og økonomisk forstand. Grønne løsninger findes i flere dele af byggeriet – fra genbrug af overskudsjord til facadematerialer og præfabrikerede elementer, der kan demonteres og indgå i en cirkulær proces.

“Stort tillykke med Ranunkelhaven for det flotte byggeri. Det er inspirerende at se byggeprojekter som dette, der er gennemført med så høje ambitioner. Derfor er vi også glade for at kunne tildele dette byggeri både DGNB Guld og udmærkelsen DGNB Hjerte – endda som den første boligetageejendom i Danmark. Ranunkelhaven er på mange måder et fyrtårnsprojekt, som jeg håber mange vil lade sig inspirere af, og ikke mindst have glade beboere og brugere mange år i fremtiden,” er de rosende ord fra Mette Qvist, direktør i Green Building Council Denmark.

hovedgreb
02-ranunkelhaven-diagram.jpg

01 – stiforbindelser og mødesteder

Bebyggelsens porøse struktur skaber mulighed for et velintegrerede stiforbindelser, der kobler de nye arealer på resten af området med tilknyttede uformelle mødesteder.

02-ranunkelhaven-diagram-02.jpg

02 – trafik og parkering

Effektiv distribuering af trafik med adgangsveje og parkering langs bebyggelsens nord- og østlige kanter giver optimale adgangsforhold til boliger samt rekreative udearealer friholdt for trafik.

02-ranunkelhaven-diagram-03.jpg

03 – gårdrum og omgivelser

Gårdrum åbner op langs landskabets naturlige terræn med udsigt til hav og de karakteristiske broer.

02-ranunkelhaven-diagram-04.jpg

04 – overfladevand og landskab

Terrænnets naturlige skråning mod syd bruges til håndtering af overfladevand via åbner render langs områdets vejsystem – og ledes naturligt ud i de grønne lommer, hvor der etableres regnvandsbassiner i lavninger, der giver rekreative kvaliteter til de grønne rum.

02-ranunkelhaven-diagram-05.jpg

05 – beplantning og karakter

Bebyggelsens ydre kanter holdes naturligt vildt med områdets hjemmehørende arter af vilde græsser og stauder samt klynger af større træer – mens gårdrum har mindre frugttæer og beplantning, der danner rammer for sociale aktiviteter og ophold.

Social og økonomisk bæredygtighed

Bæredygtighed og fællesskab var nøgleordene for hele projektet og projektteamet. Visionen var at skabe de bedste rammer om et moderne og aktivt familieliv i både bolig og uderum uden at gå på kompromis med de bæredygtige elementer indenfor den økonomiske ramme. Projektet er certificeret DGNB Guld og DGNB Hjerte.

03-ranukenlhaven-opstalt.jpg

Optimale udsigtforhold

Ønsket om udsigt over Lillebælt og det skrånende terræn har været et væsentligt designparameter. Disponeringen af de L-formede bygningskroppe sikrer optimale udsigtsforhold fra alle boliger og skaber attraktive uderum i det centrale gårdmiljø

05-ranunkelhaven-situationsplan.jpg
udearealer

De fælles udearealer er indrettet med aktiviteter til alle aldre heriblandt gode legefaciliteter til børn og siddepladser til voksne. For at skabe de bedste betingelser for sociale aktiviteter og ophold, er gårdrummet indrettet med mindre frugttræer og stemningsskabende beplantning.

I et socialt perspektiv taler Ranunkelhavens arkitektur ind i det trygge og nære familieliv med et indbydende nærmiljø, der opfordrer til uformelle møder mellem beboerne.

06-ranunkelhaven-opstalt.jpg
07-ranunkelhaven-opstalt.jpg

Materialer

Facaderne fremstår i en rødbrun skærmtegl med changerende farver, som patinerer naturligt og smukt over tid. Teglstenene skaber en homogen overflade på de skulpturelle bygningskroppe og relaterer sig til den omkringliggende arkitektur i området.

Teglens varme jordfarve og struktur skaber en fin overgang til det grønne landskabstæppe, som lægger sig ned over bakken mod Lillebælt.

Der er valgt materialer, som kræver lavt vedligehold, og som har lang levetid - bl.a. skærmtegl, tagpap og træ/alu-vinduer og døre. Store dele af facaden er beskyttet af udhæng, så nedbør ikke slider på facader og vinduer.

 

08-ranunkelhaven-facade-detalje-foto_01.jpg

materiale — rødbrun skærmtegl

08-ranunkelhaven-landskab-detalje-foto_01.jpg

materiale — vilde græssórter

Cirkulært byggeri og økonomi

Præfabrikeret modulbyggeri i træ var helt oplagt til Ranunkelhaven, hvor der blev stillet krav om både økonomi, arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed. Den industrialiserede byggemetode er velegnet til rationelt byggeri, og byggemetoden tillader stor arkitektonisk frihed, der samtidig sikrer en konkurrencedygtig pris og et fuldt kvalitetssikret produkt. En effektiv opstilling på byggeplads, effektiv nedtagning samt kontrolleret affaldshåndtering er alle elementer som var med til at underbygge projektets cirkulære økonomi. 

landskab

Bebyggelsens ydre kanter holdes naturligt vildt med områdets hjemmehørende arter af vilde græsser og stauder samt klynger af større træer, der understøtter omgivelsernes karakter.

Landskabet er et væsentligt element i tilblivelsen af det bæredygtige projekt. Det er essentielt at områdets biofaktor videreføres og at intet jord gård til spilde. Bygningernes disponering på grunden efterlader et minimalt behov for terrænmodelering. Overskudsjord fra byggeri og LAR anvendes til etablering af bakkelandskab i gårdrummene.

09-ranunkelhaven-landskab-detalje-foto-landskab.jpg

Overgangen mellem det fælles og det private

Overgangen mellem det fælles og det private understreges med et materialeskift fra tegl til træ. Boligernes indre varme og hjemlighed markeres på facaden med træpartier på altaner, svalegange og omkring vinduespartier.

Det udvendige træ har ligeledes en direkte reference til boligernes lyse trægulve. Boligernes indre fremstår med neutral aptering, så beboerne kan indrette sig efter egen smag.

10-ranunkelhaven-gaardrum-landskab-01.jpg
10-ranunkelhaven-gaardrum-landskab-02.jpg