01-praestefaelledvej-facade-eksteriør.jpg

Præstefælledvej Seniorbofællesskab

Med de nye DGNB Sølv-certificerede seniorboliger på Præstefælledvej er der på baggrund af beboernes ønsker skabt rum for fællesskab og privathed gennem arkitekturen og landskabet. Der er skabt en åben og inkluderende boform, hvor alle har mulighed for at bidrage til og nyde godt af fællesskabet. 


info

beliggenhed:

Præstefælledvej 3-11, Kastrup

bygherre:

Seniorbofællesskabet Præstefælledvej

areal:

2.480 m2 nybyg, 7.900 m2 landskab

år:

2020-2023

samarbejdspartnere:

OK-Fonden, Adsbøll, Constructa

rolle:

Arkitektrådgiver, Landskabsarkitektrådgiver
kort-boliger-paa-brahes-bakke.jpg

Grobund for sociale relationer

De nye seniorboliger på Præstefælledvej danner rammen for et inkluderende og socialt rigt miljø, hvor det gode naboskab er i centrum.

Seniorbofællesskabet åbner op for, at beboerne får mulighed for at bidrage til og nyde godt af fællesskabet til trods for mulige fysiske skavanker, der ellers kunne hindre dem i at færdes i sociale sfærer uden for hjemmet. Herigennem danner seniorbofællesskabet grobund for sociale relationer.

hovedgreb
02-praestefaelledvej-stisystem-01.jpg

01 – ankomster og stiforbindelser

Alle forhaver og ankomster orienterer sig mod hjerterummet, og det er herigennem, forbindelsen til boliger samt fælleshuset sker. 

02-praestefaelledvej-parkering-renovation-02.jpg

02 – parkering og renovation

En effektiv distribuering af trafik med adgangsveje og parkering langs Præstefælledvej giver trygge adgangsforhold til boligerne samt rekreative udearealer uden trafik.

02-praestefaelledvej-jordforurening-støjvaeg-03.jpg

03 – jordforurening og støjvæg

Den forurenede jord på grunden renses, graves væk og deponeres, hvormed der skabes et trygt og sundt grundlag for bebyggesen. Mod vest etableres en støjskærm, som begrønnes med slyngplanter, så den fremstår som en del af boligernes baghave.

02-praestefaelledvej-moedesteder-04.jpg

04 – mødesteder og hjerterum

Man ankommer til boligerne gennem hjerterummet, og kan fra sin forhave følge med i den daglige gang i fælleskabet. Det er her, at de spontane møder opstår.

02-praestefaelledvej-baghaven-05.jpg

05 – baghaven

Hver bolig har egen privat baghave, som orienterer sig væk fra bebyggelsens hjerterum. Her kan man være alene og trække sig fra fællesskabet​​​​​​​

02-praestefaelledvej-forhaven-06.jpg

06 – forhaven

Alle boliger har sin egen forhave, som orienterer sig mod hjerterummet, og hvorfra der er kig til de øvrige beboere. Beboerne har mulighed for at indtage forhaverne, som de
ønsker - om det er at anlægge én stor urtehave, lægge fliser til terrasse, hænge en hængekøje op osv.

Stisystemer og zoneinddeling

Udearealerne er indrettet med en nøje disponering mellem ”mit” og ”vores” og overgangene herimellem, hvor gårdrummet udgør bofællesskabets hjerte. Tilsammen skaber nabopladser og grønne fællesrum rammen for sunde og aktive fællesskaber på kryds og tværs. Fællesområderne er inddelt i forskellige zoner, hvor der er fokus på forskellige former for samvær.

11-praestefaelledvej-situationsplan.jpg

situationsplan – bebyggelsen er disponeret som en lille landsby, hvor de seks fritliggende længer danner et varieret og intimt gårdmiljø.

04-praestefaelledvej-snit-bolig.jpg
bebyggelse

Bebyggelsen består af tre forskellige boligtyper, som varierer i størrelse. Udvalgte boliger forskyder sig, så skalaen nedbrydes, og der opstår lækroge og nicher langs facaderne. Med landskabet mellem boligerne er der skabt klare, grønne og visuelle attraktioner, som har bred appel til bofællesskabets forskellige beboere.

05-praestefaelledvej-længdesnit-facade.jpg
03-praestefaelledvej-detalje-foto.jpg

Multifunktionelle uderum

I uderummene er stedets kvaliteter udnyttet til at skabe en række multifunktionelle uderum, der danner grundlag for planlagt socialt samvær og spontane møder. Udearealerne er disponeret nøje mellem ”mit” og ”vores” og overgangene herimellem. Hver bolig har et forhaveareal, som beboerne har mulighed for at indrette efter eget ønske. Derudover optræder stiforbindelser, som er tæt knyttet til forhaverne, så det spontane møde opleves naturligt. Udearealerne består bl.a. af terrassekroge, en urtehave, plads til udendørs motorik samt åbne regnvandsbassiner, der inviterer til rekreation og aktivitet.

landskab

Landskabet omkring seniorboligerne inviterer til en række forskellige aktiviteter. I Frugthaven og Urtehaven kan man samles i den omgivende natur og dyrke både krydderurter og relationer. Ved Udendørs Motorik og Petanquebanen, er der derimod fokus på social aktivitet gennem bevægelse. 

praestefaelledvej-seniorboliger-frugthaven-01.jpg

01 – frugthaven

Frugthaven består af varierede sorter af frugttræer. Mellem træerne er der forskellige muligheder for ophold.

praestefaelledvej-seniorboliger-udendoers-motorik-02.jpg

02 – udendørs motorik

Område med multifunktionelle elementer, der kan benyttes som legeplads for børn og motorik for beboerne.

praestefaelledvej-seniorboliger-urtehave-03.jpg

03 – urtehaven

Social aktivitet omkring dyrkning bofællesskabets køkkenhave.

praestefaelledvej-seniorboliger-pergolia-overdaekket-terrasse-04.jpg

04 – pergolaen

Pergolaen skaber en overdækket udendørs terrasse, som danner ly og læ, og hvor der er plads til at samles i en mindre gruppe.

praestefaelledvej-seniorboliger-engen-05.jpg

05 – engen
Mindre græsområder med fritstående bænke, hvor man kan sidde i ro for sig selv eller drikke en kop kaffe med en nabo.

praestefaelledvej-seniorboliger-terrassen-06.jpg

06 – terrassen

I forbindelse med fælleshuset ligger fællesterassen. Her er der mulighed for at mødes i større forsamlinger til for eksempel fællesspisning.

praestefaelledvej-seniorboliger-petanque-bane-07.jpg

07 – petanquebanen

Aktivitet på petanquebanen, hvor de øvrige
beboere kan sidde på fælleshusets indbyggede
bænk og følge med i spillet.

praestefaelledvej-seniorboliger-nabo-byg-08.jpg

08 – nabobyg
Værkstesområdet, hvor beboerne kan mødes om vedligeholdelsesopgaver og øvrige gør-det-selvprojekter.

"Med jeres seniorbofællesskab får I, kommende beboere, uanede muligheder for at forfine og udleve jeres fællesskab – og al erfaring viser, at netop samvær og fællesskab højner livskvaliteten for mennesker"

– OK-Fondens direktør, Eva Lunding

12-praestefaelledvej-section-communityhouse.jpg
08-praestefaelledvej-Isometri-fælleshus.jpg
10-praestefaelledvej-bolig-interior-faellesrum.jpg