01_Visualisering-dlf-kildedal.jpg

Domicil til DLF

Bæredygtighed og innovation er det grundlæggende fundament for den internationale frøvirksomhed DLF. Forbindelsen mellem forskning, videnskab og natur kommer til udtryk i konkurrenceforslaget til det nye domicil, der skal danne ramme for 130 medarbejdere og indeholde kontorarbejdspladser, laboratorier og en række velfærdsfaciliteter. Grunden er beliggende på toppen af Kongebakken i Smørum med en fremragende udsigt over landskabet.


info

beliggenhed:

Kongebakken i Smørum

bygherre:

DLF Seeds A/S

areal:

3.940 m2

år:

2022

rolle:

Konkurrenceforslag
01a_kort-dlf-kildedal.jpg

Identitet

En grøn løber ruller sig ud fra foyeren og byder velkommen. Via løberen knyttes indgange til både personale og besøgende, koblet på stinetværket til stationen og parkeringsarealerne. Som en direkte reference til den rektangulære opdeling og det systematisk taktmæssige formsprog, kendetegnet fra græsmarks frøforsøg, bliver løberen en personlig velkomst for netop DLF.  

disponering
02_Diagram1-dlf-kildedal.jpg
02_Diagram2-dlf-kildedal.jpg
02_Diagram3-dlf-kildedal.jpg
02_Diagram4-dlf-kildedal.jpg
02_Diagram5-dlf-kildedal.jpg
02_Diagram6-dlf-kildedal.jpg
03_Visualisering-dlf-kildedal.jpg

Domicilets synlige placering på toppen af bakkekammen i det skrånende landskab rækker ud over egen matrikel. Vi foreslår en orientering af bebyggelse og kig, der på én og samme tid henvender sig til naturens bløde strøg og symbiosen til by- og erhvervsfællesskabet nord for grunden.

04_Skitse-dlf-kildedal.jpg
05_diagram1-dlf-kildedal.jpg
05_diagram2-dlf-kildedal.jpg
05_diagram3-dlf-kildedal.jpg
05_diagram4-dlf-kildedal.jpg
05_diagram5-dlf-kildedal.jpg

Arkitekturen i det nye domicil er holdt enkel og fremstår uprætentiøs og ærlig i en arkitektonisk kvalitet, der holder over tid og trends.

Facadegestaltningen underligger sig naturligt den enkle, klare komposition, der består af to stablede, kvadratiske bygningsvolumener og det underliggende, åbne ankomstrum. Bygningens facader udtrykker sig som dynamiske forløb, hvor etagebåndene skaber lange horisontale forløb, der komplimenterer landskabets horisontale linjer. 

Bygningen indrettes, så den iscenesætter og forstærker oplevelsen af landskabet. Besøgende bydes velkommen med en spektakulær udsigt over det åbne landskab, der opleves endnu mere overvældende efter passagen gennem det lidt lavere ankomstrum og vindfang. Det skrånende landskab er trukket med ind gennem bygningen, så gulvet følger det omkringliggende landskab, og terrænet falder i plateauer mod kantinen, der ligger yderst mod udsigten og skråningen.

06_diagram-dlf-kildedal.jpg

Passive bæredygtighedstiltag

07_Visualisering-dlf-kildedal.jpg