01-indretning-offentlig-bygherre-skala-architecture.jpg

Spaceplanning af kontormiljø

Ikke alle oplever det åbne kontor som et godt og behageligt sted at arbejde. Det var også tilfældet med vores kunde, som havde udfordringer med et stort, åbent kontor, der var årsag til både lydmæssig og visuel støj for de ansatte. De manglede afskærmning af kontorpladserne og mulighed for at kunne trække sig væk og få ro til fordybelse samt områder til uformelle møder.


info

beliggenhed:

Jylland

bygherre:

Anonym

areal:

4.500 m2

år:

2020

rolle:

Spaceplanning
kort-indretning-offentlig-bygherre.jpg

Fra gråt og sterilt til farver og identitet

Vores opgave bestod i at transformere de eksisterende kontorlokaler og gennem en ny indretning og omdisponering at skabe inspirerende og fleksible rammer, der fordrer et godt arbejdsmiljø.

Det har resulteret i, at de forskellige fløje blandt andet har fået tilført flexrum, mødelokaler, soloceller og åbne fordybningsområder, så vi imødekommer de enkelte medarbejderes behov for både lukkede og åbne zoner. Derudover har vi også stået for way finding og skiltning, som stilmæssigt passer sammen med den nye identitet, kontoret har fået. De nye funktioner er tiltænkt alle medarbejdere på tværs af afdelinger og fløje.

03-indretning-offentlig-bygherre-skala-architecture-details.jpg
02-indretning-offentlig-bygherre-skala-architecture-niche.jpg

Den overordnede disponering

Alle fløje består dels af åbne kontorlandskaber, hvor hver medarbejder har sin plads, dels kontorchefer, vicedirektør og direktør, der sidder i lukkede kontorer.

Ud over de åbne kontorlandskaber har alle fløje flexrum, mødelokaler, soloceller og åbne fordybningsområder eller sparreområder. Disse funktioner er tiltænkt alle medarbejdere på tværs af afdelinger og fløje.

05-indretning-offentlig-bygherre-skala-architecture-moederum.jpg
04-indretning-offentlig-bygherre-skala-architecture-moebel.jpg
06-indretning-offentlig-bygherre-skala-architecture-gruppe.jpg

Multifunktionelle zoner

Indad fløjene er der forskellige zoner, områder og rum, der lægger op til forskellig brug. I det åbne kontorlandskab vil det være naturligt med lav dialog, korte telefonsamtaler m.m. Hvis man har behov for den dybe koncentration (f.eks. læsning, forberedelse til møder eller sparring), har alle medarbejdere mulighed for at trække hen til mere rolige omgivelser.

07-indretning-offentlig-bygherre-skala-architecture-puder.jpg

Mødelokaler

Disse rum er tiltænkt møder og er udstyret med fast inventar som whiteboard, projektor og mulighed for ophæng. Alle møderum i mødecenteret har en lignende karakter, men varierer i farverne. Farvesætningen i bygningens øvrige flexrum, soloceller m.fl. refererer til farvesætningen i mødecenteret og skaber på den måde en rød tråd gennem hele bygningen.

08-indretning-offentlig-bygherre-skala-architecture-moederum.jpg

Flexrum

Flexrummene er tænkt til kortere ophold. Rummene er tilgængelige på tværs af afdelingerne og giver plads til spontane ophold, der ikke kræver booking. Dette gør, at hver medarbejder selv kan tilpasse sin arbejdsmetode i løbet af arbe­jdsdagen.

Her kan mindre grupper tage en faglig eller social snak eller sparring, uden at forstyrre kollegaer i kontor­landskaberne. Måske har man be­hov for en alternativ arbejdsstation, hvor man for en kortere periode kan trække sig tilbage fra det åbne kontorlandskab, ind i et andet miljø.

09-indretning-offentlig-bygherre-skala-architecture-wayfinding.jpg
10-indretning-offentlig-bygherre-skala-architecture-details.jpg

Skiltning og wayfinding

Der er arbejdet med overskuelig og tydelig skiltning, som gør det let for både de ansatte og gæster at finde rundt i den store bygning. Skilte i massivt egetræ leder til de større afdelinger, og de enkelte lokaler er navngivet og nummereret med farver, der matcher de farver, man møder inde i rummet.

Solorum

Dette er et rum, hvor en medar­bejder kan gå hen for at arbejde i enerum. Her har man mulighed for at booke sig ind i det tidsrum, hvor man har behov for at arbejde koncentreret uden forsty­rrelser. Der er et rum i hver fløj og kan deles på tværs af fløjene. Med et bookingsystem kan man styre og begrænse opholdsperioden.

11-indretning-offentlig-bygherre-skala-architecture-siddeniche.jpg
12-indretning-offentlig-bygherre-skala-architecture-akustik-rumdeler.jpg
13-indretning-offentlig-bygherre-skala-architecture-akustik-rumdeler.jpg