01-transformation-af-sundmolen-erhverv-by-og-land-visu.jpg

Sundmolen

I takt med at Sundmolen går fra industri til by- og bo-kvarter, opstår der nye bevægelsesmønstre, behov for sociale rumdannelser og rekreative træk.
 
Sundmolen er derfor et klart eksempel på vores ambition om nye forbindelser og byrum - samt vores løsning på, hvordan vi fremtidigt skaber en blandet mangfoldig by, hvor funktioner indgår i indbyrdes synergier frem for i hårde adskillelser. For pakhus 47 og 53 betyder det, at de fremover skal indgå som en del af det omkringliggende kvarter.


info

beliggenhed:

Sundmolen, København

bygherre:

By & Havn

areal:

ca. 30.000 m2

år:

2021

samarbejdspartnere:

Lendager og Ove Arup & Partners Danmark A/S

rolle:

totalrådgivning, landskabsarkitekt, spaceplanning
kort-glostrup-sognegaard.jpg

Transformation af pakhusene understøtter Sundmolen som nyt bykvarter

Vores ambition for transformationen af pakhus 47 og 53 er, at de i højere grad skal indgå som en del af det omkringliggende kvarter. De skal understøtte Sundmolens nye identitet og karakter som et område, hvor man både bor og arbejder - kort sagt: lever. Ønsket er også, at pakhusene fremtidigt kan være med til at bygge bro og synergier imellem disse to.

02-transformation-af-sundmolen-erhverv-by-og-land-situationskort.jpg

”De gamle pakhuse er afgørende for udviklingen af Sundmolen, og det er derfor en vigtig aftale, der er faldet på plads. Nu kan renoveringen af pakhusene gå i gang, så de kan optimeres til nutidens og fremtidens funktioner.” 

– Henrik Steenstrup, direktør for Ejendomme & Byliv i By & Havn

03-transformation-af-sundmolen-erhverv-by-og-land-facade-01.jpg
03-transformation-af-sundmolen-erhverv-by-og-land-facade-02.jpg

Pakhusene indgår som en vigtig del af ambitionen om at udvikle Sundmolen med sin særegen karakter for øje, således at bydelen adskiller sig fra de øvrige nabokvarterer i Indre Nordhavn.

04-transformation-af-sundmolen-erhverv-by-og-land.jpg

Pakhuse med historie

Pakhus 47 og 53 blev bygget i henholdsvis 1946 og 1955. De blev blandt andet brugt til opbevaring af kaffe og varer fra Det Østasiatiske Kompagni. Begge pakhuse er på grund af deres historiske værdi vurderet bevaringsværdige af Københavns Kommune.

05-transformation-af-sundmolen-erhverv-by-og-land-01.jpg
05-transformation-af-sundmolen-erhverv-by-og-land-02.jpg