01_facade-front_glostrup-sognegaard_18-045.jpg

Glostrup Sognegård

Med den nye sognegård skaber vi en tæt relation til kirken og det nære lokalmiljø. Derfor inviterer vi kunst og kultur indenfor i Glostrup Kirkes nye sognegård, der ligger i forlængelse af den gamle Glostrup Kirke. 


Info

beliggenhed:

Østervej, Glostrup

bygherre:

Glostrup Menighedsråd

areal:

1.700 m2

år:

2019-2023

samarbejdspartnere:

Klaus Nielsen Rådgivende ingeniørfirma og Schul Landskabsarkitekter.
Fotos - Mads Frederik Christensen

rolle:

Totalrådgiver, Arkitektrådgiver
02_diagram-1_glostrup-sognegaard_18-045.jpg

Situationsplan - Taget fremstår som et grønt tæppe beklædt med sedum, der giver naboerne et smukt byggeri at kigge ned på.

02_diagram-2_glostrup-sognegaard_18-045.jpg

Facadesnit - Østvendt facade

02_diagram-3_glostrup-sognegaard_18-045.jpg

Facadesnit - Vestvendt facade

02_diagram-4_glostrup-sognegaard_18-045.jpg

Facadesnit - Sydvendt facade

02_diagram-5_glostrup-sognegaard_18-045.jpg

Facadesnit - Centralt placeret gårdrum

03_facade-bag_glostrup-sognegaard_18-045.jpg
04_facade-bag_glostrup-sognegaard_18-045.jpg

 

Sognegården som lokalt samlingspunkt
Den nye sognegård imødekommer Glostrup Menighedsråds ønske om, at byens kulturliv også får gavn af de nye lokaler med plads til koncerter, foredrag, kunstudstillinger, koraktiviteter og babysalmesang. Sognegården er et sted, hvor alle føler sig velkomne.

”Forslaget forløser på fineste måde det vigtige spændingsfelt mellem det åndelige og det verdslige, mellem det daglige og det festlige, mellem det højtidelige og det afslappede, der netop er den største udfordring i at skabe en sognegård.”

– Dommerkomitéen

05_facade-bag_glostrup-sognegaard_18-045.jpg
diskret elegance

Den gamle kirkemur fremstod tidligere som en fysisk og visuel barriere med kirken på den ene side og byen på den anden side. Ved at spænde et volumen ud mellem kirkemuren og den nærliggende Østervej har vi skabt en visuel forbindelse med en tydelig dialog både til kirken og byen.

De forskellige volumener med varierende højde giver bygningen et levende udtryk, som tilpasser sig kirken, så den nye sognegård på ingen måde tager fokus fra kirken i hverken størrelse eller form.

Sognegården og kirken fremstår i røde tegl, der giver dem et naturligt slægtskab, mens sognegårdens flade tag står som en kontrast til kirkens skråtag og lader naturligt kirken stå frem.

Med bygningens enkelte udtryk af røde langstrakte teglflader fremstår sognegården som det horisontale ”fundament” til kirken. Sognegården indgår således i synergi med sine omgivelser og tilfører kvalitet til disse – og kirken med sin detaljerighed og sit vertikale formsprog kommer til sin ret.

06_facade-trappe_glostrup-sognegaard_18-045.jpg
07_facade-front_glostrup-sognegaard_18-045.jpg

Også i vores arbejde med sognegårdens udearealer og haveanlæg har vi skabt synergi mellem bygning og landskab. Med et centralt placeret gårdrum tillader arkitekturen landskabet at komme helt tæt på det daglige liv i sognegården.

Landskabet rundt om sognegården fremstår som en naturlig forlængelse af bebyggelsen, da bygningen flere steder åbner direkte op til landskabet. En sti langs bygningens fire facader giver et naturligt flow og skaber på denne måde et bindeled mellem kirken og det omkringliggende.

08_indgang_glostrup-sognegaard_18-045.jpg
08_indgang-trappe_glostrup-sognegaard_18-045.jpg
09_facade-bag_glostrup-sognegaard_18-045.jpg
10_facade-bag_glostrup-sognegaard_18-045.jpg

”Samlet set er det et smukt og velproportioneret byggeri, der skaber en ny sammenhæng med kirken, en samlende ramme om de mange funktioner der finder sted i en sognegård."

– Dommerkommitén