01-glostrup-sognegaard-facade.jpg

Glostrup Sognegård

Med den nye sognegård skaber vi en tæt relation til kirken samt det nære lokalmiljø. Derfor inviterer vi kunst og kultur indenfor i Glostrup Kirkes nye sognegård, der ligger i forlængelse af den gamle Glostrup Kirke. 


Info

beliggenhed:

Østervej, Glostrup

bygherre:

Glostrup Menighedsråd

areal:

1.700 m2

år:

2019-2021

samarbejdspartnere:

Sweco, Juul & Nielsen, Brøndsted & Nielsen, Klaus Nielsen Rådgivende ingeniørfirma FRI og Schul Landscape Architects

rolle:

Totalrådgiver, Arkitektrådgiver
kort-glostrup-sognegaard.jpg

Sognegården som lokalt samlingspunkt

Den nye sognegård imødekommer Glostrup Menighedsråds ønske om, at byens kulturliv også får gavn af de nye lokaler med plads til koncerter, foredrag, kunstudstillinger, koraktiviteter og babysalmesang. Sognegården er et sted, hvor alle føler sig velkomne.

”Samlet set er det et smukt og velproportioneret byggeri, der skaber en ny sammenhæng med kirken, en samlende ramme om de mange funktioner der finder sted i en sognegård."

Dommerkommitén

11-glostrup-sognegaard-grundsten-bliver-lagt-01.jpg

09.06.21 – rejsegilde og grundstensnedlæggelse

11-glostrup-sognegaard-02.jpg

09.06.21 –  biskop Peter Birch beskuer det igangværende byggeri

Diskret elegance

Den gamle kirkemur fremstod tidligere som en fysisk og visuel barriere med kirken på den ene side og byen på den anden side. Ved at spænde et volumen ud mellem kirkemuren og den nærliggende Østervej har vi skabt en visuel forbindelse med en tydelig dialog både til kirken og byen.

De forskellige volumener med varierende højde giver bygningen et levende udtryk, som tilpasser sig kirken, så den nye sognegård på ingen måde tager fokus fra kirken i hverken størrelse eller form.

facadesnit
07-glostrup-sognegaard-laengdesnit-01.jpg

01 — østvendt facade

07-glostrup-sognegaard-laengdesnit-04.jpg

02— vestvendt facade

 

07-glostrup-sognegaard-laengdesnit-vestfacade-03.jpg

03 — sydvendt facade

03-glostrup-sognegaard-materiale.jpg

materiale – perforeret teglflade

Sognegården og kirken fremstår i røde tegl, der giver dem et naturligt slægtskab, mens sognegårdens flade tag står som en kontrast til kirkens skråtag og lader naturligt kirken stå frem.

Med bygningens enkelte udtryk af røde langstrakte teglflader fremstår sognegården som det horisontale ”fundament” til kirken. Sognegården indgår således i synergi med sine omgivelser og tilfører kvalitet til disse – og kirken med sin detaljerighed og sit vertikale formsprog kommer til sin ret.

 

04-glostrup-sognegaard-fra-vejen-facade.jpg

”Forslaget forløser på fineste måde det vigtige spændingsfelt mellem det åndelige og det verdslige, mellem det daglige og det festlige, mellem det højtidelige og det afslappede, der netop er den største udfordring i at skabe en sognegård.”

– Dommerkomitéen

10-glostrup-sognegaard-facade-01.jpg
10-glostrup-sognegaard-foyer-02.jpg
05-glostrup-sognegaard-interior-mødesal.jpg

mødesal — salen kan opdeles i tre sale og rumme 200 personer

Nye forbindelser

Også i vores arbejde med sognegårdens udearealer og haveanlæg har vi skabt synergi mellem bygning og landskab. Med et centralt placeret gårdrum tillader arkitekturen landskabet at komme helt tæt på det daglige liv i sognegården.

08-glostrup-sognegaard-facade.jpg
10-glostrup-sognegaard-laengdesnit-gaardrum.jpg

længdesnit — centralt placeret gårdrum

landskab

Landskabet rundt om sognegården fremstår som en naturlig forlængelse af bebyggelsen, da bygningen flere steder åbner direkte op til landskabet. En sti langs bygningens fire facader giver et naturligt flow og skaber på denne måde et bindeled mellem kirken og det omkringliggende.

 

 

09-glostrup-sognegaard-situationsplan-landskab.jpg

situationsplan – taget fremstår som et grønt tæppe beklædt med sedum, der giver naboerne et smukt byggeri at kigge ned på.