01-raadhuspladsen-ski-visualisering.jpg

Rådhuspladsen i Ski

I udformningen af den nye Rådhusplads i Ski tager vi udgangspunkt i områdets status som en voksende regionsby og behovet for at skabe en levende og rig bykerne, som fremmer lokaltilknytningen og byfællesskabet og styrker selvforståelsen til egn og opland.

Med forslaget ønsker vi at løfte den arkitektoniske kvalitet i området ved at bygge videre på tydelige identitetsmærker, der er helt særlige for Ski; det smukke kulturlandskab, byens kvaliteter og nærheden til naturen.   


info

beliggenhed:

Ski, Norge

bygherre:

Ski Kommune

areal:

7.900 m2

år:

2019

rolle:

Åben arkitektkonkurrence
kort-raadhuspladsen-ski.jpg
03-raadhuspladsen-ski-diagram02.jpg
03-raadhuspladsen-ski-diagram03.jpg
03-raadhuspladsen-ski-diagram04.jpg
03-raadhuspladsen-ski-diagram05.jpg
03-raadhuspladsen-ski-diagram06.jpg
03-raadhuspladsen-ski-diagram07.jpg
03-raadhuspladsen-ski-diagram08.jpg

Kulturlandskabet

Rådhuspladsen rummer både en park og et bytorv, der tilsammen favner en bred vifte af aktiviteter – fra mindre stemningsfulde hverdagsnedslag til større kulturarrangementer.

Den samlede plads formidler områdets kvaliteter og kerneværdier på en autentisk og iøjnefaldende måde ved at bruge genkendelige symboler og elementer i formsproget - inspireret af det dyrkede kulturlandskab, som er netop egnskarakteristisk unikt for denne region.

02-raadhuspladsen-ski-situationsplan-.jpg

”Etter juryens vurdering har prosjektet er overordnede grepet som er interessant og bidrar til varierte møteplasser som er inviterende for forskjellige brukergrupper. Konseptet i sin mønstrede oppdeling, skaper muligheten for å skape en spennende og opplevelsesrik plass.”

 – Dommerkomiteens udmærkning efter præmiering ved den åbne internationale konkurrence

10-raadhuspladsen-ski-visualisering.jpg

Bypladsen

Det tidligere nedre torv omdøbes til ’Bypladsen’ og får karakter af storbystemning og fleksibel brug, hvor stedets adskillige anvendelser skaber klare associationer til de klassiske piazzaer. Et skulpturelt og rødbrunt multifunktionelt pladselement i farvet beton breder sig ud på store dele af pladsens overflade som en nedsunken byarena. Med sin klare kontrastfarve, betydningsfulde størrelse og afvigende formsprog skaber byarenaen et naturligt centrum og blikfang for alle, der træder ind på pladsen.

Langs husfacaderne er der gjort plads til udendørsservering, som gør pladsen attraktiv for cafeer, restauranter og spisende gæster. Den hævede gadekant skaber en klar skelnen mellem offentlig og kommerciel brug af rummet – og tilbyder samtidig en godt udsyn over pladsens helhed.

03-raadhuspladsen-ski-diagram01.jpg

byarena – til daglig bruges byarenaen til aktiviteter og ophold – mens den ved kraftig regn skifter karakter og bliver til en bydam og om vinteren en skøjtebane.

05-raadhuspladsen-ski-visualisering.jpg

Rådhusparken

Landskabet i Rådhusparken trækker flere grønne og blå kvaliteter helt ind i bymidten og skaber nye rekreative muligheder for by og borgere. Med landskabets kvaliteter og rige beplantning er parken et værdifuldt bidrag til aksen mellem Kapelldammen og Magasinleiren.

I udformningen af parkens landskab tager vi hensyn til den lokale biodiversitet. Vildt græs, løvtræer og blomster får deres naturlige levesteder i 16 forskellige grønne lommer, som varierer i funktion, størrelse og udtryk.

Mellem beplantningen er der et sammenhængende forløb af fællesrum, små levende nicher og zoner, der skaber et trygt stemningsrigt miljø for parkens besøgende. Centralt i parken ligger en større åben plads, der muliggør større arrangementer og andre lokaldrevne aktiviteter og sikrer torvets nuværende byfunktion som samlingspunkt.

06-raadhuspladsen-ski-snit.jpg

Det mangfoldige mosaiklandskab

Projektet er en hyldest til symbiosen mellem det landlige og det urbane. I samspil med beplantning og vandelementer vil pladsen opleves karakteristisk genkendelig, levende og dynamisk, og skabe rammer for byens mangfoldige hverdagsbrug.

Med udgangspunkt i stemninger og rumligheder inspireret af kulturlandskabet, inviterer den nye rådhusplads til et væld af brugsmuligheder, som et mangfoldigt mosaiklandskab fra små opholdsnicher i naturrige rammer til større sociale flader til fysisk udfoldelse og kulturelt samvær.   

08-raadhuspladsen-ski-visualisering.jpg
09-raadhuspladsen-ski-udearealer-landskab-01.jpg
09-raadhuspladsen-ski-udearealer-landskab-02.jpg
09-raadhuspladsen-ski-udearealer-landskab-03.jpg
09-raadhuspladsen-ski-udearealer-landskab-04.jpg
09-raadhuspladsen-ski-udearealer-landskab-05.jpg
09-raadhuspladsen-ski-udearealer-landskab-06.jpg
09-raadhuspladsen-ski-udearealer-landskab-07.jpg
09-raadhuspladsen-ski-udearealer-landskab-08.jpg
09-raadhuspladsen-ski-udearealer-landskab-09.jpg