01-spiralen-idraetsbyggeri-interior.jpg

Spiralen

Kalundborgs idrætsbyggeri Spiralen er en dynamo for kommunens idræts- og kulturliv og samler 25 forskellige brugergrupper - fra skole
til dans, teater og børnehave, til fægte, boksning- og kampsportsudøvere.


info

beliggenhed:

Klosterparkvej 177, 4400 Kalundborg

bygherre:

Kalundborg Kommune

areal:

2.600 m2

år:

2017

samarbejdspartnere:

CASA Arkitekter, OBH

rolle:

Arkitektrådgivning, Landsskabsarkitektrådgivning, Bygherrerådgivning
kort-spiralen-idraetsbyggeri.jpg

Nyt samlende idrætsbyggeri

Kampsportsforeningerne i Kalundborg var tidligere spredt rundt omkring i byen og udfordret af små træningslokaler og uhensigtsmæssige træningstider i de almindelige idrætshaller. Med et nyt idrætsbyggeri har vi samlet kampsportsudøvere under ét tag i Spiralen, der tilbyder optimale træningsfaciliteter.

Fra kampsportshus til bevægelseshus

I projektet er der lagt stor vægt på at inddrage de lokale borgere for at skabe et idrætsbyggeri, der tilgodeser flere af byens foreninger. Vores oprindelige tanke om et kampsportshus blev derfor udvidet til et bevægelseshus, der henvender sig til flere forskellige idrætsgrene og fritidsaktiviteter samt den lokale skole.

02-spiralen-idraetsbyggeri-interior.jpg
03-spiralen-idraetsbyggeri-interior-trappe-detalje-foto-01.jpg

Spektakulær form

Den spiralerende form skaber et spektakulært fire-etager højt storrum og en række lukkede bi-funktioner i fire kæmpetrin. Det sikrer en effektiv udnyttelse af arealet i en meget kompakt bygning i flot samspil med skole, nabobygning og
landskabet.

04-spiralen-idraetsbyggeri-facade.jpg

Bevægelseshuset er et idrætsbyggeri, der skaber åbne rammer for organiseret og selvorganiseret idræt og bevægelse, med stor fokus på interaktion mellem de mange forskellige brugere og omgivelserne. De fremherskende sportsformer i huset er kampsport og dans.

03-spiralen-idraetsbyggeri-interior-trappe-detalje-foto-02.jpg

materiale — 

05-spiralen-idraetsbyggeri-interior-trappe-detalje-foto-02.jpg

materiale — amfitrappe