LR-vestbyens beboerhus eksteriør 11.jpg

Vestbyens Beboerhus

N.C. Nielsens Fabrik fra 1900 er ombygget til et nyt fællesskabende kultur- og beboerhus. Huset er en central del af byfornyelsesprojektet for vestbyen i Horsens, der fokuserer på at transformere bevaringsværdige kultur- og lokalhistoriske bygninger og skabe rammer for et aktivt kulturliv og fællesskab i byen. 


info

beliggenhed:

Vestergade 7B, 8700 Horsens

bygherre:

Horsens Kommune

areal:

1.200 m2

år:

2003 - 2006

samarbejdspartnere:

Vandkunsten, Oluf Jørgensen

rolle:

Arkitektrådgiver
Kort .png

Transformation af fabriksbygning til kulturhus

Bygningen, der i dag rummer et kulturhus, var oprindeligt en gammel fabrik. Horsens Kommune ønskede at udnytte og fastholde bygningens rå karakter fra mange års forskelligartet brug, og det er grundidéen i vores løsning for transformationopgaven. 

Der ligger en væsentlig værdi i at fastholde grundfortællingen i den gamle fabriksbygning, som er et pejlemærke og en kulturarv for bydelen. Med udgangspunkt i bygningens historie skaber vi en ny fortælling, hvor multikulturhuset danner rammen om nye oplevelser og fællesskaber. Projektet er støttet af Realdania og LOA-fonden.

LR-vestbyens beboerhus interiør 15.jpg
LR-vestbyens beboerhus interiør 14.jpg

Fællesskabende flerbrugerhus

Kulturhuset rummer blandt andet kreative værksteder, teater, beboerhus for lokalområdet, café, køkken, scene og klublokaler. I kulturhusets musiklokaler kan lokale musikere benytte lydstudiet. Samlet set udgør huset et lokalt knudepunkt for Vestbyens kultur- og fællesskabssøgende sjæle.

Lokalt input fra brugere

Gennem hele processen har vi været i tæt dialog med Horsens Kommune, de involverede brugergrupper og øvrige interessenter. Det har resulteret i et kulturhus, der lever op til borgernes såvel som Horsens Kommunes ønsker, hvor funktion, bæredygtighed, økonomi og ejerskab går hånd i hånd.

LR-vestbyens beboerhus interiør 20.jpg
LR-vestbyens beboerhus interiør 4.jpg
LR-vestbyens beboerhus interiør 12.jpg
LR-vestbyens beboerhus interiør 11.jpg

Bæredygtighed

Bæredygtighed har også været et væsentligt fokusområde og vi har vægtet miljømæssig og energimæssig bæredygtighed såvel som social og økonomisk bæredyg- tighed.

LR-vestbyens beboerhus eksteriør 25.jpg
LR-vestbyens beboerhus eksteriør 2.jpg
LR-vestbyens beboerhus eksteriør 5.jpg