230303_Gårdhave 7680x6400_redig.png

Nyt børnehus i Holbæk

Holbæk børnehus skal være en bæredygtig, åben, funktionel og fleksibel daginstitution, der understøtter en kultur, hvor nysgerrighed, kreativitet og innovation er i fokus for både børn og voksne. Med afsæt i behovet for fleksible rammer er den funktionelle disponering og de rumlige sammenhænge etableret, så der opnås god synergi mellem de forskellige rumlige funktioner og bred mulighed for multifunktionel udnyttelse og sammenlægning af rum.


info

beliggenhed:

Stormøllevej, Holbæk

bygherre:

Holbæk Kommune

areal:

1800 m2

år:

2023 - 2024

samarbejdspartnere:

Dansk Boligbyg, Artelia

rolle:

Arkitektrådgiver, Landskabsarkitektrådgiver

Landskab - en have i byen

Der har været stort fokus på at skabe en hel ny have i byen - en have som både skal være børnenes og byens, på en og samme tid. Haven består af et bølget landskab med organiske legearealer, lommer og mellemrum, som skaber en verden af forskellige rekreative haverum, som man kan gå på tur og opdagelse i. 

01_diagram_2_holbæk-børnehus_22-080.jpg

Landskabelige greb - Den bølgende have

01_diagram_1_holbæk-børnehus_22-080.jpg

Landskabelige greb - Nærhedsprincip

01_diagram_3_holbæk-børnehus_22-080.jpg

Landskabelige greb - Naturens have

01_diagram_4_holbæk-børnehus_22-080.jpg

Landskabelige greb - Flader og mellemrum

01_diagram_11_holbæk-børnehus_22-080.jpg

Landskabelige greb - Ankomster

01_diagram_5_holbæk-børnehus_22-080.jpg

Landskabelige greb - Legeplads i flere størrelser

02_situtationsplan_holbæk-børnehus_22-080.jpg
Bæredygtighed og DGNB som "designdriver"

Bæredygtighed og DGNB er nogle helt grundlæggende præmisser bag designet af det nye børnehus i Holbæk by. Visionen er at skabe en bæredygtig ramme inde og ude, hvor der fokuseres på optimal arealudnyttelse, multifunktionelle rumligheder, robuste og sunde materialer og landskabelig biodiversitet. Med udgangspunkt i DGNB-systematikken og valget af materialers levetid og brugsmæssige kvaliteter sikrer vi en daginstitution med fokus på bæredygtighed, der imødekommer de fysiske påvirkninger, som en daginstitution udsættes for over tid.

230303_Bevægelsesrum.png
230303_Spisestue-1.jpg
230303_Fællesrum 7680x6400.png
Formsprog

I den store skala markerer børnehuset sig i området med et legende og sympatisk formsprog, der fremstår som mindre enheder, der former sig i skala og udtryk efter bygningens primære brugere – børnene. Den kompakte organisering af institutionen sikrer optimal interaktion mellem aktiviteterne og giver mulighed for at arbejde med spændende rumligheder, der styrker oplevelsen af at være en del af ”det små i det store”. Bygningsvolumenet interagerer med landskabet ved at forlænge bygningens struktur ud på legepladsen og dermed skabe en række nære og varierede uderum samt tætte relationer mellem inden- og udendørs funktioner. 

 

Materialer

Børnehuset har en enkel materialeholdning, hvor stofligheden skaber nuancer og understreger det arkitektoniske udtryk. Daginstitutionen fremstår med et gennemgående materialevalg, der indgår i samspil med områdets bebyggelse i rød tegl og naturlige omgivelser. 

De valgte farver, inde som ude, giver et lyst og venligt pædagogisk læringsmiljø. Overalt er materialer valgt på baggrund af gennemprøvede, traditionelle løsninger, som sikrer en lang holdbarhed med minimal vedligeholdelse. 

230303_Grupperum.png