230303_Gårdhave 7680x6400_redig.png

Nyt børnehus i Holbæk

Holbæk børnehus skal være en bæredygtig, åben, funktionel og fleksibel daginstitution, der understøtter en kultur, hvor nysgerrighed, kreativitet og innovation er i fokus for både børn og voksne. Med afsæt i behovet for fleksible rammer er den funktionelle disponering og de rumlige sammenhænge etableret, så der opnås god synergi mellem de forskellige rumlige funktioner og bred mulighed for multifunktionel udnyttelse og sammenlægning af rum.


info

beliggenhed:

Stormøllevej, Holbæk

bygherre:

Holbæk Kommune

areal:

1800 m2

år:

2023 - 2024

samarbejdspartnere:

Dansk Boligbyg, Artelia

rolle:

Arkitektrådgiver, Landskabsarkitektrådgiver
Kort.png

Bæredygtighed og DGNB som "designdriver"

Bæredygtighed og DGNB er nogle helt grundlæggende præmisser bag designet af det nye børnehus i Holbæk by. Visionen er at skabe en bæredygtig ramme inde og ude, hvor der fokuseres på optimal arealudnyttelse, multifunktionelle rumligheder, robuste og sunde materialer og landskabelig biodiversitet. Med udgangspunkt i DGNB-systematikken og valget af materialers levetid og brugsmæssige kvaliteter sikrer vi en daginstitution med fokus på bæredygtighed, der imødekommer de fysiske påvirkninger, som en daginstitution udsættes for over tid.

Formsprog

I den store skala markerer børnehuset sig i området med et legende og sympatisk formsprog, der fremstår som mindre enheder, der former sig i skala og udtryk efter bygningens primære brugere – børnene. Den kompakte organisering af institutionen sikrer optimal interaktion mellem aktiviteterne og giver mulighed for at arbejde med spændende rumligheder, der styrker oplevelsen af at være en del af ”det små i det store”. Bygningsvolumenet interagerer med landskabet ved at forlænge bygningens struktur ud på legepladsen og dermed skabe en række nære og varierede uderum samt tætte relationer mellem inden- og udendørs funktioner. 

230303_Fællesrum 7680x6400.png

Fællesrum — Fællesrummet, som har direkte adgang til den nære gårdhave, vokser ud i gang og fordelingsarealer gennem integrerede opholdsnicher og aktivitetszoner, hvor en fordelingstrappe optræder som et smukt multifunktionelt element i rummet. 

230303_Grupperum.png

Grupperum — Grupperummene disponeres med god gulvplads og kan indrettes fleksibelt, så man også her kan skabe ”det små i det store” gennem forskellige rumligheder og fysiske rammer omkring igangværende aktiviteter.

Materialer

Børnehuset har en enkel materialeholdning, hvor stofligheden skaber nuancer og understreger det arkitektoniske udtryk. Daginstitutionen fremstår med et gennemgående materialevalg, der indgår i samspil med områdets bebyggelse i rød tegl og naturlige omgivelser. 

De valgte farver, inde som ude, giver et lyst og venligt pædagogisk læringsmiljø. Overalt er materialer valgt på baggrund af gennemprøvede, traditionelle løsninger, som sikrer en lang holdbarhed med minimal vedligeholdelse. 

230303_Gårdhave 7680x6400_redig.png

Udvendige materialer - Facaden består af varmeimprægneret træ, en rødlig mat plade og en rødlig tegl. Teglen patinerer smukt, er stoflig og  robust og kan modstå en hård slitage. 

230303_Pedagogiske Køkken.png

Indvendige materialer - Gulvflader består af blå og varm gul linoleum, som harmonerer med overfladerne i træ, der går igen i hele institutionen. 

Landskab - en have i byen

Der har været stort fokus på at skabe en hel ny have i byen - en have som både skal være børnenes og byens, på en og samme tid. Haven består af et bølget landskab med organiske legearealer, lommer og mellemrum, som skaber en verden af forskellige rekreative haverum, som man kan gå på tur og opdagelse i.