CF012940.jpg

Asmildkloster Landbrugsskole

Ved Asmildkloster Landbrugsskole har vi realiseret en helhedsplan for attraktive og innovative undervisningsfaciliteter til erhvevs- og landbrugsuddannelsen.


info

beliggenhed:

Asmildklostervej 1, Viborg

bygherre:

Asmildkloster Skole

areal:

6.900 m2

år:

2015-2017

samarbejdspartnere:

Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S, Green Sustainable Landscape

rolle:

Totalrådgiver, Arkitektrådgiver
Skærmbillede 2023-07-05 092743.png

Fleksible læringsmiljøer og fællesarealer

De åbne fællesarealer er attraktive rammer for studietid, fordybelse og socialt samvær. Arealerne inviterer til tværfaglighed og en bred anvendelse af stedet. Der er gjort op med konventionel undervisning og i stedet skabt miljøer, der fordrer læring i mindre studiegrupper, og som er katalysator for læring og oplevelsesrigdom. Der er indrettet med nye møbler og fleksibelt inventar.

Faglabs er tænkt til bred anvendelighed, hvor flere undervisningsformer kan finde sted og tilknyttede udearealer benyttes aktivt. Den varierede arkitektur gør det muligt at veksle mellem forskellige pædagogiske metoder og undervisningsformer. Rammerne imødekommer fremtidige læringsformer med fleksibilitet i indretningen.

CF013080.jpg
CF013075.jpg
CF012953.jpg

Med stor respekt for det fredede og bevaringsværdige Asmildkloster har vi haft en nænsom tilgang til projektet, der omfattede renovering af det eksisterende byggeri samt etablering af en ny tilbygning i forlængelse af den nuværende undervisningsfløj. En mindre elevfløj fra 1970’erne er revet ned for at skabe plads til den nye tilbygning.

CF013015.jpg

Asmildkloster Landbrugsskole er placeret i en bymæssig og kulturhistorisk kontekst — vi har haft stort fokus på at skabe sammenhæng mellem byrum, bygninger og udearealer.