01-bygholm-bakker-daginstitution-facade.jpg

Børnehuset Bygholm Bakker

Den nye daginstitution i Bygholm Bakker indskriver sig i konteksten som en klynge af huse omgivet af det grønne landskab.

Med områdets karakteristiske landskab har vi skabt en daginstitution, hvor børnene får naturen som legeplads. Det har vi gjort ved at bruge bygningerne til at skabe en række nære og varierede uderum samt tætte relationer mellem indendørs og udendørs funktioner.

⁠Nomineret til Horsens Kommunes Arkitekturpris 2022 for Bedste bæredygtige nybyggeri. 


info

beliggenhed:

Bygholm Bakker, Horsens

bygherre:

Horsens Kommune

areal:

1.250 m2 nybyg & 500 m2 renovering

år:

2020-2021

samarbejdspartnere:

STB Byg og DRIAS

rolle:

Arkitekt, landskabsarkitekt og DGNB-ledelse
kort-boernehuset-bygholm-bakker.jpg

Naturen som legeplads

Indretningen af daginstitutionen indskriver sig i fortællingen om "naturen som legeplads" - med fire grupperum, der hver især henter inspiration fra  områdets egnskarakteristiske landskabe med skov, eng og bakke.

Med genkendelige dyre- og farvetemaer i indretningen får børnene mulighed for at skabe et dybere kendskab til naturen, når de går på opdagelse i udearealerne.

De udendørs opholdsrum drager dermed nytte af naturens evner til at stimulere børnenes sanser og styrke deres motoriske udfoldelse gennem leg og læring.

bygholm-bakker-daginstitution-skoven-engen-bakken-udearealer-landskab-og-byrum.jpg

Tematiserede udeareler danner rum
for leg og læring

Fælles for de tre landskabelige uderum er et stort fokus på at drage nytte af naturens potentiale til at skabe rum for leg og læring - hvor disse iscenesættes og formidles i børnehøjde. Børnene skal ikke kun udfordres gennem inventar, men i højere grad også gennem topografi og naturelementer på en sjov og udforskende måde.

Temaer som ”naturens rige” og ”vandets forunderlige verden” danner ramme for en mere fri og stimulerende leg end de traditionelle legeredskaber, hvor små lege og læringssituationer opstår i takt med årstider, vind og vejr.

Skoven, Engen og Bakken

”Skoven” bliver ankomsten til den nye daginstitution. Her bliver man mødt af et stemningsfyldt skovlandskab med fyrretræer og vilde græsser – hvor grønne lommer og korridorer mellem parkeringsbåse sikrer et trygt og sikkert fodgængermiljø for de små. ”Engen” er et naturrigt sanseligt uderum for ophold, leg og naturoplevelser. Her er traditionelle legeredskaber tæt integreret med naturleg. ”Bakken” er et udfoldelsesrigt legerum med balance og motorik i fokus, hvor landskabets naturlige bakkeskråning udnyttes til leg.

06-bygholm-bakker-daginstitution-treabeklædning-materialer-gavl-02.jpg
09-bygholm-bakker-daginstitutiondiagram-01.jpg
08-bygholm-bakker-daginstitution-diagram-grid-02.jpg
09-bygholm-bakker-daginstitution-diagram-grid-03.jpg
09-bygholm-bakker-daginstitution-diagram-grid-04.jpg
landskab

 

Den nye daginstitution i Bygholm Bakker indskriver sig i konteksten som en klynge af huse omgivet af det grønne landskab.

I den store skala markerer institutionen sig i landskabet som en serie af mindre huse, der profilerer sig mod omgivelserne med en markant og identitetsskabende tagprofil. Bygningsvolumenet nedskaleres i mindre enheder, hvorved synergien med lokalområdet styrkes.

07-bygholm-bakker-daginstitution-snit-.jpg

"Udover at vi får et bæredygtigt byggeri, er vores pædagogiske arbejde med at inddrage naturen og bevægelse i hverdagen tænkt ind i den nye institution. Den indbyder til, at vi leger og lærer i naturen, samtidig med at institutionen bliver bygget, så den passer ind i landskabet og naturen i området."

- Tanja Nyborg, direktør for Uddannelse og Arbejdsmarked, Horsens Kommune

02-bygholm-bakker-daginstitution-diagram-01.jpg
02-bygholm-bakker-daginstitution-diagram-02.jpg
02-bygholm-bakker-daginstitution-diagram-03.jpg
02-bygholm-bakker-daginstitution-diagram-04.jpg

Pædagogisk og rumlig værdi

I Børnehuset Bygholm Bakker har vi skabt en åben, integreret daginstitution, der understøtter en kultur, hvor nysgerrighed, kreativitet og innovation er i fokus for både børn og voksne. Med afsæt i ønsket om fleksible rammer var intentionen, at den funktio­nelle disponering og rumlige sammenhænge blev etableret, så der opnås størst mulig synergi imellem funktioner og multifunktionel udnyttelse heraf.

Børnehuset er organiseret med tydelige, veldefinere­de områder til de pædagogiske teams og personalet omkring de centrale fællesområder samt funktioner, der fungerer som ”institutionens pædagogiske hjerte”. Her har pædagogisk køkken, moto­rikrum, mindlabs, sprogværksted, multiværksted samt orangeri hjemme.

04-bygholm-bakker-daginstitution-interior-bænk-ved-vindue.jpg
03-bygholm-bakker-daginstitution-gang.jpg
05-bygholm-bakker-daginstitution-interior.jpg

DGNB Guld-certificering

Daginstitutionen er udarbejdet med en klar vision om at skabe bæredygtige rammer både inde og ude, hvor der fokuseres på optimal arealudnyttelse, multifunktionelle rumligheder, robuste materialer og landskabelig biodiversitet.

Børnehuset Bygholm Bakker lægger med sin bæredygtige profil og udformning op til en DGNB Guld-certificering.

08-bygholm-bakker-daginstitution-hovedgreb.jpg
materialer

Institutionen er udformet med et enkel og sympatisk formsprog. Men kombination af varme, træbeklædte flader og skærm­beton på klink i varm nuance danner den en nedtonet og harmonisk bygningsenklave og skaber samtidigt en smuk samhørighed med de grønne omgivelser.

06-bygholm-bakker-daginstitution-traebeklædning-tegl-materialer-01.jpg
15-bygholm-bakker-daginstitution-ude-details.jpg