01-boernehuset-moelleloekke-exterior.jpg

Børnehuset Mølleløkke

Den nye daginstitution i Bov tager afsæt i lokalområdets særkende og særlige træk, som en klassisk landsby med grønne haver og højt til himmelen. Herigennem optræder en tydelig fælles forståelse af stedet, samtidig med at synergien med lokalområdet er blevet styrket. 

Arkitekturen tager udgangspunkt i mødet mellem bygning og landskab, hvor stedets kvaliteter er udnyttet til at skabe en række multifunktionelle uderum, der indgår som en naturlig del af læringsmiljøet.


info

beliggenhed:

Kirkevej 3, Bov

bygherre:

Aabenraa Kommune

areal:

1.734 m2

år:

2019-2022

samarbejdspartnere:

A78 Arkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

rolle:

Totalrådgiver, arkitektrådgiver, landskabsarkitektrådgiver
kort-boernehuset-moelleloekke.jpg

En favnende daginstitution med pædagogisk landskab

Den nye daginstitution kan rumme 150 børn i alderen 0-5 år, og har derfor en arkitektur der både favner barnet, der netop er startet i vuggestue og barnet, der er på springbrættet til folkeskolen.

Med afsæt i landskabets iboende potentiale, er der udformet et motiverende og overskueligt pædagogisk landskab, med en central kerne og sammenhængende små enheder, der understøtter den pædagogiske praksis.

situationsplan
06-boernehuset-moelleloekke-situationsplan.jpg

 

 

Mødet mellem bygning og landskab

Som en klynge af huse, interagerer den nye daginstitutionen med landskabet, ved at bruge bygningerne til at skabe en række nære og varierede uderum, med tætte relationer mellem inden- og udendørs funktioner. Bygning og landskab danner tilsammen et udfordrende miljø for leg, bevægelse og læring.

09-boernehuset-moelleloekke-snit.jpg

facadeudsnit  en kombination af varme, træbeklædte flader og mørke trapezplader danner en nedtonet og harmonisk bygningsenklave, og skaber samtidig en smuk kontrast til de grønne omgivelser omkring nybygningen

Fra det trygge og genkendelige til det udfordrende og eksperimenterende

Omkring den nye daginstitution er der etableret nærlegszoner, som fordrer til den stille leg. Den stille leg hvor der er plads til historiefortælling, måltidsseancer og aktiviteter omkring husets udeværksteder.

10-boernehuset-moelleloekke-landscape.jpg

Imødekommende facader

Facaderne fremstår med et overordnet udtryk, der på raffineret vis, understreger materialets kvalitet og stoflighed. Bearbejdningen af bygningsvolumenets facader er sket med reference til den bymæssige kontekst og den bagvedliggende funktion. Der er skabt et varieret facadeudtryk, der nedbringer bebyggelsens skala og proportioner, mens det samtidig bidrager til fornemmelsen af imødekommenhed.

02-boernehuset-moelleloekke-interior.jpg
08-boernehuset-moelleloekke-materialer.jpg

materiale – varmebehandlet træbeklædning

Materialer

Interiøret er præget af kontraster mellem stoflige, robuste overflader i et levende samspil med glatte, transparente materialer. Bygningens indre er ligeledes udformet med fokus på lyse flade, med en varm materialitet, hvor udvalgte farver i indretningen fremstår som identitetsskabende rumelementer. Materialevalget skaber genkendelighed og hjælper børnene til at navigere i dagligdagen.