01-boernehuset-moelleloekke-exterior.jpg

Børnehuset Mølleløkke

Den nye daginstitution i Bov tager afsæt i lokalområdets særkende og særlige træk som en klassisk landsby med grønne haver og højt til himmelen. Herigennem tydeliggøres en fælles forståelse af stedet og synergien med lokalområdet styrkes.

Derfor tager arkitekturen udgangspunkt i mødet mellem bygning og landskab, hvor vi udnytter stedets kvaliteter til at skabe en række multifunktionelle uderum, der kan indgå som en naturlig del af læringsmiljøet.


info

beliggenhed:

Bov

bygherre:

Aabenraa Kommune

areal:

1.734 m2

år:

2019-2022

samarbejdspartnere:

Arkitekttegnestuen Aabenraa & EKJ Rådgivende Ingeniører

rolle:

Totalrådgiver, arkitekt & landskabsarkitekt
kort-boernehuset-moelleloekke.jpg

Et pædagogisk landskab

Den nye daginstitution skal fremover rumme 150 børn i alderen 0-5 år. Dette stiller store krav til arkitekturen, der både skal favne barnet, der netop er startet i vuggestue og barnet, der er på springbrættet til folkeskolen.

Med afsæt i landskabets iboende potentiale, udformer vi et motiverende og overskueligt pædagogisk landskab med en central kerne og sammenhængende små enheder, der understøtter den pædagogiske praksis.

situationsplan
06-boernehuset-moelleloekke-situationsplan.jpg

 

 

Mødet mellem bygning og landskab

Som en klynge af huse, interagerer den nye daginstitutionen med landskabet ved at bruge bygningerne til at skabe en række nære og varierede uderum med tætte relationer mellem inden- og udendørs funktioner. Bygning og landskab danner tilsammen et udfordrende miljø for leg, bevægelse og læring.

09-boernehuset-moelleloekke-snit.jpg

facadeudsnit  en kombination af varme, træbeklædte flader og mørke trapezplader danner en nedtonet og harmonisk bygningsenklave og skaber samtidig en smuk kontrast til de grønne omgivelser omkring nybygningen

Fra det trygge og genkendelige til det udfordrende og eksperimenterende

Omkring huset etableres nærlegszoner. Her fordres den stille leg – og her er plads til historiefortælling, måltidsseancer og aktiviteter omkring husets udeværksteder.

10-boernehuset-moelleloekke-landscape.jpg

Facaderne fremstår med et overordnet udtryk, der på raffineret vis understreger materialets kvalitet og stoflighed. Bearbejdningen af bygningsvolumenets facader sker med reference til den bymæssige kontekst og den bagvedliggende funktion. Dette skaber et varieret facadeudtryk, der nedbringer bebyggelsens skala og proportioner, som samtidig bidrager til fornemmelsen af imødekommenhed.

02-boernehuset-moelleloekke-interior.jpg
08-boernehuset-moelleloekke-materialer.jpg

materiale – varmebehandlet træbeklædning

Materialer

Interiøret er præget af kontraster mellem stoflige, robuste overflader i et levende samspil med glatte, transparente materialer. Bygningens indre udformes ligeledes med fokus på lyse flader med en varm materialitet, hvor udvalgte farver i indretningen fremstår som identitetsskabende rumelementer, der skaber genkendelighed og hjælper børnene til at navigere i dagligdagen.