01-ringparken-daginstitution-eksterioer.jpg

Børnehuset Bikuben

Den arkitektoniske vision har fra start været at skabe en daginstitution, der understøtter en nysgerrig, kreativ og innovativ kultur blandt børn og voksne – både indendørs og udendørs.


info

beliggenhed:

Ringparken, Roskilde

bygherre:

Roskilde Kommune

areal:

1.200 m2

år:

2021-2022

samarbejdspartnere:

ELINDCO og Rambøll

rolle:

Arkitektrådgiver og landskabsarkitektrådgiver
kort-ringparken-daginstitution.jpg

En daginstitution i skala

I den store skala markerer institutionen sig i Ringparken med et legende og sympatisk formsprog, der fremstår som mindre enheder, der former sig i skala og udtryk efter bygningens primære brugere – børnene.

Bygningsvolumenet interagerer med landskabet ved at forlænge bygningens modulære gitter ud på legepladsen og dermed skabe en række nære og varierede uderum samt tætte relationer mellem inde- og udendørs funktioner. Intentionen er en daginstitution, der gennem arkitekturen skaber sammenhæng i det pædagogiske læringsmiljø, samtidig med at institutionens ansigt præsenteres ligeværdigt i både den landskabelige og den bymæssige kontekst.

13-ringparken-daginstitution-diagram-2.jpg
06-ringparken-daginstitution-svalegang-02.jpg
stiforløb

I disponeringen af daginstitutionen er det vægtet højt at skabe den stærkest mulige synergi mellem form, funktion og æstetik på færrest mulige kvadratmeter.

Havelandskabet består af små individuelle haver med forskellige identiteter og forskellige måder at stimulere børnenes leg.

landskab
04-ringparken-daginstitution-diagram-landskab-01.jpg
04-ringparken-daginstitution-diagram-landskab-02.jpg
04-ringparken-daginstitution-diagram-landskab-03.jpg
04-ringparken-daginstitution-diagram-landskab-04.jpg
04-ringparken-daginstitution-diagram-landskab-05.jpg
04-ringparken-daginstitution-diagram-landskab-06.jpg
04-ringparken-daginstitution-diagram-landskab-07.jpg
04-ringparken-daginstitution-diagram-landskab-08.jpg
04-ringparken-daginstitution-landskab-diagram-09.jpg

Materialeholdning og facadeudtryk

Visuelt præsenterer daginstitutionen sig som et samlet bygningsvolumen med et varieret arkitektonisk formsprog. Facaderne disponeres ud fra et gennemgående materialemæssigt tema, hvor klimaskærmen udføres i materialer, der komplimenterer hinanden. De fremstår primært i en naturlig træbeklædning af superwood, som er holdbart og patinerer smukt over tid. Svalegange i stål og trælameller skaber et smukt spil i facaden og bidrager samtidig til en tydelig sammenhæng gennem hele bygningen.

14-ringparken-daginstitution-opstalt-snit.jpg

Vægten lægges på en enkel materialeholdning, hvor stofligheden skaber nuancer og understreger det arkitektoniske udtryk.

grupperum
02-ringparken-daginstitution-grupperum-interior.jpg

Bæredygtighed og DGNB som "design-driver"

Bæredygtighed og DGNB  er en af de helt grundlæggende præmisser bag designet af Ringparken. DGNB-systematikken sætter fokus på valget af materialer; herunder levetid og brugsmæssige kvaliteter. Sådan sikrer vi, at Roskilde kommune i driftsøjemed får en daginstitution med fokus på bæredygtighed, der imødekommer de fysiske påvirkninger, som en daginstitution udsættes for over tid.

Med indbygget robusthed og et sundt indeklima skaber vi desuden de bedste forudsætninger for Ringparkens børn og voksne. Derfor er byggeriet også udført med CLT-elementer, som understøtter ideen om et byggeri med fokus på bæredygtighed og sundt indeklima.

10-ringparken-daginstitution.jpg