01-stenlængegård_23-030_hero.jpg

Børnehuset Stenlængegård

Med afsæt i projektets funktionskrav og grundens potentiale, er det nye Børnehus Stenlængegård et bud på fremtidens børnehus. Børnehuset understøtter en kultur, hvor nysgerrighed, kreativitet og innovation er i fokus for både børn og voksne brugere.


info

beliggenhed:

Stenlængegård området

bygherre:

Næstved Kommune

areal:

1.220 m2

år:

2023 - 2025

samarbejdspartnere:

H. Nielsen & Søn og Lyngkilde

rolle:

Arkitekt og Landskabsarkitektrådgiver
02-diagram-1_stenlængegård_23-030.jpg
02-diagram-2_stenlængegård-23-030.jpg
02-diagram-3_stenlængegård_23-030.jpg
02-diagram-4_stenlængegård_23-030.jpg
02-diagram-5_stenlængegård_23-030.jpg

Mødet mellem landskab og by

Børnehuset Stenlængegård er placeret i et varierende landskab og er baseret på mødet mellem bygning og landskab. Formålet har været at skabe klare multifunktionelle uderum, som gennem et legende formsprog, appellerer til institutionens børn som voksne. Uderummet skal indgå som en naturlig del af læringsmiljøet, men samtidig også skabe gode adgangsforhold, mulighed for samspil med den kommende skoleplads, lokalsamfundet og landskabet omkring. 

03_grupperum-facade_stenlængegård_23-030.jpg
04_grupperum_stenlængegård_23-030.jpg
arkitektoniske principper

Visionen for de fysiske rammer for Stenlængegård Børnehus i Næstved er at skabe mest mulig pædagogisk og rumlig værdi med en høj grad af fleksibilitet. Dette gøres ved disponering af centrale, fælles arealer som skaber et knudepunkt for de øvrige funktioner – en mulighed for multifunktionel udnyttelse og sammenlægning af rum. 

05-diagram-1-stenlængegård_23030.jpg

Situationsplan

05-diagram-2-stenlængegård_23-030.jpg

Bygning indskriver sig i lokalplanens vision om flade tage og forskudte volumener

05-diagram-3-stenlængegård_23-030.jpg

Den blå farve markerer indgange og de overdækkede uderum

05-diagram-4-stenlængegård_23-030.jpg

Opdeling af funktioner i en klar, aflæselig komposition bundet sammen af en fælles midte

05-diagram-5-stenlængegård_23-030.jpg

De to akser i huset markeres af den blå signaturfarve og skaber udsigt mod alle 4 verdenshjørner

05_fællesrum_stenlængegård_23-030.jpg
vision

Projektet er udarbejdet med en klar vision om at skabe bæredygtige rammer inde og ude, hvor der fokuseres på optimal arealudnyttelse, multifunktionelle rumligheder, robuste og sunde materialer og landskabelig biodiversitet. Børnehuset skal opleves som en sammenhængende institution, der ikke blot inspirerer og motiverer til leg, læring og bevægelse, men også understøtter sammenhængen mellem ude og inde, mens den opleves rummelig og ligeværdig for alle brugere. 

Institutionen, der skal rumme 120 børn og 35 medarbejdere, bliver opført som Svanemærket byggeri og ventes at stå færdig i august 2025.