01_banner_noerrestranddaginstitution.jpg

Daginstitution Nørrestrand

Den nye bæredygtige daginstitution på Nørrestrands Allé udformes som en åben, funktionel og fleksibel daginstitution, der understøtter en kultur, hvor nysgerrighed og kreativitet er i fokus for både børn og voksne. Byggeriet certificeres til DGNB Guld.


info

beliggenhed:

Nørrestrands Allé 21, Horsens

bygherre:

Horsens Kommune

areal:

1.611 m2

år:

2022-2024

samarbejdspartnere:

EMR Murer & Entreprenør A/S, Afry

rolle:

Arkitektrådgiver, landskabsarkitektrådgiver, DGNB-leder
02_kort_noerrestranddaginstitution.jpg

Arkitektur i børnehøjde - ude og inde

Daginstitutionen indskriver sig i konteksten som en vifte af huse integreret i det grønne landskab og klynget omkring institutionens fælles hjerte. Bygningernes saddeltage sikrer stærke rummelige kvaliteter gennem hele institutionen, hvor loft til kip medvirker til forskellige lysforhold, rumligheder, proportioner og stemninger.

De enkelte huse danner varierede og afgrænsede uderum med tætte relationer til de indendørs funktioner. Grunden bringes i spil som aktive uderum, samtidig med at overskueligheden og trygheden styrkes gennem opdeling i mindre enheder med nære legeområder knyttet til vuggestuen og børnehaven.

Nørrestrand daginstitution indskriver sig i konteksten som en vifte af huse omgivet af det grønne landskab. I den store skala markerer institutionen sig i landskabet som en serie af mindre huse klynget omkring institutionens fælles hjerte.

materialer

Naturlige materialer og afstemt farveskala

Daginstitutionen udføres i natur og sortmalet, varmebehandlet træ med sedumtage, der ses fra omgivelserne og fletter sig ind i landskabet. Vinduer og døre er holdt i en rolig grøn nuance, der giver facaden karakter og bidrager til et legende og levende udtryk, hvor arkitekturen også taler til de primære brugere - børnene.

03_fællesrum_noerrestranddaginstitution.jpg

Grupperum  varierede rum med forskellige loftshøjder

princip
05a_diagram_noerrestranddaginstitution.jpg
05b_diagram_noerrestranddaginstitution.jpg
05c_diagram_noerrestranddaginstitution.jpg
05d_diagram_noerrestranddaginstitution.jpg
05e_diagram_noerrestranddaginstitution.jpg
05f_diagram_noerrestranddaginstitution.jpg

Pædagogisk kvalitet

Projektet er udviklet med en unik sammenhæng mellem ude og inde, bl.a. med det store tagudhæng samt overdækket terrasse ved de nære udearealer. Arkitekturen er i nedbrudt skala og udformet med en klar logistik og optimal tilgængelighed. Der er arbejdet med transparens og visuel kontakt til læringsrum og -miljøer som er bearbejdet, så de inspirerer til leg og læring.

04_mor-og-barn_noerrestranddaginstitution.jpg
08_faellesrum_noerrestranddaginstitution.jpg

Bæredygtighed og DGNB Guld-certificering

Den nye daginstitution udføres som et træbyggeri og skal DGNB Guld-certificeres. Projektet er udarbejdet med en klar vision om at skabe en bæredygtig ramme inde og ude, herunder multifunktionelle rumligheder, robuste og sunde materialer og landskabelig biodiversitet.

Horsens Kommunes fokusindsatser for byggeriets bæredygtighed er indarbejdet i projektet, bl.a.: Grønne områder med variation, biodiversitet og områder til og læring. LAR og grønne tage. Materialevalg med lavt CO2-aftryk, minimal afgasning samt mulighed for genbrugsmaterialer. Fokus på design for adskillelse og fleksibilitet. Indeklima med fokus på velvære og energiforbrug. Affaldshåndtering i byggefasen samt minimering af støj og byggepladsaffald.

06_situationsplan_noerrestranddaginstitution.jpg

Situationsplan / 1:500

07_opstalt-ost_noerrestranddaginstitution.jpg
07b_opstalt-syd_noerrestranddaginstitution.jpg

”Intentionen er at skabe et lyst og venligt pædagogisk, læringsmiljø, hvor trivsel understøttes af brugsmæssige kvaliteter og et godt indeklima”

10_Terasse.jpg
11_grupperum.jpg