01-designskolen-kolding-exterior.jpg

Designskolen Kolding

Med transformationen af Designskolen Kolding igangsættes en større forandringsproces, der vil danne gode betingelser for en samtidig grøn omstilling. Vi ser transformationen som en langtidsinvestering i bygningens fremtidige værdi, hvor blandt andet materialeforbrug, genbrug, indeklima, brugervenlighed, samt omkostninger til drift og vedligehold er nøgleord.


info

beliggenhed:

Kolding

bygherre:

Designskolen Kolding

areal:

8.560m2

år:

2022
(konkurrenceforslag)

samarbejdspartnere:

Mikkelsen Arkitekter, Ingeniørfirmaet Viggo Madsen, Ballinger Acoustics & Frandsen og Søndergaard

rolle:

Arkitekt
kort-designskolen-kolding.jpg

En grøn ramme for det gode studieliv

Vi opfatter morgendagens bæredygtige byggeri som regenerativt og vil med transformationen af Designskolen Kolding søge løsninger, der kan indgå i en cirkulær dagsorden, hvor den bedst tænkelige balance opnås mellem bevaring
af jordens ressourcer, investeret økonomi og rammen for det gode liv. Designskolens primære målgruppe er studerende og personale, som vi mener må stå i centrum for designprocessen,
hvor vi i et tæt samarbejde vil sikre at fremtidens
Designskole danner levedygtige og robuste rammer for værdiskabende mellemmenneskelige relationer.

Vi arbejder med social bæredygtighed, hvor vi med vores design, fremmer interaktion mellem forskellige typer brugere, sikrer inklusion og tilbyder rumlig variation, der respekterer den enkeltes læringspræferencer. Dette skal blandt andet sikres ved at bygningens funktioner er tilpasningsdygtige og nudger brugerne til bevægelse, interaktion med andre brugere og ansvarlig adfærd.

02-designskolen-kolding-diagram-hovedgreb.jpg
02-designskolen-kolding-diagram-hovedgreb2.jpg
02-designskolen-kolding-diagram-hovedgreb3.jpg
02-designskolen-kolding-diagram-hovedgreb4.jpg
02-designskolen-kolding-diagram-hovedgreb5.jpg
02-designskolen-kolding-diagram-hovedgreb6.jpg
03-designskolen-kolding-diagram-organisering.jpg

Fortætning

De helt centrale greb i vores forslag til transformationen omhandler fortætning og krydsbestøvning, hvorved der opstår gensidig inspiration og deling af viden og resurser til glæde og gavn for alle involverede.
Rumanalyser peger på, at der er et arealeffektiviseringspotentiale på den nuværende skole, hvilket også synliggøres ved at sammenligne med arealerne for tilsvarende undervisningsinstitutioner. Med fokus på både sammenhænge, funktionalitet men også bæredygtighed har vi derfor foreslået en fortætning og en ny organisering af hovedbygningen, der tilgodeser skolens faglige retninger og samtidigt giver mulighed for et sammenhængende læringsmiljø på hver etage, der spænder fra fordybelsen ved eget arbejdsbord til den fysiske fremstilling og afprøvning af ideerne i værkstederne. Den nye organisering betyder at anneksbygningen bliver i overskud og kan programmeres til nye formål såsom kontorhotel for nye kreative startups eller faciliteter til nogle af skolens samarbejdspartnere.

Skolen bindes vertikalt sammen af en ny træstruktur, der indsættes i de nuværende gennemgående rumligheder. Disse strukturer indeholder både konkrete funktioner, vandhuller og tilbyder desuden en koreograferet bevægelse gennem designskolens univers, hvorved Designskolens virke kan aflæses både fra omgivelserne og i det miljø, man møder når man bevæger sig rundt i huset. 

04-designskolen-kolding-situationplan.jpg
05-designskolen-kolding-megamoebel.jpg
Megamøbel 1

I tilknytning til værkstederne 
Designmæssigt håndværk

05-designskolen-kolding-megamoebel2.jpg
Megamøbel 2

I tilknytning til studieområdet
Designmæssig tænkning

Klar organisering

Vi arbejder med en enkel og klar disponering, hvor vi med få og generelle rumtyper skaber gennemsigtighed på tværs i bygningen. Hver studieretning er organiseret på egen etage med dertilhørende værkstedsfunktioner. Vi tilstræber et ærligt og nøgternt udtryk, der brydes af de karaktergivende megamøbler, der vil fungerer som magnetiske opholdszoner og katalysatorer for skolens kreative virke. 

Skolen fremstår som et åbent miljø med visuelle kig til både eksperimenterne i værkstederne og de mere kontemplative studieområder. 
Studiesalene spænder på tværs i bygningen i store gennemlyste rumligheder, hvor der er plads til at den enkelte studieretning sætter sit eget præg på indretningen. Fra studiesalene er der direkte forbindelse til biblioteket, der disponeres på flere etager - og via trappeforbindelse, i det tværgående møbel, er der let adgang til det tværfaglige område og auditoriet i stueplan.

06-designskolen-kolding-situationplan.jpg
07-designskolen-kolding-axo.jpg

Åben ankomst

Skolens transformation vil være synligt fra ankomsten, hvor den nye facade synliggør de nye træstrukturer, der spænder hele vejen fra bund til top i bygningen. Skolens nye åbne værkstedsarealer foldes ud via et integreret opholds- og ankomstplateau, der binder ude og inde sammen og præsenterer Designskolens virke helt ude på forpladsen. Det nye ankomstrum emmer af aktivitet, kreativitet og skabertrang og bliver selve billedet på skolens ånd.

De større værksteder er placeret mod sydfacaden mens den tidligere kantine er transformeret til et multianvendeligt performanceområde, der kan indtages af værkstederne, til udstillinger og til sociale arrangementer. Spisning kan fortsat foregå i rummet, men i en mindre formel opstilling og i synergi med rummets nye programmer. Kantinekøkkenet bevares i sin nuværende udformning, mens området ovenfor er et lidt mere tilbagetrukket bespisningsområde, der ligeledes kan indtages til sociale arrangementer som fredagsbar mv. Receptionen er placeret ved ankomsten ligeså med pakkecentral og Papersign, der er forbundet til ankomsten udenfor. 
 

08-designskolen-kolding-exterior-visu.jpg

Når man træder ind ad vindfangets døre, møder man megamøblet, der leder blikket op i et varieret forløb af reposer, trappeforløb og værkstedsrum, der inviterer til virkelyst og til at gå på opdagelse.

09-designskolen-kolding-interior-plan.jpg

3. sal - 1 : 300 Beklædnings- og tekstildesign

09-designskolen-kolding-interior-plan2.jpg

Længdesnit 1 : 300 Organisering på langs og nye forbindelser på tværs

Studieretninger med egen identitet og atmosfære

Bevæger man sig via den vertikale træstruktur op på 1. sal kommer man til Industrielt Design & Accessories. DK Works, der er de studerendes butik, er placeret lige ved siden af trappeløbet. Som på stueplan er værkstederne placeret mod sydfacaden med mulighed for at trække ud i det sammenhængende vertikale miljø omkring megamøblet.

Industrielt design & Accesories

Studio-miljøet der emmer af koncept- og produktudvikling, prototyper og ophængte visualiseringer binder sammen med vandhullerne studiepladserne og værkstedsmiljøet sammen i en gradueret zonering startende ved det fordybende arbejde ved arbejdsbordene til produktionen i værkstederne og eksponeringen mod den sceniske rute skabt af træstrukturen.

Bibliotek

Megamøblet i bygningens østlige ende vokser ud i det dobbelthøje rum og udgør et bibliotek, der spændes ud mellem 1. og 2. sal. Strukturen danner et egentligt reolsystem mens mindre lommer giver plads til fordybelse og ophold. Seminarummene der går igen på alle etager placeres i sammenhæng med biblioteket og kan bruges både i undervisningssammenhæng, til mindre forelæsninger og som rum til fordybelse i relation til biblioteket.

10-designskolen-kolding-exterior-visu.jpg

Kommunikationsdesign

På 2. sal findes studiemiljøet for Kommunikations Design. Værkstederne der hører under Blok 1 spænder over alle de tre nederste etager og får på 2. sal en tydelig drejning mod kommunikations Design i form af værksteder for bl.a. teknologi, AV/VR og foto. Studiomiljøet der knytter studiepladserne og værkstederne sammen har på denne etage en stærk visuel karakter, med både grafisk materiale og webdesign, video og motion graphics eksponeret.

Beklædningsdesign og Tekstildesign

Den øverste etage, der indeholder studieområderne for Beklædningsdesign og Tekstildesign er i mindre grad transformeret. De vertikale træstrukturer er trukket med op på etagen så denne del af skolen også knyttes på bevægelsesforløbet. Den midterste del af etageplanen er desuden åbnet op på tværs af bygningen, så bygningens grandiose spændvidde også opleves på denne etage.

13-designskolen-kolding-exterior.jpg
12-designskolen-kolding-rum.jpg
11-designskolen-kolding-rum.jpg

Sammen om mere

Nogle gange skal man ikke kigge længere end til sine nærmeste naboer for at finde det perfekte match. Og nogle gange må man blot kigge lidt tilbage for at finde linjen og kvaliteten i det fremtidige. Med troen på dette foreslår vi med ideoplægget et helt nyt bykvarter, hvor fundamentet bygges på Koldings stærke uddannelses- og erhvervskultur, og sammenhængen til by og opland via å-løbets egnsunikke rekreative landskaber. Visionen for det nye bykvarter, med Designskolen som indbygger i nye berigende naborelationer og natur træk, foreslås i struktur eksekveret som en velafbalanceret trebenet taburet. 

Med ligeværdige ben, foreslås visionen udfoldet med fokus på de større natursammenhæng, potentialet i en ny samskabelseskultur i et større kvarterperspektiv samt menneskelignære mellemrum med fælles mulighedsrum under åben himmel.  

14-designskolen-kolding-diagrammer-landskab.jpg
14-designskolen-kolding-diagrammer-landskab2.jpg
14-designskolen-kolding-diagrammer-landskab3.jpg
14-designskolen-kolding-diagrammer-landskab4.jpg
14-designskolen-kolding-diagrammer-landskab5.jpg
14-designskolen-kolding-diagrammer-landskab6.jpg
14-designskolen-kolding-diagrammer-landskab7.jpg
14-designskolen-kolding-diagrammer-landskab8.jpg
15-designskolen-kolding-diagrammer-situationsplan-low.jpg