01-funder-kragelund-skole-hovedankomst.jpg

Funder Kragelund Skole

Et fælles fagtorv udgør skolen samlingspunkt og skaber et naturligt flow mellem de nye og eksisterende bygninger. Med placering i forlængelse af de nye uderum skaber vi samtidig en flydende forbindelse mellem inde og ude.

Således danner de nye forhold rammen om et fleksibelt og motiverende læringslandskab til Funder Kragelund Skole med moderne og multifunktionelle læringsmiljøer, der styrker det sociale samvær.


Info

beliggenhed:

Funder Skolevej, Silkeborg

bygherre:

Silkeborg Kommune

areal:

Nybyg / 2.985 m2, Modernisering / 650 m2, Ombygning / 750 m2
– I alt 6.443 m2

år:

2020-

samarbejdspartnere:

Norconsult, Lassen Landskab

rolle:

Totalrådgiver, arkitekt
kort-funder-kragelund-skole.jpg

Et lokalt samlingspunkt med værdi til nærmiljøet

Skolen skal tænkes i kontekst til sit nærmiljø og orienteres derfor mod lokalsamfundet med blandt andet en åben forbindelse til ankomsttorvet.

Faciliteter og lokaler vil i samarbejde med lokalsamfundet kunne rumme mangeartede arrangementer, og derved vil skolen kunne fungere som et socialt samlingssted, der aktivt inddrager og forholder sig til sine omgivelser og styrker det nære fællesskab. Det vil også være naturligt, at de fremtidige klubfaciliteter kobles herpå i tæt forbindelse til udeområdet.

02-funder-kraglund-skole-eksteriør-01.jpg
02-funder-kraglund-skole-interiør-02.jpg
Hjerterum

Et samlende skole- og fagtorv vil skabe et naturligt flow mellem de nye og eksisterende bygninger og fungere som samlingspunkt for alle skolens årgange. Dette fælles hjerterum er placeret i forlængelse af nye fagtonede udeområder, der skaber en flydende forbindelse mellem inde og ude og opfordrer til læring gennem bevægelse og nysgerrighed.

Torvet rummer lokaler som madkundskab, café, musik, billedkunst, fablab og naturteknik og PLC og bliver et fagligt og socialt samlingspunkt, hvor fagene udstilles og rammerne skaber mulighed for synergier på tværs af fag, årgange og funktioner.

03-funder-kraglund-skole-ny-hovedbygning.jpg

Én enhed – ét fælles udtryk

Det gennemgående materialevalg understøtter fortællingen om Afdeling Funder som én samlet enhed. De nye tilbygninger henter tydelige referencer fra den eksisterende bygningsmasse, hvilket giver hele skolen et afbalanceret og enkelt udtryk.

Bygningsmassen står levende og naturligt i landskabet med den skiftende bearbejdning af facaden. Nogle steder åbner facaden sig op i store glaspartier, hvilket skaber en tydelig sammenhæng mellem inde og ude, mens facaden andre steder lukker sig om funktionen.

06-funder-kraglund-skole-publikumsgården.jpg
05-funder-kraglund-skole-snit.jpg
materialevalg

Materialevalget ude såvel som inde er funderet i gennemtestede og traditionelle løsninger. Der er fokus på en holistisk anskuelse af materialerne ud fra en vurdering udover æstetik og udtryk, der især vedrører levetid, indeklima og vedligehold – bæredygtige materialer til et socialt bæredygtigt byggeri.

Tidligt i byggeprojektets integrerede design- og planlægningsfase er der i samarbejde med bygherre og input fra brugerinddragelsen taget stilling til bæredygtigt energikoncept, heraf udnyttelse af dagslys, akustik og ventilation samt udarbejdelse af miljøredegørelse hvor målet er at udfase al bygningsrelateret kemi og stoffer.

08-funder-kragelund-skole-facader.jpg
08-funder-kragelund-skole-materiale-interior.jpg
07-funder-kraglund-skole-situationsplan.jpg