01_banner_kastaniehaven.jpg

Kastaniehaven

Den nye integrerede daginstitution Kastanjehaven er udarbejdet med bæredygtige rammer inde og ude, optimal arealudnyttelse, multifunktionelle rumligheder, robuste og sunde materialer og landskabelig biodiversitet.


info

beliggenhed:

Ringsted

bygherre:

Ringsted Kommune

areal:

1.477 m2

år:

2022-2024

samarbejdspartnere:

Oluf Jørgensen

rolle:

Totalrådgiver, arkitektrådgiver og landskabsarkitektrådgiver
02_kort_kastaniehaven.jpg

Det store i det små

Kastanjehaven opleves som en samlet institution med små enheder i det store. Med veldefinerede afdelinger, transparens og visuel kontakt til tonede og fleksible læringsmiljøer, der udfordrer og udvikler både børn og voksne. Der er skabt god synergi og mulighed for multifunktionel udnyttelse og sammenlægning af rum, og indretningen og inventaret inspirerer til leg- og læring. 

Daginstitutionen disponeres i ét plan med et niveauspring midt i det centrale fællesrum. Den kompakte organisering giver spændende rumligheder, der styrker oplevelsen af at være en lille del i det store fællesskab både ude og inde.

Institutionen markerer sig i landskabet som en serie af mindre huse, der relaterer sig til de omkringliggende bygninger med de ens valmtage, hvorved synergien med lokalområdet styrkes.

03_faellesrum_kastaniehaven.jpg
04_faellesrum-portrait_kastaniehaven.jpg
materialer

Gennemgående farver og materialer

Bygningerne fremstår som skarpskårne volumener med et gennemgående materialevalg - med facader i blankt murværk i en nuanceret rød tegl samt træbeklædning under udhæng og på skurene. Døre, vinduer og tag fremstår i samme røde nuance og bidrager til en sammenhængende arkitektur. Ovenlys og indvendige glaspartier sikrer gode dagslysforhold i det fælles opholdsareal. En enkel materialeholdning med stoflighed skaber nuancer og understreger det arkitektoniske udtryk.

05_diagram (1)_kastaniehaven.jpg

Institutionens hjerterum — De tre niveauspring indenfor og udenfor bygningen skaber naturlige samlingsområder som kan danne baggrund for mange forskellige pædagogiske læringssituationer

05_diagram (2)_kastaniehaven.jpg

Trappen ved hovedindgangen 

05_diagram (3)_kastaniehaven.jpg

Den indvendige samlingstrappe

05_diagram (4)_kastaniehaven.jpg

Fællestrappen i gårdrummet

En enkel materialeholdning med stoflighed skaber nuancer og understreger det arkitektoniske udtryk. Materialer er valgt ud fra robusthed, driftsvenlighed samt arkitektonisk, miljømæssig og æstetisk værdi. Med andre ord en totaløkonomisk betragtning.

Landskab som tematiserede læringsrum

De enkelte huse/afdelinger danner en række varierede og afgrænsede uderum med tætte relationer til de indendørs funktioner. Hele grunden bringes i spil som aktive uderum, samtidig med at overskueligheden og trygheden styrkes gennem en naturlig opdeling i mindre enheder med nære legeområder knyttet til vuggestuen og børnehaven. De fælles legehaver har temaer som: Naturhaven, Boldhaven, Motorikhaven, Gyngehaven, På tur-haven, Nyttehaven og Fælleshaven.

Bæredygtighed og LCA

Projektet tager udgangspunkt i den oplevede bæredygtighed til understøtning af leg og læring, og særligt den sociale bæredygtighed, fleksibiliteten, materialevalg og grundens potentialer har været i centrum. 

Projektet er udført med energirigtige løsninger, termisk og atmosfærisk, hvilket medvirker til et lavt energiniveau. Der udarbejdes en LCA på baggrund af det færdige byggeri. 

09_grupperum_close-up_kastaniehaven.jpg
06_situationsplan_kastaniehaven.jpg