01-lindbjergskolen-skolebyggeri-luftfoto.jpg

Lindbjergskolen

Lindbjergskolens arkitektoniske greb og disponering inde som ude, er et eksempel på et helt nyt samspil mellem samfund, sportsklubber og skole – som tilfører kvalitet, identitet og fokus til hele lokalområdet.


info

beliggenhed:

Hammerum, Herning

bygherre:

Herning Kommune

areal:

14.580 m2

år:

2016 - 2020

samarbejdspartnere:

KPC, Årstiderne Arkitekter, Sweco og Autens

rolle:

Arkitektprojektering landskabs- og udearealer, samt fællesarealer, herunder foyer- og taglandskab i regi af tegnestuen Mutopia, som nu er del af skala architecture
kort-lindbjergskolen-skolebyggeri.jpg

Et minisamfund

Lindbjergskolen er tænkt som en "miniby" og fungerer i forlængelse af Hammerum Hallerne ved siden af skolen. Skolen er en af landets første 24-7 skoler og rummer ikke blot undervisningsfaciliteter, men fungerer også som et samlingspunkt i lokalsamfundet med idrætshaller, SFO, café, bibliotek og kulturtilbud.

Fra skolens tag er der udsigt ud over både Hammerum og Gjellerup, hvilket giver en stærk og håndgribelig oplevelse af at være en del af et større byområde, hvor huse, skole, landskab og idrætsfaciliteter er bundet sammen.

diagram-lindbjergskolen-01.jpg
03-lindbjergskolen-skolebyggeri-diagram-02.jpg
03-lindbjergskolen-skolebyggeri-diagram-03.jpg
02-lindbjergskolen-skolebyggeri-situationskort.jpg

Skolen uden bagside

Skolebyggeriet er skabt til aktiv læring med fokus på nysgerrighed, bevægelse, skaberkraft og stærke interne fællesskaber ud fra tanken om "skolen uden bagside".

Et rødt bevægelsesloop omfavner skolen og taget. Herved skabes aktivitet og sammenhæng hele vejen rundt. Loopet danner en naturlig grænse mellem de funktionstætte rum og de landskabelige naturarealer omkring, der kobler sig på eksisterende infrastruktur som en naturlig udvidelse af det lokale stisystem.

02-lindbjergskolen-skolebyggeri-isometri.jpg

Skræddersyede skolegårde

På Lindbjergskolen har vi brudt med den klassiske skolegård - og bryder derved også med tilgangen "én-størrelse-passer-alle". I stedet har vi skræddersyet skolegårde efter klassetrin og udfoldelsesbehov. Et mangfoldigt udemiljø opstår som følge af de tematiserede skolegårde, der strækker sig fra de bygningsnære arealer og ud i landskabe. Herved favnes både det programsatte og det naturlige, det stille og det vilde, det legerige og det lærerige - bundet sammen til et fælles større af det gennemløbende loop som en sløjfe, der samler hele skolen på tværs af klassetrin og styrker den fælles identitet.

02-lindbjergskolen-skolebyggeri-situationskort-skolegaard-01.jpg
02-lindbjergskolen-skolebyggeri-situationskort-skolegaard-02.jpg
02-lindbjergskolen-skolebyggeri-situationskort-skolegaard-03.jpg
04-lindbjergskolen-skolebyggeri-snit-opstalt-01.jpg
04-lindbjergskolen-skolebyggeri-snit-opstalt-02.jpg

Fleksibel hjemlighed

Læringselementer er omsat til bygningsdele og fysiske rum – både inde og ude – hvor bygningens disponering og struktur helt naturligt vækker brugernes nysgerrighed i kraft af varierende rumligheder, nye bevægelsesmønstre og tværfaglige muligheder. Det fremgår tydeligt i arealerne udenfor, hvor der er stor variation i højder og niveauer – og hvor der er skabt flere små "rum" i det store.

En række ”småhuse” er placeret omkring skolen og i skolegårdsmiljøerne. Med en silhuet, så simpel som et barn ville tegne det, vækker husene tryghed og hjemlighed. Småhusene huser funktioner med dobbeltudnyttelse under samme tag, som både understøtter børnenes fantasi og leg – og samtidigt fleksibelt kan benyttes som udendørs læringsrum efter behov. 

09-lindbjergskolen-skolebyggeri-udearealer-skolegaard-.jpg

Vi har leget med navnet; Lindbjerg - "lindetræet og bjerget" - og derpå designet en skole i flere niveauer, som man kan "bestige" både inde og ude.

10-lindbjergskolen-skolebyggeri-snit-opstalt-01.jpg
10-lindbjergskolen-skolebyggeri-snit-opstalt-02.jpg