01-samsoe-skolen-skolebyggeri-skolegaard.jpg

Samsø Skole

De nye rammer på Samsø Skole understøtter og muliggør idéen om en sko-fri skole og skolen som et fagligt forsamlingshus, som åbner sig mod det stærke ø-fællesskab, der eksisterer på Samsø. Det nye skolebyggeri bidrager samtidig til øens udvikling – og sikrer en skole, som er robust overfor fremtidige forhold.


info

beliggenhed:

Marsk Stig Vej 5, Samsø

bygherre:

Samsø Kommune

areal:

Ca. 1600 m2 nybyg, Ca. 500 m2 renovering

år:

2020-2022

samarbejdspartnere:

Samsø Kommune, Hustømrerne og Akademiingeniør Svend Poulsen

rolle:

Arkitekt og landskabsarkitekt
kort-samsoe-skolen-skolebyggeri.jpg

Social sammenhængskraft

Med Samsø Skolen har vi skabt én sammenhængende skole, både hvad angår funktion og arkitektur. Men en ny tilbygning forener vi skolens og Samsøhallens nuværende, fragmenterede bygninger – og skaber et naturligt flow på tværs af bygningsafsnit og funktioner.

disponering
04-samsoe-skolen-skolebyggeri-diagram-01.jpg
04-samsoe-skolen-skolebyggeri-diagram-02.jpg
04-samsoe-skolen-skolebyggeri-diagram-03.jpg
04-samsoe-skolen-skolebyggeri-diagram-04.jpg

”Lanceringen af den skofri skole gør det muligt at bruge fællesrummene til undervisnings- eller fællesaktiviteter, fordi de ikke længere er beskidte. Der er også kommet mindre støj på gangene og vigtigst, så gør det skolen mere hjemlig, hyggelig og til et mere rart sted at være for eleverne, hvilket er godt for indlæringent.”

– Bob Bohlbro, skoleleder

07-samsoe-skolen-skolebyggeri-snit.jpg
11-samsoe-skolen-skolebyggeri-skolegaard-ankomst-.jpg

vestvendt facade  ny hovedindgang

ny tilbygning

Tilbygningen lægger sig helt op ad Samsøhallen, da vi ser et iboende potentiale i hallens ikoniske form. Herigennem giver vi samtidig skolen en direkte kobling til hallen – og nye muligheder for at bruge hallen i forbindelse med undervisning og fritidstilbud

03-samsoe-skolen-skolebyggeri-01-.jpg

15.09.21 – første spadestik

03-samsoe-skolen-skolebyggeri-skolegaard-02-.jpg

24.11.21 – rejsegilde

Fleksible læringsmiljøer

Gennem arkitekturen tilgodeser vi elevers og personales individuelle behov – og skaber dermed en skole med plads til alle. I den proces har vi for øje at skabe ”rum i rummet” med aldersdifferentierede lærings­rum, der tilgodeser og inspirerer de enkelte alderstrin både i faglig og social sammenhæng. En opgave vi konkret løser med multifunktionelle områder og plads til bevægelse på alle planer. Således bliver Samsøskolen et centrum for leg og læring.

05-samsoe-skolen-skolebyggeri-interior.jpg
aktivitetsvæg

Betonsøjlerne danner ramme om aktivitetsvæggens forskellige sektioner. Her er mulighed for opbevaringsplads, bevægelseselementer, kreative arbejdsstationer med plads til idégenerering, informationszoner, gruppearbejdspladser til fordybelse og læsehjørner, hvor elever kan sidde enkeltvis eller med en god kammerat.

02-samsoe-skolen-skolebyggeri-snit.jpg

Der arbejdes med en detaljerigdom i facaden, hvor trælistebeklædningen varierer i retninger, profiler og dybder. De forskellige kompositioner skaber en oplevelsesrig facade med et levende spil.

08-samsoe-skolen-skolebyggeri-.jpg
06-samsoe-skolen-skolebyggeri-materialer-treabekleadning-02.jpg

materiale — træbeklædning af lærketræ, som er holdbart og patinerer smukt over tid

bæredygtighed

Med et særligt fokus på bæredygtigt skolebyggeri og social sammenhængskraft har vi iværksat flere tiltag, der tager aktivt ansvar for FN’s verdensmål: Sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse, bæredygtige byer og lokalsamfund samt stærke institutioner.

FN's verdensmål er indarbejdet i projektet både fra børnenes perspektiv gennem læringssituationer, og fra et bygningsmæssigt perspektiv i forhold til koncept, udformning, indretning, valg af materialer, forbrug og byggeproces. Således bidrager byggeriet både til et bedre miljø og er samtidigt et sundt og imødekommende sted for leg og læring.

09-samsoe-skolen-skolebyggeri-skolegaard.jpg

Aktiv læring på skolens nye fagtorv

Det som tidligere var en asfalteret skolegård, er nu omdannet til et fagtorv, der relaterer sig direkte til klasse- og faglokalerne.

I det grønne område i skolegården kan eleverne lære om biodiversitet, vand, jord, planter og dyr. Det grønne område indeholder et regnvandsbed og en kombination af forskellige planter, blomster og træer, der vil tiltrække en stor variation af insekter og andre smådyr.