01-skole+-haarby-top.jpg

Skole+

Med opdaterede indendørsarealer i skole og hal samt de omkringliggende udendørsarealer har vi skabt rammerne for et naturligt læringslandskab, der opfordrer til bevægelse og leg for eleverne på Haarby Skole.

Samtidig understøtter vi ønsket om at motivere unge, der i dag ikke dyrker idræt eller andre former for bevægelse, til at komme i gang med en idrætsgren i en af lokalområdets idrætsforeninger.


info

beliggenhed:

Sportsvej 16, Haarby

bygherre:

Assens Kommune

areal:

1.600 m2

år:

2015-2016

samarbejdspartnere:

Stokvad & Kerstens, Realdania og Lokale- og Anlægsfonden.

rolle:

Totalrådgiver, arkitekt
kort-skole+-haarby.jpg

Platform for motion, leg og læring

Skole Plus var tidligere udfordret på rummenes manglende fleksibilitet og ”låste” anvendelse. Særligt i forbindelse med folkeskolereformens tiltag om mere fysisk aktivitet i løbet af skoledagen. Det stillede nye krav til skolens indretning inde såvel som ude. Derfor var det oplagt at nytænke anvendelsen af de eksisterende rammer på Skole plus og udnytte den korte afstand mellem skole og hal – og understøtte det allerede tætte samarbejde mellem de to institutioner.

For at undgå en markant øget belastning på en i forvejen fuldt booket hal, er arealerne mellem skolen og hallen bragt i spil – og udgør en samlet platform for motion, leg og læring.

Med de nye rammer opstår et sammenhængende aktivitetsområde, der skaber bedre forbindelser mellem skolen, skolegården og hallen. Et sted, der kan tilbyde en bred palette af aktivitetsmuligheder og læringsmiljøer - til glæde for hele byen.

09-skole+-haarby-exterior-plan-.jpg
08-skole-plus-haarby-exterior-details-.jpg
et naturligt flow

I projektet har vi arbejdet med at skabe en bygningsmæssig og landskabelig kobling. Her kommer den røde farve i spil. Den røde farve skaber et naturligt flow og forbinder aktivitetsområderne ude og inde i både fysisk og visuel forstand. Den røde farve strækker sig fra skolen til hallen og lægger sig som et tæppe hen over bygningens tag og muliggør en række af anvendelser.

I aktivitetsområderne er der mulighed for at prøve kræfter med streetstylebevægelse som skating, parkour, klatring og trampolinspring. Aktivitetsområdet er også indrettet med aktiviteter for de mere kreative sjæle med faciliteter som amfiteater og musikbænk, mens bogbjerget, caféen og læseloungen henvender sig til de mere stille aktiviteter.

10-skole+-haarby-interior.jpg
11-skole+-haarby-interior-details.jpg
06-skole+-haarby-exterior-details.jpg