Billede 1_Askov-Malt - Exteriør.jpg

To nye daginstitutioner i Vejen

Skala architecture har vundet konkurrencen om de to nye bæredygtige børnehuse Askov-Malt og Kongehøj i Vejen, som skal skrive sig ind i lokalområdets karakteristiske natur. Det er ambitionen at skabe to børnehuse med mest mulig pædagogisk og rumlig værdi i de fysiske rammer, samtidig med at de omkringliggende landskaber integreres som legeplads. 


info

beliggenhed:

Askov Malt og Kongehøj, Vejen

bygherre:

Vejen Kommune

areal:

779 m² og
1302 m²

år:

2023-2025

samarbejdspartnere:

OJ Rådgivende Ingeniører

rolle:

Totalrådgiver, Arkitektrådgiver, Landskabsarkitektrådgiver
01_diagram-1_kongehøj-vejen_23-021.jpg

Situationsplan - Kongehøj

01_diagram-1_askov-malt-vejen_23-021.jpg

Situationsplan - Askov-Malt

Pædagogisk og rumlig værdi

Visionen for de to børnehuse er at skabe mest mulig pædagogisk og rumlig værdi med en høj grad af fleksibilitet. Børnehusene skal være åbne, funktionelle og fleksible daginstitutioner, der understøtter en kultur, hvor bæredygtighed, nysgerrighed, kreativitet og innovation er i fokus for både børn og voksne.

Disponering

I disponeringen af de to daginstitutioner er det vægtet højt, at afdelingerne/husene fremstår med samme genkendelige udtryk, så der opnås en stærk sammenhæng. Dette optimerer også forholdene i opførelse og drift af begge bygninger. 

Både Kongehøj og Askov-Malt børnehus er disponeret i ét plan, med regulære volumener, hvilket skaber en logisk, simpel og fleksibel bygningsstruktur. I Kongehøj børnehus er gruppeområderne i vuggestuen indrettet i den nordlige og østlige vinge, mens børnehaven er indrettet i den sydlige og vestlige vinge. Ved at separere grupperne minimeres belastning på gangarealerne, hvilket skaber bedre flow gennem huset. I den vestlige vinge er der desuden disponeret personaleafdeling og anretterkøkken, der ligger i tæt forbindelse til Hjerterummet. Planstemplet fra tre af vingerne er i store træk identisk med layoutet af Askov-Malt børnehus.

”Vi har integreret en bæredygtig fleksibilitet i børnehusene, så de kan holde til mange generationer”.

Billede 6_Kongehøj - Fællesrum.jpg
Billede 3_Askov-Malt - Grupperum.jpg
Rum og funktioner

Rumfordelinger og funktioner

Begge daginstitutioner tager udgangspunkt i en disponering omkring husenes kernefunktioner: Hjerterummet som det centrale kraftcenter, med multirum, krea- og science værksted, fordybelsesrum og  pædagogisk køkken som tæt tilkoblede fællesfunktioner, der kan flyde sammen med Hjerterummet. Fra hjørnerne af hjerterummet tilkobles funktionsvingerne (mindre enkeltstående huse med saddeltage) som vinger på en vindmølle. Fællesfunktionerne omkring hjerterummet trækkes ind mod centrum, hvilket skaber gode dagslysforhold og nærtliggende udvendige lommer. Det giver optimale muligheder for at skabe intime zoner og nedskalerer bygningsvolumet. 

Begge børnehuse har et sympatisk formsprog med et levende og organisk bygningskoncept, der styrker synergien med lokalområdet og former sig i skala og udtryk efter de primære brugere, børnene. 

Billede 5_Kongehøj - Facade close up.jpg
landskab

Multifunktionelle uderum

Visionen for landskabet omkring de nye daginstitutioner er at skabe nogle klare grønne visuelle attraktioner, som gennem et legende formsprog har bred appel til børn, personale og besøgende. Et varierende landskab, der udnytter områdernes kvaliteter i form af en række multifunktionelle uderum, der kan indgå som en naturlig del af læringsmiljøet og som inspirerende rammer om fri leg og socialt samvær. 

Med fokus på hjemlighed og tryghed har alle grupperum en overdækket træterrasse. Træterrasserne er åbne for alle og indbyder til historiefortælling, måltidsseancer, stille leg i de nære sandkasser og afslapning i hængekøjerne. Som fælles samlingsrum for vuggestue og børnehave ”ruller” aktivitetstæpper sig ud fra husets overdækkede lommer omkring husets hjerterum og indbyder til leg og udfoldelse.

Billede 4_Kongehøj - Exteriør.jpg
Legeplads

Naturen som legeplads

Naturen er en fantastisk legeplads, der både stimulerer sanser og styrker den motoriske udfoldelse. Området karakteristiske landskaber formidler overgangene i udearealernes zoner, så naturen som et pædagogisk greb både indretter og indrammer barnets udfoldelse. 

En række træklynger og høje danner rum for opdagelses- og udfoldelsesøer i det grønne. Mellem træer kan børnene træde ind i små verdener, hvor naturen og dens forunderlige verden kan opleves og udforskes i fuldt flor. Legepladsens ydre kanter afgrænses af læhegn, der ud over at afgrænse børnene også er til glæde for dyrelivet.