01-valhoej-skole-exterior.jpg

valhøj skole

Siden sin opførelse i 1957 har Valhøj Skole gennemgået en løbende udvikling, hvor nye bygninger er kommet til og andre forsvundet.

Skolen har nu behov for en væsentlig kapacitetsudvidelse for at imødekomme de forventede øgede tilvækst. Det sker i form af tre nye fritstående skolebygninger: en indskolings- og udskolingsbygning samt en ny sportshal. De nye bygninger skaber en kontrast til de eksisterende: Runde nye bygningskroppe på den ene side, kantet eksisterende på den anden; retningsbestemt på den ene side, uden retning på den anden; rumskabende på den ene side, fristående bygninger på den anden; tegl på den ene side, træ på den anden.

Umiddelbare modsætninger, der også udgør metoden for udformningen af den nye Valhøj Skole Campus.


Info

beliggenhed:

Rødager Allé 102, 2610 Rødovre

bygherre:

Rødovre
Kommune

areal:

6.814 m2

år:

2021-

samarbejdspartnere:

JaJa architects, Lytt architecture og DOMINIA

rolle:

Totalrådgiver, Arkitektrådgiver
kort-valhoej-skole.jpg

Én sammenhængende campus

Valhøj Skole skal fremover samles til én sammenhængende campus, der understøtter skolens idrætsprofil med fokus på leg, læring og bevægelse.

Udvidelsen af skolen omfatter en udvidelse af indskolingen, en ny udskolingsbygning samt en multihal, som skal knyttes til campus-visionen.

Arkitektur og landskab indgår i et tæt og gensidigt samspil, hvor bygningerne understøtter livet udenfor og landskabet udvider skolens læringsrum.

hovedgreb
02-valhoej-skole-hovedgreb-diagrammer.jpg
02-valhoej-skole-hovedgreb-diagrammer2.jpg
02-valhoej-skole-hovedgreb-diagrammer3.jpg
02-valhoej-skole-hovedgreb-diagrammer4.jpg

En ny genvej

En ny Campus Promenade udgør rygraden i visionen. Den overdækkede promenade sammenfletter skolens bebyggelse og skaber ét sammenhængende aktivitetsbælte gennem hele skolens nord-sydgående udstrækning.

Campusgaden og promenaden skaber tilsammen ét naturligt flow rundt på skolen med sin placering i skellet mellem nye og eksisterende bygninger, der gør den til en oplagt genvej med dens direkte og tørskoet forbindelse.

01_skolegård_valhøj_21-057.jpg
02_skolegård_valhøj_21-057.jpg
situationsplan
valhoej-skole-situationsplan.jpg

Indskoling

Den nye udvidelse af indskolingen opleves som en fritstående bygning, der via en gangbro kobles til den eksisterende bygning, og som landskabeligt hænger sammen med Campuspromenaden.

Indskolingen strækker sig fra bygningens stueplan til bygningens førstesal. På stuetagen kan indskolingsbørnene gøre brug af etagens faciliteter, der lægger op til leg og læring samt nærvær og sociale sammenhænge. Stueetagen er indrettet med spille-/legerum, tekøkken, billedkunst, et hjerterum og to flexområder.

Med lette vægge eksisterer muligheden for at åbne rummene op til sammenhængende rum – og dobbeltdørene mellem rummene gør det muligt at bruge dem i sammenhæng eller hver for sig. Den indbyggede fleksibilitet gør skolen modstandsdygtig overfor fremtidige udfordringer.

08-valhoej-skole-interior-indskoling.jpg
indskoling
04-valhoej-skole-hovedgreb-diagrammer-indskoling.jpg
04-valhoej-skole-hovedgreb-diagrammer-indskoling2.jpg
04-valhoej-skole-hovedgreb-diagrammer-indskoling3.jpg
04-valhoej-skole-hovedgreb-diagrammer-indskoling4.jpg
07-valhoej-skole-exterior-indskoling.jpg

Udskoling

Udskolingselever er godt på vej i deres udvikling og har brug for rammer, som kan stimulere idégenerering og refleksioner. Der er derfor fokus på indretning, som giver muligheder for projektbaseret læringsmiljø i udskolingen, hvor nøgleordene er kreativitet, entreprenørskab og tværfagligt samarbejde.

09-valhoej-skole-facade.jpg
udskoling
06-valhoej-skole-diagrammer-udskoling.jpg
06-valhoej-skole-diagrammer-udskoling2.jpg
06-valhoej-skole-diagrammer-udskoling3.jpg
06-valhoej-skole-diagrammer-udskoling4.jpg

Fællesområderne indrettes med forskellige loungeområder, nicher, formidlingszoner samt områder, hvor der kan arbejdes i grupper eller individuelt.

Fællesrummene er forbundet med en stor åben trappe, som er med til at binde alle alderstrin i udskolingen sammen. Rummet, der er fire etager højt, trækker lyset og naturen ind i bygningen – og giver visuel kontakt og bevægelse imellem etagerne.

13-valhoej-skole-udskoling-indretning.jpg
10-valhoej-skole-udskoling-atrium.jpg