Visualisering.jpg

DSB Godsbanearealer

Det nedlagte godsbaneareal ved siden af Horsens banegård skal transformeres til boligområde, rekreative grønne fællesrum, bystrøg, service & erhverv, daginstitution, kultur & fritid. Masterplanen forbinder Horsens midtby med parkområderne omkring DSB arealet i rekreative strøg og stisystemer.


info

beliggenhed:

Godsbanegade, Horsens

bygherre:

DSB Ejendomsudvikling

areal:

150.000 m2

år:

2018 -

samarbejdspartnere:

URBAN POWER, Schønherr

rolle:

Totalrådgiver
01a_kort-dsb godsbanearealer.jpg

Transformation af godsbanearealer til ny bæredygtig og rekreativ bydel

I samarbejde med DSB Ejendomme og Horsens Kommune har Skala udarbejdet en helhedsplan, der forbinder DSB-arealerne med midtbyen og parkområdet ved Bygholm med stisystemer og rekreative grønne strøg. De omkringliggende områder er med til at skabe identiteten for Godsbanekvarteret, der er en blandet by med varierende højder, forskellige boligtyper og mødesteder, der veksler mellem urbane pladser og grønne åndehuller. Den gamle stationsbygning transformeres til et nyt rekreativt mødested.

Sammenkobling af by og godsbaneområde

De omkringliggende områder er med til at skabe identiteten for Godsbanekvarteret, der er en blandet by med varierende højder, forskellige boligtyper og mødesteder, der veksler mellem urbane pladser og grønne åndehuller og kobler stationsområdet naturligt sammen.

Butikker og cafeer.jpg

Planen består af en bebyggelse på 150.000 m2 centralt placeret i Horsens omgivet af midtbyen, campus, stationen og Bygholm Park. I omegnen af 3.000 mennesker vil komme til at bo i den nye bydel, der udgøres af en kombination af opbrudte karréer, rækkehuse og tårne.

Begrønning i området.jpg

Plads til trafikanter

Det er visonen, at der etableres op til 450 p-pladser samt 330 p-pladser i konstruktion for at udnytte arealerne bedst muligt. Der etableres desuden pendlerparkering tæt på stationen.

 

Bydelens tematikker

Som grundlag for projektet har vi bl.a. arbejdet med en række forskellige temaer: Terræn, Regnvand, Udsigt, Park, By, Boliger til alle, Familieliv, Ungdomsboliger, Knudepunkter, Aktivering, Æbleruten og Det grønne strøg,Tre langsgående ruter, En begrønnet by, Trafikplan. Disse fokuspunkter har dannet basis for projektet og er alle markører, der vil blive fremhævet i realiseringen.