LR-010_damparken_20-001 - banner (1).jpg

Damparken

I Haderslev har Skala udarbejdet en helhedsplan for Damparken, som er en bynær park, der forener natur og by. Visionen er at styrke parkens identitet og skabe en mangfoldig bypark for både mennesker og dyr.   


info

beliggenhed:

Borgervænget 1, 6100 Haderslev

bygherre:

Haderslev Kommune

areal:

9 hektar

år:

2021 -

rolle:

Bygherrerådgiver, Arkitektrådgiver, Landskabsarkitektrådgiver
01a_kort-damparken haderslev.jpg

Mødet mellem by og natur

Damparken rummer en helt særlig identitet, som skabes i mødet mellem by og natur. Helhedsplanen tager udgangspunkt i at værne om det eksisterende og åbne parken op for nye muligheder og aktiviteter.

I helhedsplanen opdeles parken i tre mindre parker. Den bynære park knytter sig til bymidten. Den klassiske park skal have de klassiske havetræk endnu mere i fokus, og i naturparken skal landskabet fra Haderslevs opland trækkes endnu tættere på byen.

Byens grønne åndehul

Parken er blevet forstærket som bypark, og der er skabt plads til alt fra små sammenkomster til store byfester. Området er nemt tilgængeligt, og brugerne kan derfor få stor gavn af parken som et grønt åndehul i hverdagen. Med helhedsplanen bliver Damparken byens udendørs multihus, som understøtter de mange fællesskaber og arrangementer, parken huser i dag. På den måde fastholdes parken som en central del af Haderslev by samtidig med, at den bliver et solidt samlingspunkt for borgerne.

LR-015_damparken_20-001 (1).jpg
LR-016_damparken_20-001 - skits (1).jpg

Parken inviterer dyrene indenfor

I parken er der ikke kun skabt plads til byens borgere. Parken skal være mangfoldig og binde sig til oplandets artsmangfoldige økosystem. Det sker ved at skabe stor variation af levesteder i naturparken, som kan trække oplandets arter helt ind i Damparken. Dyrene og planterne i parken vil skabe liv til stor glæde for både naturen og parkens brugere, og samtidig bliver biodiversiteten øget.

LR-014_damparken_20-001 - anlæg (1).jpg

Brugerinddragelse og politisk interesse

For at udarbejde en helhedsplan, der imødekommer alles behov, har Skala inddraget borgere og andre aktører, hvilket har givet stor indsigt i deres ønsker og drømme for fremtidens Dampark. Den store interesse kommer også fra politisk hold. Inddragelsen bestod bl.a. byvandringer, som er blevet gennemført digitalt, temamøder, workshops mm. Processen har bidraget til at skabe en helhedsplan, der imødekommer manges forskelligartede behov, og som både værner om det eksisterende og skaber plads til fornyelse.

01_den-bynære-park_damparken_20-001.jpg