01-den-skalerbare-by-allige-visualisering.jpg

Den skalérbare by

Forslag til en helhedsplan, som beskriver udfoldelsen af visionen for Allinge: ”Den skalerbare by – med natur og events som drivkraft”. Projektet viser, hvordan Folkemødet kan forankres i Allinge, og hvordan man med Folkemødet kan fremme udviklingen af Nordbornholm og Allinge i alle sæsoner.


info

beliggenhed:

Allinge, Bornholm

bygherre:

Nordbornholms Regionskommune, Realdania

år:

2015

rolle:

Totalrådgiver, Arkitektrådgiver, Landskabsarkitektrådgiver
kort-den-skalerbare-by-allinge.jpg

Helårsbyen, turistbyen og Folkemødebyen

Projektet skaber helhed og synergi på tværs af byens tre ”sæsoner”: Helårsbyen, turistbyen og Folkemødebyen. Udgangspunktet er et behov for at gennemtænke Allinges landskab og byrum, infrastruktur og parkering, bygninger og overnatningsmuligheder, så de bedst muligt kan tilpasse sig de tre sæsoner, som naturligt stiller vidt forskellige krav til byens rammer.

02-den-skalerbare-by-allige-diagram-01.jpg
02-den-skalerbare-by-allige-diagram-02.jpg
02-den-skalerbare-by-allige-diagram-03.jpg
02-den-skalerbare-by-allige-diagram-04.jpg
02-den-skalerbare-by-allige-diagram-05.jpg
02-den-skalerbare-by-allige-diagram-06.jpg

Parallelopdrag med interessentinddragelse

Projektet er et parallelopdrag udviklet gennem dialog med bygherre, teamets forskellige fageksperter, lokale interessenter samt deltagere i Folkemødet 2015, hvor der er blevet afholdt en række temaspecifikke workshops. 

02-den-skalerbare-by-allige-luftfoto-allinge.jpg

”Opgaven har været stor og kompleks og processen intens, spændende og lærerig. De tre teams har på forbilledligt vis været åbne, kreative og inddraget borgere, foreninger og andre interessenter i udarbejdelsen af de endelige løsningsforslag. Helhedsplanen giver os et rigtigt godt udgangspunkt for at udvikle Allinge og skabe nye rammer både for Borgerne, der bor der hele året og for de mange gæster der elsker Allinge og Nordlandet,” Winni Grosbøll, borgmester, Bornholms Regionskommune.

02-den-skalerbare-by-allige-luftfoto-cirkuspladsen.jpg

situationsplan – cirkuspladsen

02-den-skalerbare-by-allige-luftfoto-kaperbakken.jpg

situationsplan – kaperbakken

03-den-skalerbare-by-allinge-landskab.jpg

"De tre teams’ helhedsplaner indeholder hver især mange gode og konkrete ideer til, hvordan Allinge kan styrkes – både som helårsby, turistby og folkemødeby. Det bliver spændende at se, hvordan idéerne kan bruges videre i en samlet strategisk helhedsplan for byen", Karen Skou, projektchef i Realdania.

08-den-skalerbare-by-allinge-landskab.jpg
09-den-skalerbare-by-allige-landskab-stenbrud-01.jpg
09-den-skalerbare-by-allige-landskab-havn-02.jpg
10-den-skalerbare-by-allinge-landskab.jpg