01-det-aktive-torv-arkitektur.jpg

Det aktive torv

Med Det aktive torv har vi transformeret en identitetsløs parkeringsplads foran Halsnæs Lilleskole til et moderne, aktivt landsbytorv til glæde for hele byen.

Transformationsopgaven tager afsæt i en todelt dagsorden om at forbedre skolens sundhedsprofil og samtidigt skabe et socialt mødested i Torup.


info

beliggenhed:

Torup, Halsnæs

areal:

500 m2

år:

2013-2015

samarbejdspartnere:

Benny Schytte, Halsnæs Lilleskole
kort-det-aktive-torv-arkitektur.jpg

Sammenbinding af skole og by

Lokalsamfundet i Torup har en kendt profil som "økolandsby" – og det er netop denne landsbystemning, der har været udslagsgivende for visionerne bag det nye landsbytorv.

Det kombinerede torv- og aktivitetsområde er en del af en større stra­tegi der sammenbinder skole og by vha. en række punktvise indgreb som tilskynder til aktivitet og socialt samvær. Projektet er et eksempel på multifunktionalitet i byrum, hvor bytorvet bliver hele byens samlingssted og skolens nytolkede skolegård.

03-det-aktive-torv-arkitektur-diagrammer.jpg
03-det-aktive-torv-arkitektur-diagrammer2.jpg
03-det-aktive-torv-arkitektur-diagrammer3.jpg
03-det-aktive-torv-arkitektur-diagrammer4.jpg
07-det-aktive-torv-arkitektur-01.jpg
06-det-aktive-torv-arkitektur-02.jpg

Landsbystemning og aktivitetsgavle

Landsbyhusene åbner sine døre mod forpladsen, der nu fungerer som landsbytorv, mens gården er blevet transformeret til et udendørs klasseværelse, hvor en rampetrappe understøtter skolerelaterede arrangementer og bidrager til legende forbindelser.

’Husenes’ gavlprofiler bringer landsbyen-ind-i-skolen og skaber intensive aktivitetszoner med udgangspunkt i hjemlige elementer som kuk-uret, stolen, vinduet og altanen. Gavlene kan dobbeltudnyttes, så nye rollespil og social leg opstår sammen med et væld af associationer og situationer ikke ulig hverdagen, og tilføjer et nyt niveau af performativitet til den multifunktionelle sportsplads.

04-det-aktive-torv-arkitektur.jpg

Det aktive torv’ vandt 1. præmie ved Realdanias ’Drøn på skolegården’ konkur­rence, og er blevet til i et tæt samarbejde med skole, borgere og lokale virksomheder. Projektet er 50% crowdfunded med økonomisk støtte fra fonde, lokale virksomheder, og private donationer - heriblandt et skolebarn der varmt bød ind med egne lommepenge.

09-det-aktive-torv-arkitektur-legehus-01.jpg
11-det-aktive-torv-arkitektur-legehus-02.jpg

Indretning skaber hjerterum

Interiøret i et overdimensioneret tema er velegnet til organiserede lærings- og legeaktiviteter og impulsiv brug. Det aktive torv skaber en stærk forbindelse mellem landsby og skole, hvor skolens nye aktivitetsområde intensiverer landsbyens ”puls”, og bidrager til at styrke børnenes selvbillede som aktive og synlige medborgere.

06-det-aktive-torv-arkitektur.jpg
08-det-aktive-torv-arkitektur-gavle.jpg
10-det-aktive-torv-arkitektur-legehus.jpg
12-det-aktive-torv-arkitektur.jpg