01-Soeholt-svoemmecenter_exterior.jpg

Søholt Svømmecenter

En svømmetur er i høj grad en kropslig-sanselig oplevelse. Dette stiller høje krav til arkitekturen som fysisk ramme, men heri ligger også potentialet. Det nye svømmecenter understøtter denne fortælling med  sit arkitektoniske udtryk; hvor hvor sanselighed, stoflighed og fysisk velvære er udslagsgivende for udformning.

Forholdet mellem inde, ude, under og imellem er greb, der er indarbejdet i husets DNA – hvor landskabet omkring møder bygningen i dens nicher og mellemrum betragtes som naturligt sammenhængende.


info

beliggenhed:

Silkeborg

bygherre:

Den selvejende institution Silkeborg svømmecenter

areal:

6.900 m2

år:

2021

samarbejdspartnere:

CREO Arkitekter A/S og Rambøll Danmark A/S

rolle:

Indbudt arkitektkonkurrence
02-kort-soeholt-svoemmecenter.jpg

Vi bygger på en stolt tradition

Silkeborg har en lang stolt tradition for vandoplevelser og fysisk udfoldelse i det våde element med naturen som en integreret del af selvforståelsen. Med Søholt Svømmecenter har vi en unik mulighed for at bygge videre på dette stærke fundament, bryde med den ofte kliniske svømmehal og i stedet skabe rammerne for nye svømmeoplevelser med vand, natur og kvaliteterne her i mellem i fokus.

09-soeholt-svoemmecenter-tegningsmateriale.jpg

Intimitet og synergi

Det nye svømmecenter indskriver sig i området som en større struktur i samspil med Søholts øvrige sportsanlæg, men med en disponering og et overordnet plangreb, der nedbryder skalaen på det store anlæg og skaber en højere grad af intimitet og synergi. Svømmeanlæggets plandisponering "udhuler" den klassiske kompakte planstruktur og indarbejder områdets grønne kanter i mellemrum i nærhed og synergi med bassinerne. Naturen bliver dermed en sanselig integreret del af oplevelsen i huset og skaber en stor variation af stemninger og svømmeoplevelser for brugere og besøgende.

05-diagram-hovedgreb-soeholt-svoemmecenter.jpg
05-diagram-hovedgreb-soeholt-svoemmecenter2.jpg
05-diagram-hovedgreb-soeholt-svoemmecenter3.jpg
05-diagram-hovedgreb-soeholt-svoemmecenter4.jpg
05-diagram-hovedgreb-soeholt-svoemmecenter5.jpg
05-diagram-hovedgreb-soeholt-svoemmecenter6.jpg
03-Soeholt-svoemmecenter-exterior-facade.jpg
03-opstalt-soeholt-svoemmecenter.jpg

Naturen bliver en sanselig integreret del af oplevelsen i huset og skaber en stor variation af stemninger og svømmeoplevelser for brugere og besøgende.

06-soeholt-svoemmecenter-landskab-og-byrum-kultur.jpg
02-Soeholt-svoemmecenter-exterior-trees.jpg

Et integreret byrum af svømmebassiner

I Søholt Svømmecenter har vi en vision om at nytænke forholdet mellem leg, motion og velvære og skabe en række socialt integreret "byrum" af svømmebassiner – hvor forskellige aktiviteter mødes på kryds og tværs, både i, under og ved vandoverfladen. Samspillet mellem vandrum og tørområder inde og ude, danner rammen for et varieret og oplevelsesrigt svømmecenter med forskellige grader af aktiviteter.

02-soeholt-svoemmecenter-landskab-og-byrum-kultur.jpg
02-soeholt-svoemmecenter-landskab-og-byrum-kultur-02.jpg

Skræddersyet svømmeby

Med fokus på fleksibilitet og udnyttelsen af smarte kvadratmeter, giver "svømmebyen" mulighed for at have forskellige aktiviteter på samme tid. Som en hver god by skal der være plads til mangfoldighed, hvor alle føler sig velkomne og hjemme. Vi bryder med princippet om den store svømmehal, hvor alle aktiviteter sker i samme rum, og arbejder i stedet med en række skræddersyede rum og aktiviteter, hvor både støjniveau, intimitet og klimazoner kan tilpasses den enkelte bruger.

08-soeholt-svoemmecenter-interioer-arkitektur.jpg