01-autismeboliger-skive-hovedvisualisering.jpg

Autismeboliger i Skive

Autismeboligerne er en fortælling om huset i skoven. Den eksisterende skovbe­voksning bevares og forstærkes på grunden, så træerne danner en be­skyttende rammer omkring boligerne og de sårbare beboere.

Bebyggelsen, sammenbundet af glasgange, danner ring omkring en indre beskyttet gårdhave. Udadtil fletter bebyggelsen sig ind mellem træer i skovbrynet.


info

beliggenhed:

Bilstrupvej og Jægervej, Skive

bygherre:

Skive Kommune

areal:

3.030 m2

år:

2020-2022

samarbejdspartnere:

Byggefirmaet Knudsgaard, D.A.I.

rolle:

Arkitektrådgiver, Landskabsarkitektrådgiver
09_vindue_skive-autismecenter_19-086.jpg
10_rum_skive-autismecenter_19-086.jpg

Rammer tilpasset beboerne

De nye autismeboliger er hjem for en gruppe voksne borgere med store sociale udfordrin­ger. Mange af beboerne har vanskeligt ved at indgå i fællesskaber og svært ved at sortere og udvælge de meningsbærende informationer i de sanseindtryk, de udsættes for.

Visionen har været at skabe et smukt og fredfyldt hus, hvor arkitekturen danner en beskyttende og skærmende ramme om beboernes dagligdag og tilgodeser deres store behov for genkendelighed og forudsigelighed.

Arkitektonisk hovedgreb

Skoven på kanten af byen rummer en sær­lig stemning og et uforløst potentiale, der omsættes til et arkitektonisk hovedgreb. Midt i den tætte beplantning ryddes små lys­ninger, som bliver omdrejningspunktet for de fremtidige Leve-Bo-miljøer.

Autismeboligerne og de tilhørende funktioner på grunden udgør en bred vifte af funktioner og rumligheder, som alle samles under store tagflader. Herved skabes en over­ordnet ro i bebyggelsen og området får en egen identitet.

05-autismeboliger-skive-hovedgreb-isometri-tegnebræt-02.jpg
02-autismeboliger-skive-diagram-01.jpg
02-autismeboliger-skive-diagram-02.jpg
02-autismeboliger-skive-diagram-03.jpg
02-autismeboliger-skive-diagram-04.jpg
02-autismeboliger-skive-diagram-05.jpg
02-autismeboliger-skive-diagram-06.jpg
05-1_pagoda_skive-autismecenter_19-086.jpg

Gennem arkitekturen bliver fællesskabet en mulighed, der kan vælges til eller fra.

Plads til den enkelte

Hvert menneske har forskellige behov, hvorfor et hjem ser anderledes ud fra person til person. LeveBo-miljøerne imø­dekommer disse behov gennem de mange opholdsmu­ligheder bo-enhederne og fællesarealerne tilbyder. Der er nicher, hvor man kan drikke en kop te og der er stuer, hvor man kan sidde i bløde møbler og se film

Den udvendige facade er beklædt med en termobehandlet trælistebeklædning i varierende retninger og profiler. Det ubehandlede træ relaterer sig til den omkringliggende skov og får med tiden et smukt farvespil i over­fladen.

Med udgangspunkt i FN´s verdensmål er der arbejdet med bæredygtighed i form af minimering af ressourceforbrug samtidig med at der har været fokus på at skabe et sundt og imødekommende sted at bo og opholde sig.  

08_drone_skive-autismecenter_19-086.jpg