10-de-skaeve-boliger-varmestue-materialer-ankomst-facade.jpg

Varmestue og skæve boliger

Gennem 30 år har Blå Kors drevet varmestue og herberg på Bethaniagade 30 i Herning. Den nye arkitektur sikrer nye rammer for dette arbejde mange år frem. En nyopført bygning på grunden samt 10 "skæve" boliger i forlængelse af varmestue og herberg danner rammen for et værdigt miljø at færdes i, både for socialt udsatte og for de frivillige i Blå Kors.


info

beliggenhed:

Bethaniagade 26-30, Herning

bygherre:

Herning Kommune

areal:

1.585 m2

år:

2021-2022

samarbejdspartnere:

Blå Kors, Ingeniørgruppen Vestjylland A/S, Statens Kunstfond, FOS

rolle:

Totalrådgiver, Arkitektrådgiver, Landskabsarkitektrådgiver
03_facade_skæve-boliger_20-040.jpg
04_facade_skæve-boliger_20-040.jpg

Arkitektur med en social agenda

Med en vision om at forbedre de hjemløses vilkår gennem god arkitektur er der opført 10 "skæve" boliger i forlængelse af den eksisterende varmestue og herberg.

De skæve boliger fungerer som en permanent bolig til mennesker, som har svært ved at fungere i, og/eller fastholde en almennyttig bolig.

Med en central beliggenhed i Herning, omgivet af naboer, forretninger og byens liv, sendes der et klart signal om, at de hjemløse skal indgå som et mangfoldigt bidrag til byrummet.

plandisponering
01-de-skaeve-boliger-varmestue-diagram-01.jpg
02-de-skaeve-boliger-varmestue-diagram-02.jpg
02-de-skaeve-boliger-varmestue-diagram-03.jpg
01-de-skaeve-boliger-gårdrum-arkitektur.jpg

Indretning med mange formål og funktioner

Arkitekturen skaber tryghed, etablerer et helle fra omgivelserne og søger samtidigt i sin åbenhed at skabe en respekt omkring brugerne og en dialog med det omkringliggende samfund.

Med denne indretning får de socialt udsatte muligheden for at indgå i et mindre fællesskab, der møder alle med åbenhed og respekt.

01_facade_skæve-bolier_20-040.jpg
02_facade_skæve-boliger_20-040.jpg
11_facade_skæve-boliger_20-040.jpg
10_facade_skæve-boliger_20-040.jpg
Varmestue-Herning-LR-Eks-18-redigeret.jpg
indretning

Rum der inviterer til fællesskab

De nye bygninger skal ses i arkitektonisk sammenhæng med de omkringliggende bygninger. Sammen signalerer de åbenhed, mens de på samme tid skærmer for nysgerrige blikke og forstyrrelse af den offentlige orden. Bebyggelsen er afgrænset af en funktionel mur, der definerer stedets hjerterum, et grønt uderum, der danner et fælles samlingspunkt for brugere og personale. De tydeligt afgrænsede zoner til hhv. personale, køkkenpersonale og brugere har til hensigt at mindske konflikter og optimere personalets arbejdsmiljø. Husets eksisterende begrænsede funktioner optræder nu som nye rum og indretninger, der inviterer til ophold og samtale. 

14-de-skaeve-boliger-varmestue-materialer-snit.jpg

En abstrakt fortælling

I samarbejde med kunstneren FOS (Thomas Poulsen) og med støtte fra Statens Kunstfond er et unikt kunstprojekt blevet en integreret del af bygningens arkitektur på facadens stueplan mod gaden. Der er arbejdet i krydsfeltet mellem billedkunst og arkitektur, hvor en frise med keramiske elementer og specialbearbejdede bredsten udtrykker fragmenter og skaber en abstrakt fortælling om brugernes baggrunde.

Varmestue Herning LR Eks. 7.jpg