Kærminde Plejecenter_skala architecture_foto Emil Pedersen_1.jpg

Kærminde Plejehjem

Hedensteds nye demensplejecenter, Kærminde Plejehjem, tager afsæt i individet, hvor det understøtter aktuelle krav og behov for pleje og omsorg - nu og i fremtiden. Byggeriets ambition er at skabe en hjemlig, ikke-institutionel atmosfære, hvor beboere og personale føler sig hjemme. 


info

beliggenhed:

Hedensted

bygherre:

Østjysk Boligselskab af 1976

areal:

5698 m2

år:

2019 - 2022

samarbejdspartnere:

Karlsson Arkitekter

rolle:

Bygherrerådgiver
02_kort_emil-moellers-gade_21-030.jpg

Overskuelighed, genkendelighed og innovation

Plejecentret sikrer overskuelighed og genkendelighed, hvilket kommer til udtryk i skabelsen af overskuelige, trygge og skærmede miljøer. Miljøer hvor det er let at orientere sig, og hvorfra man har gode muligheder for at komme i kontakt med dags- og sollys, naturen, planter, vind og vejr. Fælles for overstående er, at det er fysiske tiltag som er indarbejdet i plejehjemmet. Tiltag der på hver sin måde understøtter den enkelte beboers fysiske og psykiske velbefindende, og ikke mindst beboerens selvstændighed, som giver mulighed for at klare sig bedst muligt på egen hånd trods demenssygdom.

Vision om at skabe hjemlighed og synergi

Det nye plejecenter rummer 60 demensboliger, 7 aflastningsboliger, tilhørende servicearealer samt et daghjem med administration og produktionskøkken. Byggeriets ambition er at skabe en hjemlig, ikke-institutionel atmosfære, hvor arkitektur og ny velfærdsteknologi understøtter bedst mulige bo- og arbejdsforhold for ældre og personale. Hjemligheden kommer først og fremmest til udtryk i skabelsen af bo-enhederne, hvor mindre enheder bidrager til at reducere overstimulering. Dertil kommer indretningen, hvor elementer som lange gange og mængden af personalefunktioner er minimeret, de steder hvor borgerne bor. Der indrettes med hjemlige og kendte møbler, som har en historie – gerne beboerens egne. 

Kærminde Plejecenter_skala architecture_foto Emil Pedersen_11.jpg

Interiør - Hjemlige og genkendelige møbler.

Kærminde Plejecenter_skala architecture_foto Emil Pedersen_15.jpg

Indretning - Lange gange med gode lysforhold.

"Demenshjemmet skal være trygt og hjemmeligt at være i. Det bliver bygget i mursten med tegltag, og der kommer trægulve i boligerne, så husene får et varmt udtryk."

Indvendig materialeholdning

Bygningens interiør er, som eksteriøret, præget af brugsmæssige forhold og en enkel materialeholdning. Generelt er interiøret præget af kontraster mellem stoflige, robuste overflader og glatte, transparente materialer, der forenes i et levende samspil. Bygningens indre udformes ligeledes med fokus på lyse flader med en varm materialitet. 

Kærminde Plejecenter_skala architecture_foto Emil Pedersen_10.jpg

Fællesarealer - Fællesrummene fungerer som samlingspladser, der i deres retning åbner op mod det omkringliggende landskab og torv, og trækker natur og lys med ind. 

Kærminde Plejecenter_skala architecture_foto Emil Pedersen_9.jpg

Materialeholdning og facadeudtryk

Den samlede bebyggelse fremstår som en komposition af veldefinerede bygningsvolumener i et enkelt, arkitektonisk formsprog. Klynger af rækkehuse profilerer sig mod omgivelserne med en markant og identitetsskabende sadeltagsprofil. Facaderne disponeres ud fra et gennemgående materialemæssigt tema, hvor klimaskærme udføres i materialer, der komplimenterer hinanden. Disse fremstår dels i teglsten i en varm tone, dels i varmebehandlet trælisteklædning, som er holdbart, og patinerer smukt over tid.

Kærminde Plejecenter_skala architecture_foto Emil Pedersen_3.jpg

materiale — Boligerne er udformet som sadeltagshuse i tegl. 

Kærminde Plejecenter_skala architecture_foto Emil Pedersen_12.jpg

materiale — Boligerne skyder sig op ad jorden, og markerer sig i landskabet og i den samlede bebyggelse, hvor de suppleres og forstærkes af service- og fællesarealernes flade tage og lette karakter.

Landskab

Den bærende landskabelige idé for området omkring demensboligerne er, at skabe rolige, overskuelige udearealer med høj grad af hjemlighed for beboerne. Udearealerne er disponeret ud fra et gennemgående ønske om at skabe rum og nicher, der kan favne de varierende behov for bevægelse, sansestimulering og fællesskaber i trygge rammer.

Kærminde Plejecenter_skala architecture_foto Emil Pedersen_5.jpg

Udearealer - Omkring bo-grupperne og det fælles torv udfoldes demensplejehjemmets grønne have. 

Kærminde Plejecenter_skala architecture_foto Emil Pedersen_7.jpg

Udearealer - Udearealerne indeholder bl.a. stiforbindelser, grønne opholdslommer, LAR og indhegning med får.

Kærminde Plejehjem low-res 18.jpg