01-moellebeakken-pleje-boliger-facade.jpg

Møllebækken

Møllebækken ligger i et åbent landskab med åbne vider og den store park som nærmeste nabo. I Møllebækkens plejeboliger bor børn og unge med komplekse vanskeligheder og problemskabende adfærd, som gør, at de ikke kan bo sammen med andre.

Med en ny tilbygning skabes der mulighed for at skærme den enkelte beboer i den enkeltes bolig. Boligerne udgør således en tryg og sikker ramme med plads til afslapning og fordybelse. Samtidig gør forskellige fællesarealer og opholdsrum det muligt at samle eller fordele beboerne. Dette giver personalet mulighed for at arbejde fokuseret med de unge i forskellige situationer.


info

beliggenhed:

Kløvhøjvej, Dalstrup

bygherre:

Region Midtjylland

areal:

900 m2

år:

2014

rolle:

Totalrådgivere
kort-moellebeakken-pleje-boliger.jpg

Tilbygning til Kløvehøj

Den nye tilbygning ligger vest for den eksisterende bygningsstruktur; Kløvehøj. Tilbygningen og det eksisterende byggeri bliver naturligt bundet sammen via en nyetableret gangforbindelse.

Forbindelsesgangen til den eksisterende bebyggelse skaber et naturligt og lukket gårdrum. Fra gangen er der små kig til det fælles lukkede gårdrum, hvor beboere og personale kan trække ud og nyde den friske luft.

02-moellebeakken-pleje-boliger-facade.jpg
indretning

På Møllebækken har beboerne mulighed for at deltage i de daglige gøremål på stueetagen, der er indrettet med en fællesdel og en boligdel.

Fællesområde rummer køkken, vaskeri, depot og opholdsmuligheder, der henvender sig mod den eksisterende bebyggelse – mens de fire plejeboliger danner en ryg i bygningen og orienterer sig mod det grønne landskab. Fra tilbygningens store tagterrasse er der ligeledes et fantastisk kig ud over landskabet.

Personaleafdelingen lægger sig op ad fællesrummene, så personalet er i nærheden, når beboerne har brug for støtte. Samtidig giver den adskilte personaleafdeling rum til, at personalet kan trække sig tilbage og udføre journaler og andet kontorarbejde. 

03-moellebeakken-pleje-boliger-facade.jpg
04-moellebeakken-pleje-boliger-facade-materiale-traebeklaedning-01.jpg
04-moellebeakken-pleje-boliger-facade-materiale-02.jpg
landskab

Omkring den nye tilbygning trækker landskabet sig tilbage og skaber et omsluttende rum om bebyggelsen. Tilbagetrækningen af landskabet udformes som begrønnede skrænter. Fra tilbygningens tagterrasse kan personale og beboere tage en pause og nyde solen og udsigten.

Tagterrassen ligger i forlængelse af et stort fælles aktivitetsrum på førstesalen, hvorfra brugerne har direkte adgang til frisk luft. En fleksibel indretning af tagterrassen sikrer, at den kan bruges af både personale og beboere særskilt eller samlet.

 

05-moellebeakken-pleje-boliger-facade.jpg