01-margrethelund_hero.jpg

Margrethelund Plejecenter

Nybyg og totalrenovering af Margrethelund Plejecenter med demensafsnit. Med respekt for byggeriets iboende kvaliteter skabes nye fremtidssikrede rammer for beboere, personale og besøgende.


info

beliggenhed:

Margrethelund 6, Dronninglund

bygherre:

Brønderslev Kommune

areal:

6.512 m²

år:

2022-2027

samarbejdspartnere:

Færch & Co., Viggo Madsen

rolle:

Arkitektrådgiver og landskabsarkitektrådgiver
02-kort.jpg

Arkitektisk koncept

Projektet har fokus på at sikre det gode hjem, den gode arbejdsplads og det gode fællesskab. Der er skabt en aktivitets by med pladser, torve og strøg som de kendte typologier og rumdannede elementer til at samle ”byens borgere.” Det er her, det tilfældige møde opstår, og det er her man trækker hen for at sidde og kigge på livet, mennesker der passerer forbi eller deltager i et af de planlagt arrangementer.

03-vinterhave_margrethelund.jpg
04-vinterhave_margrethelund.jpg

Ud fra en bæredygtig tankegang arbejdes der med en sirlig renovering, hvor så meget som muligt bevares. Vi fremhæver kvaliteterne og værdierne i det eksisterende og skaber ændringer, der tilføjer værdi til arkitekturens iboende kvaliteter, ånd og æstetik. 

Fleksible og varierede boliger

Projektet optimerer det eksisterende planforslag og giver en højere grad af fleksibilitet, en bedre rumlig oplevelse, mere dagslys samt et optimalt arbejdsmiljø. Al teknik kan tilgås fra fordelingsarealerne, så vedligehold mv. kan ske uden at forstyrre den enkelte beboer. 

Plejecenteret får i alt 77 boliger fordelt på tre boligtyper: 24 aflastningsboliger af 28,5 m2, 12 store aflastningsboliger af 43,5 m2 og 41 ordinære pleje- og demensboliger af 43,5 m2.

Da plejecenteret også har demensafsnit arbejdes der med udgangspunkt i at understøtte de enkelte aktiviteter gennem skala, materialevalg m.v., så der skabes klarhed mellem hjem/ikke hjem, privat og fælles.

05-eksterioer_margrethelund.jpg
06_opstalt_margrethelund.jpg

Fællesrum og fordelingsarealer

De store, fælles opholdsrum inviterer til mange forskellige typer samvær, og den åbne plandisponering giver mulighed for differentierede indretningsløsninger. Dele af den eksisterende ydervæg bevares og giver både afskærmning fra fordelingsarealet, en højere grad af privathed samt et klarere skel mellem fællesrum og bolig. Beboerne kan selv give fordelingsarealet et personligt præg med billeder, møbler og planter og på den måde inkludere de fælles opholdsarealer i deres hjem. Dette hjælper med wayfinding, og giver beboerne en højere grad af ejerskab.
 

07-faellesrum_margrethelund.jpg

Fællesrum

Vinterhave og aktivitetsby

Vinterhaven er et stort, åbent rum med højt til loftet, tagvinduer og grøn bevoksning, der  giver følelsen af at befinde sig i en botanisk have. Det fine stengulv og tegldetaljerne på gangens vægge giver rummet karakter. De vigtigste eksisterende kvaliteteter bevares og fremhæves, og der tilføjes nye funktioner som velfærdsrum, aktivitetsrum, træningssal, køkken mm. De mange rumligheder og funktioner kan benyttes på mange forskellige måder og får næsten karakter af pavilloner, som kan indtages på forskellige måder.

I vinterhaven er desuden skabt en ”aktivitetsby” med pladser, torve og strøg til at samle ”byens borgere.” Det er her, de tilfældige møder opstår, og her beboerne og de besøgende trækker hen for at sidde og kigge på livet eller deltager i et af de planlagte arrangementer.
 

08-vinterhave_margrethelund.jpg

Brønderslev Kommune ønsker et plejecenter hvor boligerne, fællesarealerne og servicedelen fremstår som en naturlig del af det hjem, den arbejdsplads og det fællesskab, som kan forventes af et moderne plejecenter.

09a-diagram_margrethelund.jpg
09b-diagram_margrethelund.jpg
10-situationsplan_margrethelund.jpg