01_Visualisering-plejecentret-sjaelsoe.jpg

Plejecenter Sjælsø

Plejecenter Sjælsøs placering i det storslåede landskab forpligter. Udsigten, det skrånende terræn, beplantningen og den nuværende bebyggelse har særlige kvaliteter og betydninger, der danner grobund for den nye helhedsplan.

Vinderforslaget til modernisering og udvidelse af plejecenteret er udformet som en lille by med fokus på livskvalitet og tryghed for beboerne og gode arbejdsforhold for personalet.


info

beliggenhed:

Soldraget, Birkerød

bygherre:

Rudersdal Kommune

areal:

11.084 m²

år:

2022-2027

samarbejdspartnere:

C.F. Møller Architects, ABC - Rådgivende Ingeniører, Adserballe & Knudsen

rolle:

Arkitekt og Landskabsarkitekt
01_kort-plejecentret-sjaelsoe.jpg

Plads til naturen

Hele grunden er taget i brug, så der er skabt luft og kig mellem bygningerne. I zonen mod nord, hvor terrænet skråner mod søen, er bygningerne placeret i én etage med gavlene ud imod omgivelserne, og de tilpasser sig dermed skalamæssigt den eksisterende bebyggelse. Et greb, som bidrager til, at landskabet trækkes op imellem husene og styrker oplevelsen af et grønt område med plads til naturen.

Tilknytning til eksisterende plejecenter

De 140 nye plejeboliger er samlet i slanke længebygninger, der er grupperet to og to omkring et fællesområde. Længebygningerne er udlagt som en spiral omkring det eksisterende plejecenter, hvorved det nye byggeri naturligt bindes sammen med den eksisterende bebyggelse.

02_Visualisering-plejecentret-sjaelsoe.jpg
03_Diagram 1_helhedsplan-plejecentret-sjaelsoe.jpg
03_Diagram 2_helhedsplan-plejecentret-sjaelsoe.jpg
03_Diagram 3_helhedsplan-plejecentret-sjaelsoe.jpg
03_Diagram 4_helhedsplan-plejecentret-sjaelsoe.jpg
03_Diagram 5_helhedsplan-plejecentret-sjaelsoe.jpg
03_Diagram 6_helhedsplan-plejecentret-sjaelsoe.jpg

Som en parafrase over den lave by anskuer vi det oprindelige plejecenter som ’byens’ centrum, der indeholder de fælles, offentlige funktioner. Mellemrummet mellem plejecentret og de nye huse er byens gader, stræder og pladser, mens de nye længebygninger alle får kontakt til det omkringliggende landskab.

04_Situationsplan-plejecentret-sjaelsoe.jpg
05_model_01-plejecentret-sjaelsoe.jpg
05_model_02-plejecentret-sjaelsoe.jpg

“Qua bebyggelsesplanen med de slanke længer og den horisontale facadeopdeling skabes et slægtskab til de oprindelige bygningers gule murede stueetager, sorte trempler og sorte saddeltage. I en moderne fortolkning af dette tema løftes den samlede bebyggelse til et tidssvarende samlet hele.”

uddrag fra dommerbetænkningen
 

06_Visualisering-plejecentret-sjaelsoe.jpg

Nærhed til landskabet  —  Bygningernes orientering bidrager til at trække landskabet op imellem husene

Imødekommende byggeri

Det har fra første streg været et mål at skabe et imødekommende byggeri, som danner en tryg og hjemlig ramme for beboernes liv og samtidigt sikrer optimale arbejdsvilkår for de ansatte.

Der er skabtgode boliger med rumlige kvaliteter og sammenhæng til fællesarealerne. De skråtstillede facader giver udsigt fra alle boliger og sikrer, at man ikke ser vinkelret over i genboens bolig. De private terrasser og franske altaner samt fælles terrasser i tilknytning til opholdsarealer skaber god forbindelse mellem inde og ude.

07_Visualisering-plejecentret-sjaelsoe.jpg
diagrammer
08_Diagram 1-plejecentret-sjaelsoe.jpg
08_Diagram 2-plejecentret-sjaelsoe.jpg
08_Diagram 3-plejecentret-sjaelsoe.jpg
08_Diagram 4-plejecentret-sjaelsoe.jpg
08_Diagram 5-plejecentret-sjaelsoe.jpg
08_Diagram 6-plejecentret-sjaelsoe.jpg

Bæredygtigt byggeri med DGNB Guld-certificering

Bæredygtighed har været en grundsten i udviklingen af plejecentret Sjælsø. Projektet er kendetegnet ved at have en holistisk tilgang til bæredygtighed - med øget fokus på cirkularitet og anvendelse af eksisterende ressourcer. Plejecentrets nye boliger og masterplan har fokus på at minimere negative klimapåvirkninger, som forsøges opfyldt igennem LCA-variantanalyser og samlet analyse, LCC, Fokuspunkter i Den Frivillige Bæredygtighedsklasse samt synergien imellem FBK og DGNB.

Byggeriet sikrer overskuelighed og genkendelighed, hvilket kommer til udtryk i overskuelige og trygge, skærmede miljøer, hvor det er let at orientere sig, og hvorfra man har gode muligheder for at komme i kontakt med dags- og sollys, naturen, planter, vind og vejr. Der er lagt vægt på kvalitetsmaterialer i et roligt og afdæmpet udtryk, der danner et godt ’baggrundstæppe’ for det daglige liv på Sjælsø.

08_Snit-plejecentret-sjaelsoe.jpg