Presse

Ane Bundgaard
Kommunikationsansvarlig

Visualisering 1_skala architecture.jpg
SKALA ARCHITECTURE SKAL TEGNE KONGEHØJENS BØRNEHUS I AABENRAA
Skala architecture har i samarbejde med Chr. Johannsen og Sweco vundet konkurrencen om opførelse af Kongehøjens Børnehus i Aabenraa. Den nye daginstitution er en sammenlægning af Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkken og får adresse, hvor Kongehøjens Børnehave ligger i dag. Når institutionen står færdig i september 2026, vil den kunne rumme 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn.

Omkranset af beboelsesmiljøer i syd og skoven ved Kongehøjen i nord indskriver den nye integrerede institution sig i en mindre byhave, hvor der veksles mellem det tætte, nære og det ydre, udfoldende. Institutionens kerne er hjerterummet, hvor børnene kan dyrke det store fællesskab. Hjerterummet åbner sig op mod fire verdenshjørner, som hver fungerer som en selvstændig enhed, hvor børnene kan indgå i mindre sammenhænge. Husets form danner gårde, kroge og rolige uderum i nærhed til huset, hvor den stille leg kan udforskes, mens legepladsens bakkelandskab opfordrer til motorisk udfoldelse og eventyr.

”For os indebærer bæredygtighed mere end blot klimaaspekter. Som en drivende faktor, både i forhold til bæredygtighed og til projektet som helhed, prioriterer vi at fremme det store og det mindre fællesskab. Stuerne udgør børnenes daglige base og er designet med en mere indadvendt tilgang sammenlignet med fællesrummene. Det giver børnene et sted, hvor de kan finde ro og plads til fordybelse. Vi har designet et hus og landskab, som understøtter den pædagogiske praksis og børns udvikling”, udtaler Julie Ankjær, kreativ chef og partner hos skala architecture.

Læs mere og se flere billeder af projektet i pressematerialet nedenfor.
19-06-2024
Visualisering 1_skala architecture.jpg
Skala architecture skal være med til at danne rammerne for nyt uddannelsesbyggeri på Svendborg Havn
I samarbejde med MT Højgaard og Niras har vi vundet konkurrencen om UCLs nye Erhvervsakademi og Professionshøjskole på Svendborg Havn. Det nye fyrtårnsbyggeri skal være en kreativ oase for studerende, undervisere, byens borgere og UCL’s samarbejdspartnere.

Det nye Campus Svendborg udføres med et robust og markant facadeudtryk i rødbrun tegl, der både trækker spor til de historiske bygninger på havnen og samtidigt har en klar identitet i et nutidigt formsprog. En smuk, harmonisk og særlig bygning, der udvendigt tilpasser sig havnens industrielle karakter, og samtidigt tilbyder de kommende brugere et blødt, taktilt interiør.

”Fra projektets start har vi været meget bevidste om at sætte det helt rigtige hold i forhold til at videreføre de mange gode intentioner fra projektets indledende faser. Vi har haft fokus på at danne stimulerende og inspirerende rammer for husets kommende brugere – både i forhold til rumforløb, detaljering og valg af tekniske løsninger og materialer, samtidigt med at vi sikrer bygbare, bæredygtige løsninger”, udtaler Niels Bondrup Jensen, kreativ leder hos skala architecture.

Det nye Campus Svendborg skal danne rammerne for lærer-, sygeplejerske-, pædagog- filmproduktionsledelsesuddannelserne og rumme 550 studerende. Bygningen fordeler sig på 5 etager, i alt 5.800 m2 og skal opføres på Svendborg Havn.

Læs mere og se flere billeder af projektet i pressematerialet nedenfor.
31-05-2024
Visualisering 1_skala architecture.jpg
SKALA ARCHITECTURE SKAL TEGNE 120 ALMENE BOLIGER I HASSELAGER
Sammen med BM Byggeindustri og Vognsen Rådgivende Ingeniører har vi vundet konkurrencen om opførelse af 120 boliger for Brabrand Boligforening og Boligforeningen Aarhus Omegn. Teamet vinder med et samlet greb for bygninger og landskab bestående af seks punkthuse i 3-4 etager, der bygges i træmoduler med lav CO2-udledning.

Vores arkitektoniske helhedsgreb er forankret i landskabet og præsenterer en let og luftig bebyggelse, der ligger spredt ud over grunden og følger bakkens kurver - med landskabelige uderum, der inspirerer til fællesskab, leg og aktivitet i trygge rammer.

”En af vores overordnede visioner har været at skabe attraktive boliger til en bred målgruppe - med optimale dagslysforhold fra flere sider uanset boligernes størrelse. Vi bruger det kuperede landskab til at skabe en spændende bebyggelse, hvor bygningerne åbner sig op mod alle verdenshjørner ved at rotere sig om sig selv. Åbenhed og tryghed er nøgleordene, og der findes ingen bagside eller lukkede vinkler, hvor bygningerne vender ryggen til, fortæller Niels Bondrup Jensen, kreativ leder hos skala architecture.
Bæredygtighed, indeklima og gode fællesskaber er helt centrale parametre i udviklingen af projektet, der har et areal på 8.610 m2 og en anlægssum på 122,5 mio. kr.

Læs pressemeddelelsen og se flere billeder af projektet under menupunktet kontakt/presse
24-05-2024
01 Udefra mod Spisesal_skala architecture.jpg
SKALA ARCHITECTURE SKAL TEGNE SVINNINGE INDSKOLINGS- & BØRNEHUS
I Svinninge i Holbæk Kommune får byens børn og skoleelever nye og tidssvarende rammer og udearealer til leg og læring. skala architecture har i team med JYTAS, Stokvad og DBI-Brandteknisk Institut vundet konkurrencen om renovering og udvidelse af Svinninge Indskolings- & Børnehus, der skal stå klar til ibrugtagning i marts 2026. Skala varetager rollen som arkitekt, landskabsarkitekt og bæredygtighedsleder på projektet, som skal DGNB-certificeres til Guld.

Totalentreprisen omfatter opførelse af en ny tilbygning i ét plan på ca. 1.150 m2, renovering af indskolings-afsnittet på ca. 750 m2 i to plan samt nedrivning af eksisterende bygninger. Derved skabes der plads til to eksisterende børnehuse, der flytter ind på skolen. Herudover etableres ca. 4.000 m2 trygge, aldersopdelte udearealer. Børnehuset skal rumme 152 børn og 40-50 medarbejdere.

Læs mere og se flere billeder af projektet i pressematerialet nedenfor
21-02-2024
Varmestue Herning LR Eks. 7.jpg
Varme, husly og kunst på de udsattes betingelser
Særlige behov og en usikker hverdag stiller andre og specielle krav til, hvordan man tegner, udformer og indretter en bygning og et opholdssted. Og særlige behov har netop hjemløse og andre udsatte borgere. I det centrale Herning har skala architecture i samarbejde med Blå Kors skabt nogle unikke rammer for netop disse medborgere.

Centralt i Herning er der opstået noget unikt. Med fokus på rummelighed, nærvær, respekt, åbenhed og kunst har skala architecture sammen med Blå Kors udvidet og forbedret tilbuddet til områdets hjemløse og udsatte borgere.

Gennem 30 år har Blå Kors drevet varmestue og herberg, og med en vision om at sikre og forbedre forholdene for brugerne mange år frem kan man nu slå dørene op for 10 ”skæve” nyopførte boliger. De ligger i forlængelse af varmestue og herberg samt en nyopført bygning på grunden, som fremover vil danne rammen for de udsatte borgere.

- Vi er meget glade for at være en del af dette projekt, som både gavner og hjælper byens og områdets udsatte borgere, så de har et godt og venligt sted at tage hen, når de har brug for det. Det synes vi, at vi er lykkedes med. Uden at gå på kompromis med bygningens særlige udtryk, siger kreativ chef og partner Julie Ankjær fra skala architecture.

Læs mere og se flere billeder af projektet i pressematerialet nedenfor
15-11-2023
06_Visualisering-plejecentret-sjaelsoe.jpg
Skalas strategiske fokus bærer frugt: stor tilgang af opgaver og medarbejdere
Hos skala har vi siden anden halvdel af 2022 oplevet en markant vækst og positiv tilgang af opgaver – særligt inden for områderne leg, læring og pleje. En af grundene til fremgangen kan tilskrives tegnestuens øgede fokus på værdiskabelse, agilitet og strategiske initiativer, der afspejles på tværs af tegnestuerne i Horsens og København.

I tegnestuens ledelse er der bred enighed om de store, strategiske linjer og vækstpotentialerne. Det fortæller partner og kreativ leder Julie Ankjær:

– Hos skala har vi ensrettede og klare visioner både i forhold til faglighed og vækst. Med tegnestueleder Hannibal ved roret på Københavner-kontoret har vi defineret nogle klare linjer, hvad angår ledelsen og i forhold til at kunne indfri Skalas fælles strategiske målsætninger.

Hannibal Hink følger op:

– I ledelsesteamet har vi identificeret fem grundværdier, som udgør skalas dna: god kvalitet, dygtige medarbejdere, sund økonomi, konstant udvikling og et stærkt brand. Det arbejder vi sammen om, ligesom vi arbejder målrettet hen imod at blive en tegnestue med 70–80 medarbejdere inden for en kortere årrække.

I dag har skala architecture knap 50 ansatte, og flere nye medarbejdere er på vej.

Læs mere i pressemeddelelsen nedenfor


03-10-2023
230303_Gårdhave 7680x6400_redig.png
Skala skal skabe Holbæks nye børnehus
Vi er glade for endelig at kunne afsløre, at vi i samarbejde med Dansk Boligbyg og Artelia har vundet konkurrencen om det nye børnehus i Holbæk. Med vinderforslaget har vores vision været at sikre størst mulig pædagogisk og rumlig værdi for brugerne og skabe multifunktionelle rum i sammensmeltning mellem bygning og landskab.

”Intentionen i projektet er at skabe én sammenhængende institution med flere små enheder, der som fleksible læringsmiljøer udfordrer og udvikler både børn og voksne. De veldefinerede afdelinger skal skabe tryghed og nærvær med synlige voksne, hvor en bevidst bearbejdning af indretningen vil inspirere til leg og læring,” siger kreativ chef og partner Julie Ankjær.

Den nye daginstitution på Munkholmvej i Holbæk by opføres i to etager og skal rumme 184 børn og 50 voksne. Intentionen er at skabe én sammenhængende institution med flere små enheder, der som fleksible læringsmiljøer udfordrer og udvikler både børn og voksne. De veldefinerede afdelinger skal skabe tryghed og nærvær med synlige voksne, hvor en bevidst bearbejdning af indretningen vil inspirere til leg og læring.

Fra bedømmelsesrapporten lyder det bl.a:

”Tilbuddet vurderes at have et fint arkitektonisk formsprog og fine rumlige løsninger indvendigt og udvendigt. Udearealerne vurderes på samme måde at have en høj arkitektonisk kvalitet, hvor særligt det samlende gårdrum vurderes meget positivt som udvendigt hjerterum, som samler hele børnehuset. Udearealerne vurderes ligeledes at være udformet holdbart, brugbart og smukt. Det underbygger de funktionelle dele af projektet.”

Daginstitutionen, der forventes at blive DGNB Guld-certificeret, skal efter planen stå klar til ibrugtagning i juli 2025.

Læs mere og se flere billeder i pressemeddelelsen nedenfor.
14.09.2023
Billede 1_Askov-Malt - Exteriør_skala architecture.jpg
skala vinder konkurrencen om to nye børnehuse i Vejen
Borgerne i Vejen kan se frem til hele to nye daginstitutioner. Skala architecture har nemlig vundet konkurrencen om børnehusene Askov-Malt og Kongehøj, som skal skrive sig ind i lokalområdets karakteristiske natur. Vi har ambitioner om at integrere landskabet som legeplads i de nye børnehuse for at vække både sanser og fantasi hos byens børn.

Naturskønne Vejen har sine helt særegne omgivelser, hvor bølgende, åbne marker og enge i samspil med tættere beplantning præger området. Derfor skal byens to kommende daginstitutioner også indeholde de samme kvaliteter, så de kan mærke, at de hører til lokalt. Det er en del af vores vision for de to børnehuse Askov-Malt og Kongehøj.

‒ Vi ønsker, at det fremtidige udelandskab knyttet til børnehusene skal indeholde samme kvaliteter som det egnskarakteristiske lokalområde. Det skal støtte op om børnenes daglige udfoldelse via naturens mange iboende kvaliteter som lærings-, bevægelses- og fordybelseslandskab, fortæller Julie Ankjær, kreativ chef hos skala architecture.

Læs hele nyheden og se flere billeder i pressemappen nedenfor.
14-08-2023
01-brahes-bakke-horsens-bolig.jpg
Skala vinder to store rammeaftaler
I løbet af foråret har Skala vundet to store rammeaftaler med Boligkontoret Århus og DAB.

På rammeaftalen med Boligkontoret Århus vil vores rådgivning dække arkitekt- og ingeniørarbejde i samarbejde med vores underrådgiver DAI.

DAB har tildelt Ramboll med skala architecture som underrådgivere rammeaftale for hele 7 delaftaler. Henning Larsen og Lendager er desuden koblet på teamet på flere af delaftalerne.

- Vi er meget glade for at have vundet disse to store rammeaftaler med Boligkontoret Århus og DAB. Det at arbejde med det almene område betyder meget for os. Almene boliger er rammen om hverdagslivet for rigtig mange mennesker, og at vi kan være med til at understøtte social bæredygtighed ved at skabe rammer for det gode naboskab, trivsel og tryghed er et stort privilegie, udtaler Julie Ankjær, kreativ chef og partner hos skala architecture.

Boligkontoret Århus, der er en førende boligorganisation i Århus, har valgt skala som samarbejdspartner på en omfattende fireårig rammeaftale. Samarbejdet vil omfatte renoveringsprojekter, nybyggeri og udvikling af nye innovative boligkoncepter. Vi ser frem til at skabe arkitektoniske løsninger, der forbedrer beboernes livskvalitet og bidrager til en moderne og bæredygtig boligsektor.

- Vi har tidligere haft rammeaftale med Boligkontoret Århus på bygherrerådgivning. På den nye rammeaftale vil vores rådgivning dække arkitekt- og ingeniørarbejde i samarbejde med vores underrådgiver DAI. Vi er meget glade for at kunne fortsætte det gode samarbejde bygherre under denne nye aftale, fortæller Julie Ankjær.

Boligkontoret Århus er en almen boligorganisation, der administrerer omkring 5.730 boliger og 133 institutions- og erhvervslejemålsenheder fordelt på 73 afdelinger. Den estimerede årlige volumen på delaftalen er ti millioner kroner.

DAB, der er en af de største aktører inden for almene boliger i Danmark, har tildelt Rambøll med skala som underrådgiver rammeaftale for hele 7 delaftaler. Rammeaftalerne er fordelt over hele landet. Henning Larsen og Lendager er desuden koblet på teamet på flere af delaftalerne.

Aftalen, der løber over fire år, åbner op for en langvarig samarbejdsrelation mellem skala architecture og DAB, hvor tegnestuen skal være med til at forme fremtidens bæredygtige og moderne almene boliger. Aftalen omfatter både nybyggeri og renovering.

Hos skala architecture ser vi frem til samarbejdet og til at bidrage med ekspertise og kreativ tilgang til at skabe arkitektoniske løsninger, der både opfylder behovene hos beboerne og bidrager til en bæredygtig udvikling af boligerne.

- Vi er glade og stolte over at blive tildelt hele syv rammeaftaler med DAB. Gennem et samarbejde i både bredden og dybden håber vi at være med til at kultivere en systematiseret praksis, hvori ressourcebevidsthed i opførelse og drift kommer både miljøet og beboerne til gode, udtaler Julie Ankjær.

Rammeaftalerne spænder beløbsmæssigt fra 5-300 mio. kroner i håndværkerudgifter og vedrører såvel nybyggeri og renovering af almene boliger på både Sjælland og Lolland-Falster og i Jylland.
30-05-2023
01_Visualisering-plejecentret-sjaelsoe.jpg
konkurrencen om Plejecenter Sjælsø vundet
Vinderen af arkitektkonkurrencen om modernisering og udvidelse af Plejecenter Sjælsø er fundet. Det blev forslaget fra skala architecture, C.F. Møller Architects, ABC – Rådgivende ingeniører og Adserballe & Knudsen, der løb med sejren. Vinderforslaget viser et plejecenter udformet som en lille by med fokus på livskvalitet og tryghed for beboerne og gode arbejdsforhold for personalet.

Det overordnede greb er en række selvstændige bygninger, udlagt i et cirkelslag omkring det eksisterende plejecenter, hvorved det nye byggeri naturligt bindes sammen med den eksisterende bebyggelse. Der er lagt vægt på trivsel og trygge omgivelser for beboerne som en konkret arkitektonisk løsning på Rudersdals Kommunes ældre- og værdighedspolitik, ligesom der er fokuseret på at skabe gode arbejdsforhold for medarbejderne på centret.

Frem for at tænke én bygning tænkes bebyggelse eller ’by’, hvor man bor i mindre huse, der kobles sammen af gaderum og landskab. Med fokus på livskvalitet for beboerne og velfungerende arbejdsforhold for personalet er der lagt op til et oplevelsesrigt og varieret byggeri, der kan fungere som et hjem for mennesker med behov for særlig omsorg, men først og fremmest som et hjem for mennesker med de historier og den personlighed og livskraft, de hver især bringer med sig.

”Bebyggelsen kommer til at ligge i første parket til de fredede, naturskønne omgivelser langs Sjælsø – en placering der forpligter. Vi har valgt et helhedsgreb, hvor hele grunden tages i brug, hvorved der skabes luft og kig mellem bygningerne. I zonen mod nord, hvor terrænet skråner mod søen, lægges bygningerne i én etage med gavlene ud imod omgivelserne. De tilpasser sig dermed skalamæssigt landskabet og den eksisterende bebyggelse og styrker oplevelsen og sammenhængen til det smukke landskab, siger Niels Bondrup Jensen, kreativ leder og designansvarlig hos skala architecture.

I alt etableres der 140 nye boliger, der samles i slanke længebygninger, grupperet to og to omkring et fællesområde. I mellemrummet mellem plejecentret og de nye huse etableres gader, stræder og pladser, der er trygge og oplevelsesrige at færdes i for beboerne og som bidrager til at signalere moderne boligbyggeri frem for institution.

Det oprindelige Plejecenter Sjælsø er bygget i 1974 og er i dag utidssvarende. Projektet består derfor af en modernisering og en delvis nedrivning af den nuværende bebyggelse. Alle de nuværende plejeboliger fjernes, og den resterende del af bebyggelsen bearbejdes til at indeholde servicefunktioner som administration, produktionskøkken, fælles vaskeri, terapilokaler og et daghjem. Det oprindelige plejecenter kommer derved til at udgøre en slags bymidte med boligerne spredt rundt om.

De nye plejeboliger etableres i tre etaper i en 360 graders bevægelse omkring det oprindelige plejecenter. Grundtanken er at bryde med tidligere tiders centralistiske tankegang med én stor parkeringsplads og én fælles indgang og i stedet arbejde med mange mindre huse med egen indgang - i en skala, der er tilpasset brugerne og landskabet og som i højere grad inviterer det omkringliggende samfund indenfor og brugerne udenfor.

I alt fem hold deltog i konkurrencen.

Første etape med opførelsen af 42 boliger forventes påbegyndt efter sommerferien 2023 og færdiggjort til ibrugtagning 1. januar 2025, anden etape med yderligere 42 boliger forventes klar til ibrugtagning i 2. kvartal 2026, og tredje etape med 56 boliger ventes klar i 4. kvartal 2027.
09-01-2023
læring-ny-skole-i-sundby.jpg
Sundby Skole vinder WAF Award
Sundby Skole, Danmarks første Svanemærkede skole, har modtaget den anerkendte arkitekturpris WAF Award for bedste Future Project Education på World Architecture Festival 2022 i Lissabon. Projektet vandt kategorien i skarp konkurrence med 13 andre projekter, der alle var shotlistet som verdens bedste eksempler på fremtidens skoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner.

Sundby Skole, som skala architecture har udviklet i samarbejde med Henning Larsen, BO-HUS, ETN Arkitekter, Autens og MOE Rådgivende Ingeniører, blev tildelt prisen for sin fornemme cirkulære form og integration i landskabet. Den internationale jury roste Sundby Skole som et modigt og ambitiøst projekt, der formidler en klar vision for skolens liv og samspil med lokalområdet.

Den nye skole i Sundby ved Nykøbing-Falster bliver byens og børnenes hus. Skolen opføres med høje ambitioner om lokal forankring, nærvær, læring og bæredygtighed. Et lokalt kraftcenter, hvor skole og lokalområde mødes og danner ramme om læring, trivsel og fællesskab for alle.

”Vi har gentænkt måden af bygge og tænke skole på - både i forhold til læringsmål og bæredygtighed, men også skolens rolle i lokalsamfundet. Helt fra starten har vi haft fokus på, hvordan skolen og lokalområdet kan skabe værdi for hinanden. Vi har haft en målsætning om at designe og udvikle en skole, der er forankret i dens omgivende miljø, landskab og kulturarv. En skole, der er mere end et moderne læringsmiljø, men også er fremadskuende og skaber stolthed og værdi i lokalsamfundet,” siger Julie Ankjær, kreativ chef i skala architecture.

Projektet sætter dermed ambitiøse mål ikke kun for bæredygtighedsparametre, men også for dets potentiale for lokal læring og samfundsengagement. Skolen er designet til at opfylde FN's Verdensmåls krav til undervisningsfaciliteter, der understøtter bæredygtig udvikling gennem både fysisk design og undervisningsplan.

Ud over at skabe robuste klasseværelser er der lagt særlig vægt på rum udenfor traditionelt læringsmiljø. Beliggende i udkanten af byen udnytter designet skolens nærhed til naturen og har til formål at bringe udelivet indenfor.

Når Sundby Skole åbner i sommeren 2023, vil den rumme cirka 580 elever fra 0.-9. klassetrin.
08-12-2022
Partnerkredsen hos skala architecture.jpg
Skala udvider partnerkredsen
Kreativ leder og arkitekt Niels Bondrup Jensen er udnævnt til associeret partner hos arkitektfirmaet skala architecture. I sidste måned tiltrådte arkitekt Hannibal Hink som associeret partner og tegnestuechef i København. Dermed styrker virksomheden sin fortsatte udvikling - med et vedholdende og skarpt fokus på skalarig arkitektur som omdrejningspunktet.

Udvidelsen af partnergruppen med to meget stærke arkitektfaglige kapaciteter sker som et naturligt led i skalas vækststrategi.

”Vi har en målsætning om at skabe æstetisk og funktionel arkitektur af høj kvalitet og i alle skalaer. Dét er Niels og Hannibal garanter for, at vi bliver ved med at insistere på”, udtaler adm. direktør Kurt Ankjær og fortsætter:

”Niels har som kreativ leder gennem det seneste halvandet års tid været drivkræften bag en række af tegnestuens projekter. Han har bidraget med sin mangeårige erfaring med udvikling af projekter inden for sundhed, erhverv og boliger og været med til at stadfæste skalas arkitektoniske profil. Det har resulteret i en række vundne konkurrencer og nomineringer til arkitekturpriser. Og Hannibal kommer med mange års erfaring som projekt-, projekterings- og personaleleder i arkitektbranchen.

Vi er derfor meget glade for at byde begge velkommen i partnerkredsen hos Skala, hvor de med deres forskellige kompetencer og kreative og ambitiøse tilgang er vigtige nøglepersoner i tegnestuens virke og fremgang”.

På billedet ses partnerkredsen, der består af: partner og projektchef Mads Malmkjær, partner og kreativ chef Julie Ankjær, ass. partner og kreativ leder Niels Bondrup Jensen, stiftende partner og adm. direktør Kurt Ankjær, ass. partner og tegnestuechef i København Hannibal Hink samt partner og tegnestuechef i Horsens Rene Nedersee Andersen.
01-11-2022
Hannibal Hink_1324x876_ny.jpg
Hannibal Hink ny tegnestuechef i København
Arkitekt Hannibal Hink er tiltrådt stillingen som tegnestuechef og associeret partner hos skala architecture i København. Her skal han stå i spidsen for den fortsatte udvikling af tegnestuen på Nørrebrogade og være med til at styrke og øge virksomhedens aktiviteter på Sjælland.

Hannibal Hink har erfaring fra en lang række danske og internationale tegnestuer, hvor han har udviklet solide kompetencer inden for ledelse – dels som projekt- og projekteringsleder på en række større og komplekse byggerier, dels som personaleleder og HR-chef. Hannibal er desuden uddannet DGNB-konsulent og byggeøkonom.

I stillingen som tegnestuechef skal Hannibal Hink sikre en optimal udnyttelse af de menneskelige og faglige ressourcer på kontoret i København, bidrage til projekter af høj kvalitet og styrke de gode relationer - internt og eksternt. Hannibal har gennem årene opbygget et omfattende netværk i branchen, og hans brede arkitektfaglighed og store erfaring vil komme både nye og eksisterende kunder og samarbejdspartnere til gode.

Læs mere i pressemeddelelsen nedenfor.

03-10-2022
ny-tilføjelse-til-tegnestuen-konsulent-i-svanemaerket-byggeri.jpg
Ny tilføjelse til tegnestuen – konsulent i svanemærket byggeri
Jeppe Rasmussen fra skala architecture er uddannet bygningskonstruktør – og bidrager allerede positivt til projekterne på tværs af tegnestuerne. Ikke desto mindre er den nye titel som konsulent i svanemærket byggeri et aktiv for både egen faglig vinding, men også internt i skala. Svanemærkningen stiller store krav til dagens byggerier – og med vores nye, interne konsulent kan vi blive endnu skarpere på, hvordan byggeriet lever op til og dokumenterer de 41 obligatoriske krav, som fordeler sig på hele bygningens livscyklus, samt de 14 pointkrav. Alt sammen krav, der er med til, at vi bygger stadig mere ansvarligt.
25-01-22
skala-architecture-presse-skala-fylder 35-pejlemærker-i-en-væksttid.jpg
skala fylder 35: Pejlemærker i en væksttid
Skala fyldte i december 35 år. Der er sket meget, siden virksomheden fyldte 30 – og for første gang udarbejdede og implementerede en egentlig vækststrategi. Strategien har båret frugt, og virksomheden er på fem år vokset fra 30 til 75 ansatte. Til foråret kommer en ny strategi, der skal sikre en fortsat organisk vækst i en byggebranche med stadig højere krav.
15-12-2021
skala-architecture-skala-arkitektur-udvalgt-til-udvikling-af-sundmolen.jpg
Skala udvalgt til udvikling af Sundmolen
I takt med at Sundmolen går fra industri til by- og bo-kvarter, opstår nye bevægelsesmønstre, behov for sociale rumdannelser og rekreative træk. Projektet på cirka 30.000 m2 er vores løsning på, hvordan vi fremtidigt skaber en blandet mangfoldig by, hvor funktioner indgår i indbyrdes synergier frem for hårde i adskillelser.
14-09-2021
skala-architecture-udvikling-af-360-graders-evalueringsværktøj.jpg
Udvikling af 360 graders evalueringsværktøj
Hos Skala er vi i fuld sving med at se os selv efter i sømmene – fra når blyanten rammer skitsebogen til den færdige bygning tjener sit formål. Derfor rækker vi endnu en gang ud til Tange Gruppen og Potential in Action, der har tildelt os et tværfagligt team af nyuddannede akademierne. De skal over de næste ni uger hjælpe os med at realisere vores ønske om et evalueringsværktøj, som vi kan bruge til at evaluere og efterpasse vores arbejdsgang.
02-09-2021
skala-architecture-danmarks-første-svanemærkede-skolebyggeri.jpg
Danmarks første svanemærkede skolebyggeri
Ny skole i Sundby er det hidtil største anlægsprojekt i Guldborgsund Kommunes historie. Internationalt anerkendte arkitekter og lokalt forankrede entreprenører og arkitekter står bag det historiske skolebyggeri, der bliver et nybrud inden for bæredygtighed og arkitektur.
10-05-2021
skala-architecture-ny-daginstitution-i-ringparken-skal-opnå-dgnb-hjerte.jpg
Ny daginstitution i Ringparken skal opnå DGNB-hjerte
Roskilde kommune har udpeget Skala til at tegne og opføre en ny daginstitution i Ringparken. I den 1.200 m2 nye daginstitution er bæredygtighed mere end blot en ambition. DGNB som ’design-driver’ skal sikre Ringparken et DGNB-hjerte. Bag målsætningen er en intention om at sætte rammen for et sundt miljø for institutionens børn og voksne; hvor de brugsmæssige kvaliteter og et godt indeklima understøtter trivsel.
12-04-2021
skala-architecture-ny-kreativ-leder-skal-styrke-den-arkitektoniske-retning-hos-skala-i-københavn.jpg
Ny kreativ leder skal styrke den arkitektoniske retning hos Skala i København
Henrik Ulsfort bliver kreativ leder i København, hvor han skal styrke tegnestuens arkitektoniske retning på tværs af segmenter. Henrik bliver overordnet ledende på de kreative processer og visioner på projekter i KBH, i tæt samarbejde med Julie Ankjær i Horsens og Skalas arkitektteam i øst og vest.
03-02-2021
skala-architecture-lindbjergskolen-kåret-til-årets-skolebyggeri-2020.jpg
Lindbjergskolen kåret til Årets skolebyggeri 2020
Nohrcon har overrakt prisen for Årets skolebyggeri 2020 til projektteamet bag Herning Kommunes nye, lokale kraftcenter: Lindbjergskolen i Hammerum. En offentlig afstemning og en fagjury afgjorde tilsammen, at Hammerums helstøbte skole fortjente den prestigefulde pris i år. Det er Skala, der står bag skolens landskabs- og udearealer samt fællesarealer i regi af tegnestuen Mutopia, som nu er en del af skala architecture.
18-06-2020