søholt-svoemmecenter-kultur-og-ideraet-top.jpg

Kultur

Vi skaber arkitektur, der er forankret i historien – og som kan rumme fremtidige forhold og det daglige liv. Der ligger for os en væsentlig værdi i at fastholde grundfortællingen og kulturarven. Med udgangspunkt i bygningens historie skabes en ny fortælling, hvor arkitekturen danner rammen om nye oplevelser og fællesskaber.

Vi skaber rum til bevægelse, ophold og fleksibilitet. Vi tror på, at fremtidens idrætshal ikke blot er en hal i traditionel forstand, men et mangfoldigt og multifunktionelt rum, der favner både den enkelte og fællesskabet.


”Som vi alle ved, er Platform K ikke et færdigt projekt. Tværtimod og tak for det! Platform K skabes af os alle på kryds og tværs, sammen - og hver for sig. En rejse som aldrig må finde sit endemål. Men én ting har, for nu, fundet sit endemål - tilbygningens fysiske vægge.”

- udtalelse fra Platform K