ny-skole-i-sundby-school-yard.jpg

Læring

Fælles for mennesket er, at vi leger og lærer gennem hele livet. Forskellen opstår i måden at lege og lære på – og her spiller arkitekturen en væsentlig rolle.

Når vi udvikler uddannelsesinstitutioner, udspringer arkitekturen af funktionen. Vi skaber dynamiske miljøer for leg og læring, som understøtter nye læringsmetoder og pædagogiske principper. Vi tilstræber en arkitektur, der skaber rammerne for den enkeltes selvudfoldelse, nysgerrighed og udvikling af kreative evner på egen hånd eller i samspil med andre – for vi lærer individuelt og af hinanden.


”Vores elever får de allerbedste rammer for læring, udfoldelse og udvikling, og selve undervisningen vil være præget af FN’s verdensmål, så vores børn og unge får vigtig viden om samfundets udvikling med i bagagen.”

- Simon Hansen,  formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune

I dag rummer en skole mere end bare undervisning. Trine Vermund fra skala architecture har derfor sammen med 21 andre eksperter inden for skoler og skolebyggeri været med til at udvikle tre nye værktøjer: et foranalyseværktøj, et forandringsværktøj og et evalueringsværktøj.